Family Wiki
Advertisement
Migron

מיגרון. 220 תושבים (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")

Migron

מיגרון. 220 תושבים (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")

Aianot kedem

עיינות קדם (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")

Mavo horon

מבוא חורון. במקום שני שומרים (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")

העומדים לפינוי[]

לפי אפרת ווייס המאחזים: ממיגרון ועד המאהל של אורנה - YNET 25 מאי 2009

מקור הנתונים והתמונות "שלום עכשיו"

ynet מציג את רשימת 26 המאחזים שמיועדים לפינוי. החל ממיגרון שבו מתגוררים 220 תושבים, דרך מאחזים בהם מתגוררת משפחה אחת, ועד המאהל של אורנה בבקעת הירדן

26 מאחזים לא חוקיים ביהודה ובשומרון ובבקעה במרכז המחלוקת: ארה"ב דורשת פינוי מהיר, ראש הממשלה רמז כי לא יהיה מנוס מפינוי מאחזים כדי להתפנות לטיפול בבעיה האיראנית, והריבון בשטח - שר הביטחון - אמר כי צריך לטפל במאחזים בצורה נבונה ואף הורה לפנות את "מעוז אסתר". ynet מציג את רשימת 26 המאחזים המיועדים לפינוי.

המאחזים האלה הוקמו החל מחודש מרס 2001 וישראל התחייבה לפנות אותם. במקומות האלו מתגוררים מאות מתנחלים - משפחות ורווקים. חלק מהמאחזים הוקמו בתגובה לרצח ישראלי במקום. אל מול הצהרות נתניהו וברק, מבטיחים המתנחלים להגביר את נוכחותם במאחזים הקיימים ולהקים חדשים.

1. חוות גלעד - המאחז הוקם באמצע שנת 2002 בין קדומים לעמנואל, באותה שנה החווה פונתה והוקמה מחדש. מתגוררים בו 20 משפחות ועוד 35 תלמידי ישיבת "שירו למלך". לטענת המתנחלים, האדמה נרכשה על ידי משה זר. לפי דו"ח המאחזים של טליה ששון, החל תהליך רישום הקרקע - אולם טרם הושלם. החווה הוקמה בתגובה לרציחתו של בנו הבכור של משה, גלעד, בפיגוע ירי ב-2001.

2. חוות שקד - המאחז הוקם באזור יצהר, פונה בשנת 2004. ביולי 2005 הוא אוכלס פעם נוספת. במקום מתגוררים כעשרה בני נוער רווקים, והוא נמצא על קרקע פרטית.

3. חזון דוד - נמצא על גבול קריית-ארבע וחברון. במקום הוקם בית כנסת, והוא נמצא על קרקע פרטית. תושבי קריית ארבע טוענים למחלוקת ושהקרקע אינה פרטית, אלא חלק משטח היישוב. המאחז פונה מספר פעמים בעבר, אך בכל פעם הוא נבנה מחדש. איש לא מתגורר במקום.

4. מיגרון - המאחז הוקם בבנימין במאי 2001, ומתגוררים בו 220 תושבים. הוא נמצא על קרקע פרטית. לטענת המתנחלים, מיגרון הוקמה עוד לפני 2001 והאדמה נרכשה על-ידי המתנחלים. בעבר הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים להכרה ברכישה והוצא גם תצהיר הסכמה למשרד הביטחון, לפיו הם מוכנים להעתיק את מיגרון בתנאים מסוימים. ההעתקה המדוברת היא סמוך לאדם שבבנימין, אך הנושא עדיין נמצא בדיון בבג"ץ. מיגרון. 220 תושבים (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")

5. מצפה אסף - הוקם בבנימין במאי 2002. מתגוררות בו כ-15 משפחות, והוא נמצא על קרקע פרטית. עניין פינוי המאחז עדיין נמצא בבג"ץ.

6. עיינות קדם - הוקם בבקעת הירדן באוגוסט 2004. במקום מתגוררת משפחה אחת, והמאחז נמצא על קרקע פרטית. משפחה אחת.

7. עפרה דרום מזרח - המאחז הוקם בבנימין באפריל 2004. הוא פונה בהסכמה, לא מתגוררים במקום אנשים. היה על קרקע פרטית.

8. מצפה יצהר (נ.ג. 693) - המאחז הוקם באפריל 2004 בשומרון. במקום מתגוררת משפחה ומספר נערים, המאחז נמצא על אדמות שאמורות להפוך לאדמות מדינה. נושא פינויו נמצא עדיין בדיון בבג"ץ.

9. אחוזת שלהבת מערב - הוקם באפריל 2004 בשומרון. במקום מתגוררת משפחה אחת. המאחז נמצא על אדמות שאמורות להפוך לאדמות מדינה, ובנוסף יש במקום חריגה לאדמות פרטיות. פונה בהסכמה. עפרה צפון מזרח (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")

10. חווה חקלאית מבוא חורון - הוקמה בבנימין במאי 2001 ופונתה לפני כמה שנים בהסכמה. במקום נשאר מבנה אחד בו מתגוררים שני שומרים.

