Family Wiki
Advertisement

דף מצגות  : יהודה וישראל - כתבי יד עתיקים

בדף זה ריכזו קלריטה ואפרים מצגות בנושאים שונים - בין השאר בנושא הנ"ל. כלולות בה המצגות הבאות:

  1. הגניזה הקהירית: מצגת ראשונה ושנייה
  2. אוצר כתבי יד יהודיים בספרייה הבריטית :מצגת ראשונה ושנייה
  3. תנך ליסבון
  4. תנ"ך אלבה - נספחים וכל בהיד 1430
  5. כתר ארם צובה
  6. מכלול רוטשילד
  7. משנה תורה של הרמב"ם - מהדורת קאופמן
Advertisement