Family Wiki
Advertisement
J G Trautmann Lot

בריחת לוט - ציורו שלJohann Georg Trautmann (1713–1769 - המקור:ויקישיתוף , Andreas Praefcke

לוט הוא בן אחיו של אברהם אבינו. הוא עולה עמו לארץ כנען, יחד עם בני ביתו. מפאת התנהגותם של רועי לוט, אברהם אבינו מחליט להפרד מלוט. לוט יורד לבקעת ים המלח - מקום שדמה אז בפריונו לארץ מצרים. הוא מונה לשופט בסדום. כאשר הקב"ה מחליט על מהפכת סדום ועמורה באו שני מלאכים לחלצו. הם מצליחים וממנו יוצאים בני העמים מואב ועמון - לימים משפחת דוד המלך.

תולדות לוט[]

על מוצאו אנו למדים מסוף פרשת נח:"וַיְחִי-תֶרַח, שִׁבְעִים שָׁנָה; וַיּוֹלֶד, אֶת-אַבְרָם, אֶת-נָחוֹר, וְאֶת-הָרָן. וְאֵלֶּה, תּוֹלְדֹת תֶּרַח תֶּרַח הוֹלִיד אֶת-אַבְרָם, אֶת-נָחוֹר וְאֶת-הָרָן; וְהָרָן, הוֹלִיד אֶת-לוֹט. וַיָּמָת הָרָן, עַל-פְּנֵי תֶּרַח אָבִיו, בְּאֶרֶץ מוֹלַדְתּוֹ, בְּאוּר כַּשְׂדִּים. וַיִּקַּח אַבְרָם וְנָחוֹר לָהֶם, נָשִׁים: שֵׁם אֵשֶׁת-אַבְרָם, שָׂרָי, וְשֵׁם אֵשֶׁת-נָחוֹר מִלְכָּה, בַּת-הָרָן אֲבִי-מִלְכָּה וַאֲבִי יִסְכָּה. וַתְּהִי שָׂרַי, עֲקָרָה: אֵין לָהּ, וָלָד. וַיִּקַּח תֶּרַח אֶת-אַבְרָם בְּנוֹ, וְאֶת-לוֹט בֶּן-הָרָן בֶּן-בְּנוֹ, וְאֵת שָׂרַי כַּלָּתוֹ, אֵשֶׁת אַבְרָם בְּנוֹ; וַיֵּצְאוּ אִתָּם מֵאוּר כַּשְׂדִּים, לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן, וַיָּבֹאוּ עַד-חָרָן, וַיֵּשְׁבוּ שָׁם. וַיִּהְיוּ יְמֵי-תֶרַח, חָמֵשׁ שָׁנִים וּמָאתַיִם שָׁנָה; וַיָּמָת תֶּרַח, בְּחָרָן. [(י"א,כ"ו-ל"ב)].

לוט הוא בנו של הרן, אחי אברם, אשר מת בחרן. הוא יוצא לארץ כנען יחד עם בני ביתו של אברם. המדרש קושר את המשפט :"וַתְּהִי שָׂרַי, עֲקָרָה: אֵין לָהּ, וָלָד" עם הכללת לוט בשיירה. הוא עתיד היה להיות היורש של אברם.

המאבק בין הרועים[]

מדרש רבה לפרשת לך לך מסביר את הרקע לסכסוך בין רועי לוט לבין רועי אברם, סכסוך שבעטיו נאלצו להפרד שניהם: "ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט. רבי ברכיה בשם רבי יהודה ב"ר סימון אמר: בהמתו של אברהם אבינו היתה יוצאה זמומה ובהמתו של לוט לא היתה יוצאה זמומה. היו אומרים להם רועי אברהם: הותר הגזל ? היו אומרים להם רועי לוט: כך אמר הקב"ה לאברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת, ואברהם פרדה עקרה ואינו מוליד, למחר הוא מת, ולוט בן אחיו יורשו, ואין אכלין מדידהון אינון אכלין. אמר להם הקדוש ברוך הוא כך אמרתי לו : לזרעך נתתי - אימתי לכשיעקרו שבעה עממים מתוכה והכנעני והפרזי אז יושב בארץ , עד עכשיו מתבקש להם זכות בארץ" (מ"א,ו') [1]

המדרש מציין את הלעג של רועי לוט לאברם בגלל שאין לו יורשים. לעומתם רועי אברם מקפידים על הגזל. גם אם רועי לוט מסתמכים על קברי הקב"ה, המדרש מביא סימוכין לכך שהם לא מפרשים נכונה.

לוט כשופט[]

"ולוט יושב בשער סדום" (י"ט,א') רש"י באר: "אותו היום מינוהו שופט עליהם". ובמדרש (בראשית רבה נ') פירשו שלוט נתמנה לשופט-על: "חמשה ראשי דיינים היו בסדום; קץ שקר, רב שקר, רב מסטידין (=מעוותי דין), רב נבל, וקלא פנדר (=שודד נפשות). לוט היה ארכי דיינים שבכולן".

