Family Wiki
Advertisement

מאובני ברכיופודים בתצורת סהרונים[]

מאובני ברכיופודים בתצורת סהרונים

נראים מאובנים של יצורים המשתייכים למערכת הזרוע-רגליים (Brachiopoda). קונכייתם בנויה שתי קשוות. קשוות הגו גדולה יותר, כפופה בקצה ומנוקבת. דרך הנקב שילח היצור "רגל שרירית" שאחזה בתשתית.


  • על המאובנים בויקיפדיה העברית מאובן קישור לויקיפדיה


מאובנים במוזיאון הוורנה[]

מאובנים מהנגב[]

המקור:MADOR AKEV 2020-11-11

Advertisement