Family Wiki
Advertisement
שביל הגליל השלישי.jpg

כנס שביל הגליל השלישי - תשפ"ב

איזו זכות גדולה
חוץ מלהיות אבי שביל הסנהדרין זכינו לארגן כנס שנתי בנושאי שביל הסנהדרין.
השנה יתקיים הכנס השנתי השלישי - אמנם בזום בגלל הנסיבות , אבל בכל זאת שלישי .

זכות גדולה - ולאחר שלוש פעמים - חזקה .
נקווה שמכאן רק ילך ויגדל ילך ויצמח
ונזכה לחבר עוד אנשים לארץ ישראל , למרחב הגליל - לעברו ולמורשתו.

המהות

שביל הסנהדרין מתפתל לאורך 120 ק"מ ברחבי הגליל התחתון והולך בעקבות המורשת היהודית שפרחה כאן לאורך ההסטוריה.
תחילתו של השביל בבית שערים וסיומו בטבריה.
כאן במרחב זה צמח ארון הספרים היהודי - המשנה , התוספתא, התלמוד הירושלמי . כאן נכתבו פיוטים אותם אנו שומעים עד היום משולבים בליטורגיקה היהודית בבתי הכנסת. כאן צמח הניקוד הטברני , הדקדוק העברי . באזור זה פעלו בעלי המסורה שהשאירו לנו את התנ"ך כפי שאנו מכירים אותו היום.
הצועד בשביל הולך אחר פרקים בהסטוריה היהודית ונפגש לאורך השביל עם חיי היום יום - גם של העבר בימי קדם וגם של ההווה ברב תרבותיות הקיימת היום במרחב הגליל.
הכנס מבקש להפגיש את הקהל הרחב המתעניין בנושאים שונים מתחומים שונים הבאים לידי ביטוי בהליכה על השביל ובתכנים אותם פוגש הצועד.
הכנס הוא בינתחומי ונוגע בנושאים רבים - גיאוגרפיה והסטוריה, ארכיאולוגיה וריאליה של ימי קדם, ספרות חז"ל , ההתישבות היהודית בעת החדשה , ונושאים רב תרבותיים.


תוכנית הכנס

כנס שביל הגליל 3.jpg

מושב ראשון : הסטוריה וארכיאולוגיה

הסנהדרין – גם בגליל העליון?' ישיבת גאון יעקב בגליל בימי הביניים

מאת: יוסי סטפנסקי - ארכיאולוג וחוקר הגליל

לשון חכמים ולשון ארכיאולוגים - מה עושות ארובות בבית הקברות של בית שערים ?

מאת: ערן מאיר - דוקטורנט המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש זוס , אוניברסיטת בר אילן , עמית מחקר במכון שמיר למחקר - קצרין

"בַּגָּלִיל הָעֶלְיוֹן גָּלְשׁוּ עִזִּים מֵהַר עַצְמוֹן" – לשאלת זיהויו של הר עצמון

מאת: ד"ר חגי דביר - רשות הטבע והגנים

בית הקברות העתיק ליד העיר צפת. ברקע, הר עצמון - הויקיפדיה העברית

מושב שני - ספרות חז"ל וריאליה

רשמיו של מסע מדברי מגיעים אל בית המדרש

מאת: ד"ר סיגלית אור - עמיתת מחקר במכון הרטמן , רבה ישראלית

בין מסורת פירוש ומסורת נוסח בירושלמי סביב שמו של מקום

מאת: ד"ר משה פינצוק- ראש המרכז למורשת ישראל , האקדמית נתניה

גלגל המזלות בצפורי, תורת הסוד והפיוט הקדום

מאת: שבתאי שירן - מורה דרך וחוקר הגליל

מושב שלישי : העת החדשה לאורך שביל הסנהדרין

יהודי טבריה בגלות קורסיקה

מאת: ד"ר חגי עמיצור - ראש המכון ללימודי הגליל

צילמה: Diana2200 - זו תמונה של אתר שהוכר כאתר מורשת על ידי המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. הקוד המזהה של האתר בתחרות "ויקיפדיה אוהבת אתרי מורשת" הוא

Advertisement