Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

Ipomoea.jpg

לפופית (שם מדעי: Ipomoea) היא סוג גדול וחשוב במשפחת החבלבליים.

השם לפופית ניתן משום התכונה הבולטת של חלק ממיני הלפופית להתלפף סביב עצמים. העצם יכול להיות צמח אחר, עצם דומם או אותו צמח עצמו. הלפופית נכרכת על ידי פטוטרות העלים הארוכות, שאופיניות לסוג. רוב הצמחים המטפסים עושים זאת בעזרת קנוקנת ארוכה.

רק חלק ממיני הלפופית הם צמחים מטפסים, וחלקם צמחים משתרעים.

תחת סוג זה כלולים כ-500 מינים, מרביתם גדלים באזורים טרופי וסאב-טרופיים. שלושה מינים נמצאים כצמחי בר בארץ-ישראל, ומינים נוספים גדלים בארץ כצמחי תרבות. סוג זה הינו חובב חום מובהק, וניתן לראות זאת בעת הגעת הטמפרטורות החמות, שהצמח נראה במיטבו, ופריחת הצמח תבוא לרוב בעונת הקיץ.

לפופית כצמח נוי ומאכל[]

סוג זה מוכר בזכות פרחיו הגדולים, שלהם סימטריה רדיאלית. עלי הכותרת מאוחים לרוב. ברוב המינים, הפרח נפתח בשעות הבוקר, ונסגר עד הצהריים. תופעה זו הקנתה לצמח זה את שמו העממי באנגלית 'morning glory'- כלומר, "תהילת הבוקר".

גודל הפרחים והמראה הרענן של עלי הלפופית, שלרוב מחולקים לאונות, הפכו חלק מהמינים לצמחים פופולאריים כצמח נוי- הן כצמחים מטפסים, והן כצמחים משתרעים. החשיבות הכלכלית של גידולים אלו היא שולית לעומת החשיבות הכלכלית העצומה של הבטטה, היא הלפופית הנאכלת. מין זה מגודל בהיקף רחב, לשם שימוש בפקעות למאכל, וכן שימוש בכל חלקי הצמח למספוא.

הבטטה מהווה דוגמה טובה ו'קיצונית' יחסית לנטייה של מיני סוג זה ליצירת איברי אגירה תת-קרקעיים כדוגמת פקעות ושורשים מעובים.

מיני הלפופית[]

מינים הגדלים בר בארץ-ישראל[]

 • לפופית החוף (Ipomoea imperti) עשבוני רב-שנתי זוחל בעל פרח גדול שצבעו לבן, ומרכזו צהוב. נפוץ בארץ באזורים חוליים בחוף הים.
 • לפופית החצים (Ipomoea sagittata) עשבוני רב-שנתי מטפס, בעל פרח בגווני ורוד-סגול, ועלים מחודדים אופיניים. מופיע בארץ בבתי גידול לחים.
 • לפופית כפנית (Ipomoea cairica) צמח מטפס רב-שנתי שביכולתו לטפס לגובה רב אף על עצמים דקים, כדוגמת חוטי חשמל. צבע הפרח סגול בהיר, עם כתם כהה במרכז. העלים כפניים אופיניים, קטנים יחסית למיני לפופית אחרים. גדל כצמח בר במקומות לחים, כמו כן משמש כמטפס כצמח נוי.
 • לפופית רגל-העז (Ipomoea pes-caprae) מטפס מעוצה רב-שנתי, בעל עלים גדולים ואופיניים, שצורתם כצורת רגל העז. הצמח ממעט לפרוח יחסית למיני לפופית אחרים, וצבע הפרח בהיר. משמש כצמח מטפס בגן הנוי, ונמצא גם כפליט-תרבות בארץ.
 • לפופית משולשת (Ipomoea triloba) גאופיט צמח עשבוני, מטפס, העלים צרים יחסית, צבע הפרח סגול. מהווה עשב רע בשדות.
 • לפופית הקיסוס (Ipomoea hederacea)

מינים המגודלים למטרות נוי ומאכל[]

 • לפופית נאכלת (Ipomoea batatas) גאופיט דו-שנתי, הפרחים בגווני סגול-ורוד, העלים בעלי גוון סגלגל. צמח משתרע ומטפס מעט, העלים משולשים. משמש כצמח מאכל ושמו הרווח בציבור הוא בטטה.
 • לפופית נאה
 • לפופית חלולה
 • לפופית סמוקה
 • לפופית לבנה
 • לפופית מנוצה
 • לפופית רגל-העז (Ipomoea pes-caprae) מטפס מעוצה רב-שנתי, בעל עלים גדולים ואופיניים, שצורתם כצורת רגל העז. הצמח ממעט לפרוח יחסית למיני לפופית אחרים, וצבע הפרח בהיר. משמש כצמח מטפס בגן הנוי, ונמצא גם כפליט-תרבות בארץ.
 • לפופית כפנית (Ipomoea cairica) צמח מטפס רב-שנתי שביכולתו לטפס לגובה רב אף על עצמים דקים, כדוגמת חוטי חשמל. צבע הפרח סגול בהיר, עם כתם כהה במרכז. גדל כצמח בר במקומות לחים, כמו כן משמש כמטפס כצמח נוי.

קישורים חיצוניים[]

Advertisement