11. גבעת סלפית - הוקם בבקעת הירדן בתחילת 2002. במקום כתשע משפחות. נמצא על אדמות מדינה, אך למרות זאת יש חריגות לאדמות פרטיות.

12. יצהר דרום (נ"ג 725) - הוקם בדצמבר 2001 בשומרון. במקום מתגוררות חמש משפחות. נמצא על אדמות שאמורות להפוך לאדמות מדינה.


13. מצפה לכיש (נגוהות מערב) - הוקם בינואר 2002 בדרום הר-חברון. במקום 15 משפחות. הוא נמצא על אדמות מדינה. גם נושא פינויו נמצא בדיון בבג"ץ.14. עשהאל (יתיר צפון) - הוקם בדרום הר חברון באוקטובר 2001. במקום כחמש משפחות ורווקים. נמצא על אדמות מדינה וגם קיימת חריגה לאדמות פרטיות.


15. גבעת אביגיל - הוקם באוקטובר 2001 בדרום הר-חברון. במקום 12 משפחות ומספר רווקים, נמצא על אדמות פרטיות שאמורות להפוך לאדמות מדינה וגם על אדמות מדינה.12 משפחות וכמה רווקים. גבעת אביגיל (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")


16. גבעת הדגל (רמת גלעד) - הוקם במאי 2001 בשומרון. במקום מתגוררות כ-15 משפחות. הוא נמצא על אדמות פרטיות. לטענת המתנחלים הקרקע נרכשה כדין על ידי משה זר לאחר רציחתו של בנו גלעד. עניין פינוי המאחז נמצא בדיון בבג"ץ.


17. גבעת הרואה (נ"ג 762) - הוקם בפברואר 2002 בבנימין. במקום מתגוררות 17 משפחות. המאחז נמצא על אדמות שיש לגביהן מחלוקת לגבי הבעלים, חריגות לאדמות פרטיות. גם במקרה זה העניין נמצא בדיון בבג"ץ.


18. מתחם הבית האדום - כולל קידה (נ"ג 805) - הוקם בדצמבר 2002 בבנימין. במקום 15 משפחות ומדרשה. נמצא על אדמות פרטיות ואדמות מדינה.


19. נווה דניאל צפון (מצפה חננאל) - הוקם ביוני 2002 בגוש עציון. במקום מתגוררות 10 משפחות. נמצא על אדמות שאמורות להפוך לאדמות מדינה. לפני יותר משלוש שנים פינו כוחות הביטחון את המקום.פונה בעבר. נווה דניאל צפון (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")


20. נופי נחמיה - המאחז הוקם בינואר 2003 בשומרון. במקום מתגוררות כ-11 משפחות ומספר סטודנטים. נמצא על אדמות מדינה ועל אדמות פרטיות. ביוני 2007 נבנה במקום מגרש ספורט חדש.


21. יתיר דרום מערב - הוקם בדצמבר 2002 בדרום הר-חברון. נמצא על אדמות מדינה. פונה בעבר בהסכמה. במקום שני קרוואנים שנשארו, בהם מתגוררים שני זוגות ושני רווקים.22. מעלה רחבעם (נוקדים מזרח) - הוקם בגוש עציון באוקטובר 2001. במקום מתגוררות שש משפחות ועשרה רווקים. המאחז נמצא על אדמות מדינה. הנושא נמצא בדיון בבג"ץ.משפחות וסטודנטים. נופי נחמיה (צילום: באדיבות "שלום עכשיו")


23. עפרה מזרח - הוקם באפריל 2004 בבנימין. במאחז 12 משפחות, המתגוררות על אדמות פרטיות.


24. רוג'ם אל חמרי (סוסיא צפון) – הוקם ביולי 2001 בדרום הר-חברון. במקום מתגוררות ארבע משפחות. המאחז נמצא על אדמות פרטיות ועל אדמות שאמורות להפוך לאדמות מדינה.


25. בני אדם - הוקם באוקטובר 2004 בבנימין. במקום חמש משפחות ורווקים. המאחז נמצא על אדמות פרטיות ועל אדמות מדינה.


26. המאהל של אורנה - הוקם בבקעת הירדן באוגוסט 2001, במקום מתגוררת אשה ומספר רווקים. הוא נמצא על אדמות מדינה.


מנכ"ל מועצת יש"ע, פנחס ולרשטיין, אמר כי אין כוונה לפנות את המאחזים
לעת עתה: "לא יהיה דיון לטוב ולרע על נושא המאחזים, בלי שיובהר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שאכן יובטח ליישובים פיתוח טבעי כפי שאמר ראש הממשלה. בתנאים אלו ייתכן דיון על עתיד המאחזים שמשמעו, שמאחז שיאושר ייכנס לתוקף ותתאפשר בו בנייה. בכל מקרה אנחנו לא מצפים מנתניהו שיהיה קשה יותר להתיישבות משלטונו של אהוד אולמרט. ברור שלשר הביטחון יש אינטרס פוליטי מפלגתי להתנכל למאחזים כי זה יקדם אותו בתוך מפלגתו".


הנתונים בכתבה מסתמכים בעיקר על מעקב תנועת "שלום עכשיו".

Advertisement