Family Wiki
Advertisement

הערה לערך:"כאשר הייתי בפארמה, היפנו את תשומת ליבי כי הפירוש הראשון של רש"י הודפס ברומא בשנת 1470. ראו כאן. אשר לפירוש שהודפס ברג'יו קלבריה. האוסף פארמה נכתב:" אברהם בן גרשון בן יצחק – 19 פברואר 1473 "הועתק חלקית מהערך בויקיפדיה העברית

Ktavrashi

כתב רש"י- הויקיפדיה העברית

Franz Jozef22

שימוש בכתב רש"י להערות שוליים בעיתון החבצלת, 1870 - הויקיפדיה העברית

כתב רש"י הוא גופן של אותיות האלפבית העברי. הוא קרוי כך משום שלראשונה נעשה בו שימוש בהדפסת פירוש רש"י לתורה.

פירוש רש"י לתורה היה הספר העברי המתוארך הראשון שהודפס, והוא יצא לאור ברג'ו די קלבריה, איטליה בשנת 1475. במהדורה זו השתמש המדפיס בעיצוב מיוחד של אותיות, המבוססות על כתב יהודי-ספרדי בסגנון פורמאלי למחצה, כדי להבדיל בין הטקסט המקראי לפירוש רש"י, המודפס בצמוד לו. מאז מכונות האותיות 'כתב רש"י', אף על פי שרש"י עצמו כתב באותיות אחרות. הוא השתמש בגרסה מוקדמת של הכתב הרהוט היהודי-אשכנזי (הדומה לכתב הרהוט של ימינו).

ישנה אגדה לפיה כתב רש"י הומצא על ידי בנותיו של רש"י. אגדה זו מצטרפת לאגדות אחרות שנקשרו בהן ובהיותן נשים למדניות, בעקבות העובדה שלרש"י לא היו בנים.

בספרי יהדות רבים, המשלבים טקסט-מקור ופרשנות, מקובל, בדרך כלל, שטקסט המקור מופיע במרכז באותיות דפוס רגילות ("כתב מרובע"), והפרשנים (או "נושאי הכלים") בכתב רש"י. כך הוא ברוב דפוסי החומשים, בתלמוד, בטור, בשולחן ערוך ועוד. בעיתונות העברית של המאה ה-19 שימש כתב רש"י כגופן מקובל להערות שוליים לטקסט הראשי, בעיקר בעתיון החבצלת. דבר זה מעיד כי באותה עת שלט קהל קוראים בכתב זה, ויכול היה לקראו ללא בעיה.

כתב רש"י מקובל כיום בדפוס יותר כגופן בספרי יהדות שונים, בהיותו נחשב ככתב "חולין", לעומת הקדושה המיוחסת לכתב המרובע. רבנים מעדות המזרח כמו הרב יצחק כדורי או הרב יוסף קאפח כתבו ביד בכתב זה. כמו כן הפתקה המפורסמת "נ נח נחמ נחמן מאומן" של רבי ישראל דב אודסר כתובה חלקית בכתב זה.


אותיות דפוס עבריות / אותיות כתב רש"י
א / Hebrew letter Alef Rashi ב / Hebrew letter Bet Rashi ג / Hebrew letter Gimel Rashi ד / Hebrew letter Daled Rashi ה / Hebrew letter He Rashi ו / Hebrew letter Vav Rashi
ז / Hebrew letter Zayin Rashi ח / Hebrew letter Het Rashi ט / Hebrew letter Tet Rashi י / Hebrew letter Yud Rashi כ / Hebrew letter Kaf-nonfinal Rashi ך / Hebrew letter Kaf-final Rashi
ל / Hebrew letter Lamed Rashi מ / Hebrew letter Mem-nonfinal Rashi ם / Hebrew letter Mem-final Rashi נ / Hebrew letter Nun-nonfinal Rashi ן/ Hebrew letter Nun-final Rashi ס / Hebrew letter Samekh Rashi
ע / Hebrew letter Ayin Rashi פ / Hebrew letter Pe-nonfinal Rashi ף / Hebrew letter Pe-final Rashi צ / Hebrew letter Tsadik-nonfinal Rashi ץ / Hebrew letter Tsadik-final Rashi
ק / Hebrew letter Kuf Rashi ר / Hebrew letter Resh Rashi ש / Hebrew letter Shin Rashi ת / Hebrew letter Taf Rashi

קישורים חיצוניים[]

Advertisement