Family Wiki
Advertisement

קישורים לאתרים עם צילומים משלי - לשימוש חופשי  : PICASA WEBSHOTS


עם רונית שוקר זוכה בפרס "עוז ציון" - פרס מוסקוביץ' לציונות - קרן מוסקוביץ' להגשמה ציונית הוקמה כביטוי לתמיכה במגשימי הציונות בחברה הישראלית של היום, הפועלים – תוך הקרבת רווחתם האישית וביטחונם – לטובת צרכי הכלל, וכדי להבטיח את חוסנו של הבית הלאומי היהודירג'ו אמיליה - עוד עיר ראויה לביקוראומבריה הירוקה Verde Umbria


"הבור אשר בגבעון"[]

Advertisement