Family Wiki
Advertisement
כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

כנס במעבה ההר ה11.png


מושב ראשון: חידושים בארכאולוגיה של הרי אפרים ומנשה בעת העתיקה[]

מערה חצובה מהתקופה הנאוליתית מעל נחל קנה בסמוך לכפר ברא[]

מאת: אברהם טנדלר ודר' אדווין קיים ון דן ברונק

שוד הרסני בטומולוס של דהר מרזבנה[]

מאת: דר שי בר

טומולוס של דהר מרזבנה - לפני ההריסה

סיכום ההרצאה

האם ניתן להגדיר את האתר הפולחני בהר עיבל "מזבח יהושע"[]

מאת: דר' אריה בורשטיין

מושב שלישי:בין יהודה לשומרון - ארכיאולוגיה וגאוגרפיה היסטורית באזור ההר[]

הקברים המפוארים של ירושלים כאמצעי להבנת השינויים במבנה החברתי של העיר בשלהי הבית השני[]

מאת: מר עמרי עבאדי

עבאדי 2.PNG
עבדי 4.png
       חקל דמא
       עמרי עבאדי ופרופ' בועז זיסו – עולי רגל וקברים בדרך לירושלים בימי הבית השני

מימצאים מימי מרד בר כוכבא במערכות המסתור בהר חברון - מעזבונו של דוד עמית[]

מאת: דר' דביר רביב
טעימה מהקורפוס העדכני של מערות המסתור ביהודה 2021

הישוב היהודי ביהודה בימי הביניים[]

מאת: מר מיכאל ארליך

המחקר הארכיאולוגי בגדה המערבית 1948-1967:ניהול, מורכבות ומעורבות ישראלית[]

מאת:מר מרדכי לאש

ארכיאול 02.PNG
ארכע03.PNG

מושב רביעי: מחקרים המעבה האדמה[]

ייחודיות מערת איילון וההיסטוריה הגיאולוגית - ביוגאוגרפית של מזרח הים התיכון[]

מאת:פרופ' עמוס פרומקין, דר' חנן דימנטמן ומר ישראל נעמן

אתרי כרית הנחושת בבקעת הערבה[]

אתרי כריית נחושת בשולי הערבה, דרום-מזרח ישראל ודרום-מערב ירדן - תפוצה ומאפיימי החללים מאת:מר בועז לנגפורד, פרופ' עמוס פרומקין ופרופ' ארז בן יוסף

נחושת 01.PNG
נחושת05.PNG

מימצאי מערת המכפלה - מבט רוחבי[]

מאת: נועם ארנון

מעיינות הנקבה בשדרת ההר[]

מאת: עזריאל יחזקאל

נקבות22.png
נקבה 03.png
Advertisement