Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו בויקיפדיה העברית על-ידי דניאל ונטורה

לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה הם תחום לימוד המיועד לתלמידי החטיבה העליונה של בית ספר תיכון ומצוי באחריות יחידה במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות. לימודי ארץ ישראל משלבים נושאים מן המקצועות האלה: גאוגרפיה, היסטוריה, תנ"ך, ביולוגיה, אקולוגיה, ארכאולוגיה ומחשבת ישראל. לעתים קרובים מורים אחדים מלמדים את הנושאים ולכן חייב להתבצע תיאום ביניהם.

המזכירות הפדגוגית מציעה שלוש גישות לבניית תוכנית הלימודים:

 • הגישה הכרונולוגית - התוכנית עוברת לאורך התקופות השונות בתולדותיה של ארץ ישראל. אם נשווה את לימודי ההיסטוריה ללימודי ארץ ישראל, הרי לפי גישה זו נקבל הדגשה על המתרחש בארץ ישראל בתקופה הנידונה.
 • הגישה הרגיונלית - הלימוד מתרכז סביב חבל ארץ מסוים, כאשר ניתן לתת דגש לחבל בו מצוי מוסד הלימוד.
 • הגישה הנושאית - לפיה יבחר נושא מסוים, כמו הזית והשמן והוא יוצג בצורה כוללנית.

מבנה תוכנית הלימודים[]

התוכנית הבסיסית מבוססת על הגישה הרגיונלית.
יחידות הבסיס הן שתים: פרקי מבוא וירושלים מהמאה הי"ט ועד ימינו.
יחידות לבחירה הן: ירושלים מראשיתה ועד למאה הי"ט, ההר המרכזי והבקעה, צפון הארץ, מישור החוף, הנגב.
לבתי ספר ממלכתיים דתיים: ארץ ישראל במחשבה ובהלכה.
ולכולם : עבודת גיאוטופ ויחידה נבחרת מארכאולוגיה.

ניתן לבנות מיחידות אלה תוכנית לימוד ליחידה אחת, שלוש יחידות וחמש יחידות. כמו כן, יש למוסדות הלימוד חופש פעולה לקבוע את ההרכב הרצוי להן.

הלומדים שבחרו ללמוד את המקצוע בהיקף של חמש יחידות לימוד מכינים עבודה הכוללת תאוריה וסיכום של עבודת שדה. העבודה עצמה נעשית בהדרכת המורה המומחה במקצוע ובהנחייתו, וכן בעזרת מנחה מן החוץ.

דרכי הוראה ייחודיות[]

הוראת לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה מחייבת אימוץ דרכי הוראה ייחודיות. בין השאר:

 • קיום סיורים לימודיים - הסיור נועד להמחיש את תוכן הלימוד של חבל הארץ הנלמד.
 • מחנות לימוד - לצורך לימוד נושא או אזור מסוים.
 • השתתפות בחפירות ארכאולוגיות - על מנת להכיר את שיטות העבודה מקרוב.
 • טיפוח אתרים - בסביבה הקרובה של המוסד החינוכי.
 • הכנת אוספים - אוסף גאולוגי, אוסף בוטני, אוסף זואולוגי.
 • ביקור במוסיאונים לטבע ולחבלי הארץ השונים.

במסגרת בית הספר היסודי[]

לימודי ארץ ישראל נלמדים בבית הספר היסודי במסגרת לימודי "מולדת, חברה ואזרחות". התוכנית היא לבית הספר היסודי (כיתות ב-ד): לבית הספר הממלכתי והממלכתי דתיהערבי והדרוזי.

בתוכנית נכללים הצירים הבאים:

 • הציר: לחיות בסביבות משתנות.
 • הציר: אנחנו אזרחים במדינת ישראל .
 • הציר: משפחות ויישובים בראי תולדות ארץ ישראל.
  • מסלול א: משפחות ויישובים יהודיים בראי תולדות ארץ ישראל.
  • מסלול ב: משפחות ויישובים ערביים בראי תולדות ארץ ישראל .
  • מסלול ג: משפחות ויישובים דרוזיים בראי תולדות ארץ ישראל.

התפיסה הרעיונית של תוכנית לימודים מושתתת על ערכים שמערכת החינוך במדינת ישראל פועלת להפנמתם על יד הלומדים. התוכנית - מולדת חברה ואזרחות - מבטא באופן תמציתי את מהותה ואת הערכים שעליהם היא מושתתת.

מולדת - על מרכיביו הסביבתיים-חברתיים-תרבותיים-מורשתיים-רגשיים והיסטוריים - הוא מוקד התוכנית, והוא משולב בערכים המתחייבים בלימודי אזרחות. ערכים אלה נבנים בהדרגתיות במהלך הלימוד, בכיתות ב-ד ומהווים תשתית להמשך הלימודים.

