Family Wiki
Advertisement

מגלית בבקעת הירדן
צילם: זאב רוטקף

מַגָּלִית גְּדוֹלַת-פְּרָחִים (Hypecoum dimidiatum Delile) היא צמח ממשפחת הפרגיים. המגלית הוא צמח חד-שנתי הגדל בבתות. צמחיית ישראל ברשת

ייחודו[]

מגלית היא צמח מיוחד במינו, שפרחיו היפים שונים מאלה של כל צמח אחר בארץ. מגלית גדולת-פרחים פורחת באביב, במרס–אפריל. צבע הפרח צהוב-חלמון עז.מגלית גדולת-פרחים גדלה בשדות ובשוליהם, בבתה עשבונית, במעזבות ובצידי-שבילים. היא נפוצה במרכז הארץ אתר צמח השדה.

Advertisement