Family Wiki
Advertisement
חווית לימוד ירושלים תשעד.png

להלן תמצית של אחדות מן ההרצאות:

האם צדק דוד בביקורתו על יואב[]

מאת: הרב אמנון בזק

אמנון_בזק_האם_צדק_דוד_בביקורתו_על_יואב-1407180515

אמנון בזק האם צדק דוד בביקורתו על יואב-1407180515

דמותו המורכבת של יואב מלווה את מלכות דוד לכל אורכה. מצד אחד, דוד נזקק ליכולותיו הצבאיות של יואב ואיננו יכול בלעדיו. מצד שני, בין דוד ויואב פורצים עימותים קשים, המגיעים לשיאם בהריגת שני שרי הצבא - אבנר בן נר ועמשא בן יתר, שגרמו לדוד לצוות את שלמה לדאוג לכך ששיבתו של יואב לא תרד בשלום שאולה. אולם, האם באמת צדק דוד בביקורתו על יואב? האם הריגת אבנר ועמשא לא הייתה מוצדקת? האם יש מקום לדון את שני המקרים כאחד, או שמא יש לדון כל מקרה לגופו?

ארכיאולוגיה ותנ"ך: הילכו שניהם יחדיו[]

איל_רוטשילד_ארכיאולוגיה_ותנ"ך_הילכו_שניהם_יחדיו

איל רוטשילד ארכיאולוגיה ותנ"ך הילכו שניהם יחדיו

איל רוטשילד: ארכיאולוגיה ותנ"ך: הילכו שניהם יחדיו

הרצאתו של איל רוטשילד
המרצה הציג את הקשר האפשרי בין האירוע המתואר בתנ"ך לבין הממצאים באתר ארכאולוגי. לא תמיד מוצאים את האתר המוזכר במקרא ואז אנו טוענים: "שלא מצאנו" - אין זה אומר שלא קיים. ואכן, במקרים רבים לא נמצא עד היום אתר מתאים. נסקור את הידוע לנו בנושא לפי התקופות ההיסטוריות:

  • תקופת האבות - אבותינו היו נוודים ואלו לא משאירים סימנים. כך הדבר לגבי המסעות במדבר סיני. כך שלא נמצאו שרידים מתקופה זו.
  • תקופת ההתנחלות - האם ניתן להצביע שעם חדש הגיע לארץ ישראל. ראשית, המרצה הציג את מצבת ישראל המזכירה את קיומו של עם בשם "ישראל". הוא האזכור המוקדם ביותר מחוץ לתנ"ך של עם ישראל. המרצה עובר למחקריו של אדם זרטל, אשר בסקר הר מנשה הוא מגלה רצף גדול של יישובים ישראליים בצפון השומרון, בקעת הירדן ובמרכז השומרון. הסקרים שלו ארכו כ-30 שנה. הוא גילה כי בתקופת ההתנחלות היה גידול ניכר במספר הישובים באזור, תופעה המעידה על ההתנחלות, אשר מקורה מחוץ לשטח. מה עוד שהבתים, החפצים ואילו אתרי הפולחן שונים מכל מה שהיה בעבר. המרצה מתייחס לגילויים שנמצאו באתר שילה הקדומה אשר בעקיפים תומכים במה שידוע לנו מן המקרא. אתר שלישי שהמרצה דן בו הוא חצור ואף כאן מתגלה תופעה המוזכרת במקרא, אשר התרחשה במועד המתאים..
  • תקופת המלוכה - איזכור למלכי ישראל ויהודה ולברית בינהם נמצא במצבת מישע, המזכירה את הקרבות של מישע מלך מואב נגדישראל ויהודה. בחפירות בתל דן, יש איזכור לבית דוד. ולאחרונה מימצאים בחפירות מצודת האלה עקבות דוד המלך בעמק האלה.

ייסודו וקיומו של בית הכנסת תפארת ישראל[]

איל_דוידסון_ייסודו_וקיומו_של_בית_הכנסת_תפארת_ישראל_בעיר_העתיקה_בירושלים

איל דוידסון ייסודו וקיומו של בית הכנסת תפארת ישראל בעיר העתיקה בירושלים

איל דוידסון: ייסודו וקיומו של בית הכנסת תפארת ישראל בעיר העתיקה בירושלים

ההרצאה התרכזה בסיפור ייסודו וקיומו של בית הכנסת תפארת ישראל בעיר העתיקה בירושלים. היוזם היה האדמו"ר מראזין. הוא סיגל לעצמו גינוני מלכות: כמו, נסיעה בכירכרה. בדעה שעל היהודי להופיע בצורה מודרנית. הוא הנחיל זאת לחסידיו. בין תלמידיו היה ישראל ב"ק. הוא התיישב בצפת. בעקבות הפרעות בגליל עלה לירושלים בשנת 1840. באותו זמן הייתה קהילת חסידים קטנה, לעומת הקהילה הפרושים גדולה יותר. מצבה של הקהילה היהודית עמד בסימן גידול, בעקבות כיבוש הארץ על-ידי מוחמד עלי בשנת 1840. באותו שנה חלה גם התעוררות משיחית, אשר השפיע על הקהילה היהודית.

משלחת שכללה את בנו ניסן ב"ק יצא לאסוף כסף לבניית בית הכנסת. בשנת 1843, הרוסים תכננו לרכוש את המגרש שהיה בין הרובע היהודי לבין הכותל המערבי.כאשר האדמו"ר מסדיגורה שמע את ההצעה, הוא החליט לממן את הרכישה.

בינתיים נמשך הגידול באוכלוסייה היהודית בעיר, גם בעקבות ההתעוררות החסידים וציפו לתוספת של בית כנסת לחסידים, במקביל לבית הכנסת החורבה של הפרושים. בהתערבות הקונסול האוסטרי החלה הבנייה ובית הכנסת נחנך בשנת 1872.

ייחודו של בית הכנסת הייתה בכך שממנו ניתן היה להשקיף על הר הבית, ולא פחות חשוב, גם מהר הבית הוא נראה היטב.

מראה בתי הכנסת: החורבה ותפארת ישראל מהר = הבית (מתוך שיקופית בהרצאה

ראו גם ערך מורחב:בית הכנסת תפארת ישראל

הניסיון למציאת כלי המקדש מתחת להר הבית[]

ראו ערך מורחב:הניסיון למציאת כלי המקדש מתחת להר הבית

הניסיון למציאת כלי המקדש מתחת להר הבית לאור יומני הרב מאיר יהודה גֵץ
מאת: יפתח גז, נכדו

הרב מאיר יהודה גֵץ מונה להיות רב הכותל לאח מלחמת ששת הימים. מיום מינויו הוא כתב יומן מפורט על מעשיו מיידי יום ביומו. גנדו, יפתח גץ, הציג את יומנו בפני באי הכנס.

כמובן, שיא פעולתו היה לנסות לאתר את ארון הברית, אשר לפי מסורת ישראל, נגנז בהר הבית. וכך נאמר בתלמוד

Cquote2.svg "ומי גנזו (את הארון)? יאשיהו גנזו. מה ראה שגנזו? ראה שכתוב 'יולך ה' אותך ואת מלכך אשר תקים עליך', עמד וגנזו שנאמר 'ויאמר ללויים המבינים לכל ישראל הקדושים לה' תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל אין לכם משא בכתף עתה עבדו את ה' אלוקיכם ואת עמו ישראל'" (מסכת יומא נ"ב: Cquote1.svg
Advertisement