קורסי האוניברסיטה הפתוחה[]

האתרים פתוחים לציבור, לרוב עם חומר הלימוד ותמונות.

 • מבוא למדע כדור הארץ - הקורס עוסק בתחומים המרתקים של הגיאולוגיה בהדגשת התופעות הייחודיות לארץ-ישראל, ופותח אשנב אל עולמנו הפעיל והמשתנה ללא הרף. הסטודנטים ילמדו על הכוחות הגורמים להתפרצויות געשיות, לרעידות אדמה ולקימוט הרים, ויבחנו את מגוון המינרלים והסלעים מישראל ואת תנאי היווצרותם. כמו כן, יילמדו התהליכים שעיצבו את הנוף בישראל לאור מודל תנועת הלוחות. הקורס פותח סדרה של קורסים בגיאולוגיה והוא מיועד לסטודנטים חדשים, לסטודנטים ותיקים, לחובבי גיאולוגיה וטבע, למורים לכל הגילאים, למדריכים בבתי ספר שדה, למדריכי ידיעת הארץ ולמדריכי תיירים. ניתן ללומדו הן כיחידה בלתי תלויה והן לקראת קורסים נוספים המוצעים בגיאולוגיה, במדעי הטבע, במדעי החיים בלימודי הסביבה ובלימודי ארץ-ישראל.
 • נדבכים בגאולוגיה של של ארץ-ישראל - קורס זה עוסק בגיאולוגיה של ארץ-ישראל, והוא מוקדש להכרת יחידות הזמן, יחידות הסלע והמבנה הגיאולוגי של ישראל. במשך ההיסטוריה הגיאולוגית של ישראל הציפו אותה ימים ונסוגו, מיקומנו על-פני כדור-הארץ השתנה בתהליכי תנועת הלוחות ונוצר בקע ים המלח. אירועים דרמטיים אלה, שהותירו את רישומם בסלעי ארצנו, נלמדים במהלך הקורס.
 • צפונות כדור הארץ - הקורס עוסק בהכרת סביבתנו ובהיבטים הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים של עולמנו. בקורס נתוודע לתחומים המרתקים של הגיאולוגיה ברחבי העולם. נכיר נופים מרהיבים כדוגמת ילוסטון, הגרנד קניון והברייס קניון בארצות-הברית. נסתייע בתפיסה המודרנית בגיאולוגיה – טקטוניקת הלוחות – להסברת התהליכים המתרחשים בכדור-הארץ: פתיחה או סגירה של אוקיינוסים, התרוממות רכסי הרים ועיצוב שולי יבשות. נלמד מדוע רעידות אדמה והתפרצויות געשיות מתרחשות באזורים מסוימים. נדון בהיווצרות כדור-הארץ ובהתפתחות החיים על פניו. נתוודע לתופעות גיאומורפולוגיות ולתהליכי עיצוב הנוף. נעמוד על הקשר שבין הגיאולוגיה, ניצול המשאבים והאדם.
 • גאולוגיה של הכרמל - הקורס עוסק בגיאולוגיה של הכרמל. באזור זה מצויות תופעות ייחודיות: הרי געש תת-ימיים קדומים ומערכת של שוניות מאובנות. בקורס נכיר את אזור הכרמל ונפענח את סודותיו. הבנת הגיאולוגיה של הכרמל מסייעת להבנת סביבת ההיווצרות של הסלעים בהרי הגליל, בשומרון, ביהודה ובצפון-הנגב.]
 • יישומי הגאולוגיה והוראתה בישראל - הקורס מיועד למתעניינים בגיאולוגיה מחד, ולמורים ולמדריכים מאידך. המודעות לנופים גיאולוגיים ולערכי טבע מוגנים צוברת תאוצה בישראל ובעולם כולו. בטיולים בארץ ובעולם אנו נחשפים לנופים מרהיבים ולערכי טבע גיאולוגיים כדוגמת פארק מכתש רמון. סדנת השדה במכתש רמון הנערכת במסגרת הקורס, משמשת דגם להדרכת סיורים בהיבט גיאולוגי כולל סדנת שדה בת שבוע במכתש רמון
 • אוקיינוגרפיה האוקיינוגרפיה היא ענף מדעי בין-תחומי העוסק בהיבטים הכימיים, הגיאולוגיים והביולוגיים של האוקיינוסים. חקר האוקיינוסים העשיר את הידע האנושי וסייע בהבנת התהליכים הכימיים, הביולוגיים והגיאולוגיים השזורים זה בזה.

קישורים חיצוניים[]


Advertisement