מוסריות לוט[]

אנו מוצאים בפרשה כיצד בנותיו של לוט באות אל אביהן על מנת שיהיה להם ממנו זרע. לכאורה הדבר נראה מובן מאליו, הרי העולם נחרב ואין איש. גם עתידם מובטח, יצא מהן בית מלכות דוד. מדרש רבה לפרשת וירא אינו משלים עם הגישה ומסביר כי התנהגותו הייתה פגומה כבר מראש, כפי שנאמר  :"וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן אמר רבי נחמן בר חנין: כל מי שהוא להוט אחר בולמוס של עריות סוף שמאכילים אותו מבשרו.

א"ר יוסי בר חנינא כל הפסוק הזה לשון ערוה. הוא היך מה דאת אמר (בראשית לט) ותשא אשת אדוניו את עיניה וגו' וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה היך מה דאת אמר (משלי ו) כי בעד אשה זונה עד ככר לחם כי כולה משקה היך מה דאת אמר (במדבר ה) והשקה את האשה את מי המרים לפני שחת ה' היך מד"א (בראשית לה) והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה כגן ה' לאילנות כארץ מצרים לזרעים ויבחר לו לוט.

א"ר יוסי בר זימרא כאינש דבחר פורנא דאימיה ויסע לוט מקדם הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי אפשי לא באברם ולא באלוהו. ויפרדו איש מעל אחיו אברם. ישב ר"מ אומר אין לך בכרכים רע כסדום כשאדם רע קורין אותו סדומי ואין לך בעממים קשה מאמורי כשאדם קשה הן קוראין אותו אמורי.

א"ר יוסי אין לך בכרכים יפה מסדום שחזר לוט על כל ערי הככר ולא מצא מקום יפה כסדום ואלו היו החשובין שבהן ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד רעים אלו לאלו חטאים בגילוי עריות לה' בעבודת כוכבים מאד בשפיכות דמים(שם)

בין אברהם לבין לוט[]

כתוב בבראשית רבה: קלסתר פנים של אברהם ולוט היו דומה זה לזה, לפיכך אמר לו אברהם "אנשים אחים אנחנו" (מ"א ו'). לוט התעשר בזכותו של אברהם, שכל מי שדבק בצדיק זוכה להיות כמותו . ארבעה דברים טובים היו ללוט בזכות אברהם:

  1. הלך עמו לארץ ישראל,
  2. נתעשר בזכותו,
  3. הצילו מן השבי והחזיר רכושו,
  4. ניצל ממהפכת סדום בעבור אברהם .

חינוכו של לוט[]

חיים מייטלס מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל מנסה לתהות על קנקנו של לוט תחת הכותרת "מי אתה לוט?". הוא מתאר את חינוכו בבית אברם ושרה, התנהגותו בארץ כנען ובסדום ומגיע למסקנה הבאה:

"לוט שקיבל חינוך של "חצי חצי" בביתו, גדל גם בביתו של אברהם וקיבל חינוך של "בנין שלם". אכן בשעת מבחן, התגלתה אצלו "הנקודה היהודית", ספיגת ערכי היהדות האמיתית וההכרתית. עד כדי כך, שבשעת מבחן עמד לו חינוכו הטוב, וזיכה את אברהם ואת עצמו. כי מהם יצא מלך המשיח שכל מלכותו תהא מושתתת על חסד ואמת "תתן אמת ליעקב (אבי יהודה, שמצאצאיו נולד בעז) חסד לאברהם"

אשת לוט[]

Flight of Lot

מנוסתו של לוט מסדום עם שתי בנותיו ואשתו אחריו - תחריט של Gustave Doré מקור: ויקישיתוף,Neutrality

ראו ערך מורחב:אשת לוט

בפרשת וירא נאמר כי כאשר הקב"ה הפך את סדום ועמורה בשל חטאיהם, הוא שלח אליהם שני מלאכים ללוט, שהזהירו אותם לפני הפורענות והוציאו את משפחתו מהעיר. תוך ציווי הזירוז גם הורו לו שלא להביט אחור:

וַיְהִי כְהוֹצִיאָם אֹתָם הַחוּצָה וַיֹּאמֶר 'הִמָּלֵט עַל-נַפְשֶׁךָ אַל-תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ וְאַל-תַּעֲמֹד בְּכָל-הַכִּכָּר הָהָרָה הִמָּלֵט פֶּן-תִּסָּפֶה'.
– בראשית, יט,י"ז

בהמשך מסופר: "וַתַּבֵּט אִשְׁתּוֹ מֵאַחֲרָיו וַתְּהִי נְצִיב מֶלַח", כלומר – קפאה והייתה לעמוד מלח. זהו על פי הפירוש הנפוץ, היה עונשה על שהמרתה את פי המלאכים, או שלא האמינה לדבריהם על הפיכת סדום.

הערות שוליים[]

  1. גירסתו של רש"י: "לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל והם אומרים נתנה הארץ לאברם ולו אין יורש. ולוט יורשו ואין זה גזל . והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז יושב בארץ ולא זכה בה אברם עדיין
Advertisement