Family Wiki
Advertisement
Lombard state 526

State of the Lombards in 526 AD. שירטט:PANONIAN ראו:בודפסט

הלומברדים (Langobardi) היו עם ממוצא גרמני. מקורם ממרכז אירופה אזור נהר אלבה. הם התיישבו בעמק הדנובה. בשנת 568 הם פלשו לאיטליה, אשר הייתה תחת שלטון הביזנטית. הם ייסדו ממלכה לומברדית באיטליה ששרדה עד שנת 774. השפעתם של הלומברדים על הגאוגרפיה הפוליטית של איטליה בולטת בשמו של אחד ממחוזות איטליה, מחוז לומברדיה. השפעתם ניכרת גם בקנטון טיצ'ינו בדרום שוויץ.


המקור וההמשך - הויקיפדיה העברית

Advertisement