Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל


הכניסה לשכונה

כרמי קדם היה שם השכונה בראשיתה. היום היא קרויה על של רפי והלנה הי"ד כרם הלוי. השכונה הוקמה ביוזמת משרד השיכון ובמימונו. לאחר השלמתה, הוקפאה כניסת המשתכנים לשכונה והופסקה מכירת הדירות. הדירות ההמוכנות נבזזו על-ידי הערבים מכפר קדום. לאחר הפשרת ההקפאה, שופצו הדירות ונמכרו למיגוון של אוכלוסיה. היום השכונה היא ההטרוגנית ביותר בקדומים.

מתקיים בה מניין לפי מנהג אשכנז - היחידי בקדומים

ראו ערך מורחב:רפאל רפי והלנה הלוי הי"ד

Advertisement