Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

המקור: הארכיון הציוני המרכזי

מתכוננים לליל הסדר

מאת:סיון רהב מאיר, פסח תשע"ט
והנה הכותרות לשלוש מהן:

  • קדש : בתחילת הערב ואנחנו מנסים לקדש ולעדן ולרסן את היצרים האלה לכיוון חיובי וקדוש.
  • ורחץ: " לפני שנה בליל הסדר... יש הרבה מה לנקות ולהסרת לכלוך וזוהמה צברנו מאז שעשינו "ורחץ.
  • ומגיד: זוהי המנה העיקרית: ההגדה, המגיד, הסיפור, הדיבור. זו מצווה מן התורה, לא סתם מילים בעלמא, אלא מצווה מפורשת – "והגדת לבנך". לספר, להגיד, גם לעצמך. הרבי מלובביץ' היה שואל את השאלות את עצמו, כשערך ליל סדר לבד (אחרי פטירת רעייתו, וכיוון שלא היו לו ילדים). המצווה היא לספר, לספר, לספר, וכל המרבה – הרי זה משוב".ח. זה הלילה "לחפור

הקש וקרא בקישור

[[קובץ:ליל_הסדר_בתקופת_בית_המקדש.jpg|thumb|263px|ליל סדר בתקופת המקדש. במרכז השולחן, מונח קרבן הפסח. עורך הסדר אוחז בידו חלק מהקרבן ומסביר את מטרת ליל הסדר וקרבן הפסח : לזכור את יציאת מצרים ואת הצלת בני ישראל המקור: https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=14808]

קערת ליל הסדר - מאיטליה

קערת ליל הסדר מוזיאון יהודי איטליה.jpg
קערת ליל הסדר, המאה ה-17 נחושת מרוקעת וחרוטה מתנת ג'וספה ויטאלה הכוהן

קערת ליל הסדר הינה צלחת מסורתית שאותה נהוג להניח על השולחן בליל הסדר. בדרך כלל קערת ליל הסדר מעוטרת בדוגמאות שונות. קערת הסדר הגדולה והמרשימה שלפניכם מציגה עיטור מורכב הכולל מדליונים קישוטיים שבתוכם שתי סצנות תנכ"יות, ארבע דמויות תנכ"יות וביניהן מוטיבים צמחיים של רימונים ופרחים. במרכז הקערה ישנה כתובת ובה המילה "קדש" ורשימת סדר הפסח. על הקערה מופיעות ארבע דמויות: משה עם לוחות הברית, אהרון עם מחתה, דוד עם נבל ושלמה עם שרביט. הסצנות התנכ"יות הן עקדת יצחק ומשפט שלמה. הדימויים וסגנון האיורים בקערה משקפים את האומנות של המאה ה-17.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.