Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


2440 mb file 1e056.jpg

מאגר בני ישראל הוא הגדול מבין מאגרי הגולן. בגלל קרבתו לישוב חיספין נבנה עם מקדמי בטיחות גבוהים במיוחד .

מדרשת הגולן בחיספין צופה לעבר "אגם בני ישראל", אחד מארבע עשר אגמי מים מלאכותיים שהוקמו בגולן לטובת החקלאות.

שם האגם ניתן לפי השם של אתר קדום בסביבה "קֻבּוּר בֶּנְי אֵיסְרָאִיל" (לפי אנציקלופדיה אריאל של זאב וילנאי) - מדובר בשדה דולמנים בסביבה. אגדה ערבית מספרת שאלו קברי בני ישראל שמתו בימי משה רבינו בדרכם לארץ ישראל. צבי אילן בספרו "ארץ גולן" כתב: נקרא על שם שדה הדולומנים. השדה עצמו הרוס למדי ומצבו גרוע לעומת שדות אחרים בגולן. שדה גדול ועשער מצוי מזרחית לקו-הפסקת האש, באותו אזור.

האגם הוקם בשנים: 1980-1984. שטח האגן: 36 קמ"ר, נפחו 7 מלמ"ק, שטח הצפה 2,400 דונם, גובה המים 15 מטר, הרום 415 מטר מעל פני הים. נכלל באגן הניקוז של הכנרת. אורך הסוללה 2300 מטר.

צולם בינואר 2016

Advertisement