Family Wiki
Advertisement
Ktovet dan

הכתובת. מוצגת במוזיאון ישראל - חשיבותה העיקרית של הכתובת במחקר הארכאולוגי הוא שבכתובת זו מצוין "מלכי בית דוד". הכתובת היא אחת הראיות הארכאולוגיות המקובלות והאמינות, יחד עם כתובת מישע, שבה מוזכר דוד, המתוארכת לזמן בית ראשון. כמו כן יש לציין שמקובל היה לתאר מלכים על פי ראש שושלת המלוכה, כפי שצויין בכתובת.

Tel dan inscription

כתובת תל דן

כתובת תל דן היא מצבה ארמית הכתובה באלפבית פניקי, המתוארכת בין המאה ה-7 לפנה"ס מאה ה-9 לפנה"ס, שהוצבה בשער העיר העתיקה דן. (תל דן)

הכתובת נתגלתה לראשונה על ידי גילה קוק, מודדת משלחת החפירות בתל דן, ועל ידי פרופ' אברהם בירן, ראש מכון גליק לארכאולוגיה מקראית בהיברו יוניון קולג', בשנת 1993. בשנת 1994 נתגלו עוד שני שברים מן הכתובת בריצוף רחבת השער. הכתובת מוצגת כיום במוזיאון ישראל, ירושלים.

הרקע להקמתה[]

הכתובת היא מצבת ניצחון ארמית, שהקים אחד ממלכי ארם בעקבות ניצחון על ממלכת ישראל. הכתובת מזכירה את יהורם בן אחאב מלך ישראל וכנראה אף אתאחזיהו בן יהורם מלך יהודה (המכונה בכתובת "בית דוד").

מלכים אלו מוכרים היטב מספר מלכים ב' פרק ט' והריגתם מיוחסת ליהוא. לפי עדות זאת, יש להניח שהמלך שהקימה היה חזאל מלך ארם דמשק, ששלט במקביל להם.

בנוסף לתיאור מלחמה בין ארם לישראל, הקטעים ששרדו רומזים על פעולות ועלילות נוספות של המלך הארמי. המלך בכתובת מתפאר בהרג "שבעין מלכין" ולכן יש להניח שהוקמה לציון פעולות מלכותו, בדומה לכתובת מישע המואבית.

שברי הכתובת שובצו ברצפת בית השער, כנראה בתור אקט סימבולי, כך שתושבי דן, לאחר שיקומה, דרכו על הכתובת המנציחה את חורבנה בכניסתם ויציאתם מהעיר.

חשיבותה העיקרית של הכתובת במחקר הארכאולוגי הוא שבכתובת זו מצוין "בית דוד". הכתובת היא הראייה הארכאולוגית המקובלת והאמינה היחידה שבה מוזכר דוד, שמתוארכת לזמן בית ראשון. כמו כן יש לציין שמקובל היה לתאר מלכים על פי ראש שושלת המלוכה, כפי שצויין בכתובת.

בוויכוח ההיסטורי לגבי עצם קיומו של דוד, משמשת הכתובת טיעון חשוב לטובת המצדדים בקיומו, ואם כי בתחילה היו שניסו לקרוא תיגר על איזכורו של דוד בכתובת, והציעו לקרוא את השורה כ"בית דוֹד" (כלומר, "בית האהוב"), מרבית העוסקים בדבר מסכימים כיום לכך ששמו של דוד אכן מוזכר, וכנראה שאכן שליט בשם זה היה קיים, והוויכוח נסוב על עוצמת שלטונו.

תוכן הכתובת[]

1.[   א]מר.ע[   ]וגזר[     ] 
2.[]אבי.יסק[.עלוה.בה]תלחמה.בא---   ] 
3.וישכב.אבי.יהך.אל[.אבהו]ה.ויעל.מלכי[ש] 
4.ראל.קדם.בארק.אבי[.ו]יהלך.הדד[.]א[יתי] 
5.אנה.ויהך.הדד.קדמי[.ו]אפק.מן.שבע[ת---] 
6.י.מלכי.ואקתל.מל[כן.שב]ען.אסרי.א[לפי.ר] 
7.כב.ואלפי.פרש.[קתלת.אית.יהו]רם.בר[אחאב.] 
8.מלך.ישראל.וקתל[ת.אית.אחז]יהו.בר[יהורם.מל] 
9.ך.ביתדוד.ואשם.[אית.קרית.הם.חרבת.ואהפך.א] 
10.ית.ארק.הם.ל[ישמן          ] 
11.אחרן.ולה[...        ויהוא.מ] 
12.לך.על.יש[ראל...        ואשם.] 
13.מצר.ע[ל.              ] 

תרגום[]

(1)[...]וגזר[]
ג (2)אבי עלה [עליו בה]לחמו בא[פק?]
(3) וישכב אבי, הלך אל [אבותי]ו. ויבוא מלך
(4) ישראל קודם לארץ אבי. [ו]ימלך הדד א[ותי]
(5) אני. וילך הדד לפני [ו]אצא משבעת [מחוזות?]
(6) ממלכתי ואהרוג, מלכ[ים שב]עים אוסרי א[לפי
(7) ר]כב ואלפי סוסים. [הרגתי את יהו]רם בן [אחאב]
(8) מלך ישראל והרג[תי את אחז]יהו בן [יהורם מלך]
(9) בית-דוד. ואשים [את עריהם חורבות ואהפוך]
(10) את ארצם ל[שממה... ].
שאר הכתובת חסרה

לקריאה נוספת[]

 • אברהם בירן ויוסף נוה, כתובת ארמית מתקופת בית ראשון מתל דן, קדמוניות 104-103 (תשנ"ד), עמ' 81-74.

קישורים חיצוניים ומקורות לעיון נוסף[]

תבנית:פורטל ארכאולוגיה של המזרח הקרוב

Advertisement