Family Wiki
Advertisement

כנס "התלמוד הירושלמי חוזר לטבריה" כיסלו תש"פ

כינר - מעודכן (1).jpg

דבר מנהל האגף לתרבות תורנית[]

הרב איתיאל בר-לוי

איתיאל.jpg

דברי ברכה, אברהם בלס - יוזם ומארגן ימי העיון[]

מאת" האב דר' אברהם בלס, יור מכון "אורות הירושלמי"

הרב דר' אברהם בלס דברי ברכה
מבוא בלס.jpg

איך נוצר תלמוד הבבלי[]

מאת: הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד, רב קהילה ברמת גן ופרופסור להיסטוריה באוניברסיטת בר אילן

הרב_פרופ'_בן_ציון_רוזנפלד_"חכמי_ישראל_עושים_היסטוריה"_המניע_ליצירת_התלמוד_הירושלמי

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד "חכמי ישראל עושים היסטוריה" המניע ליצירת התלמוד הירושלמי

תקציר ההרצאה של רוזנפלד.png

"התנא שהפך להיות אפיקורס" מה דעת הירושלמי על אלישע בן אבויה[]

הרב שמואל הרשלר, ישיבת הכותל, רב קהילת "רמתיים צופים" ור"מ כולל ישורון

אלישע בן בן אבויה1.jpg

תפילת בית המדרש - בין הבבלי לירושלמי[]

מאת: הרב אייל ורד, רב קהילת "יחדיו" בהדר גנים, פתח תקוה ור"מ במכון מאיר תפילת רבי נחוניא בן הקנה - תפילת בית המדרש

הרב_אייל_ורד_תפילת_בית_המדרש_בין_התלמוד_הבבלי_לירושלמי

הרב אייל ורד תפילת בית המדרש בין התלמוד הבבלי לירושלמי

אנגלמן.png

"ירושלים של שבת" - הקשר לנשמה יתרה[]

מאת: הרב ליאור אנגלמן, ראש בית המדרש הקהילתי בכפר סבא

אנגלמן תקצחר.png

החיבור בין תורת הרב קוק לתלמוד הירושלמי[]

מאת: הרב יהושע וייצמן, רא ישיבת ההסדר במעלות ונשיא מכון אורות התורה
ההרצאה לא ניתנה מסיבות טכניות

ויצמן תקציר.png

"מאתיופיה לטבריה" - מקרה בוחן של קהילת ביתא ישראל לפי התלמוד הירושלמי[]

מאת: הרב דר' שרון שלום, רב קהילת "קדושי ישראל" בקרית גת

אתיופיה 1.png
אתיופיה 2.png

המחלוקת הרעיונית :נס חנוכה ומעמד החשמונאים על פי הבבלי, הירושלמי והרמב"ם[]

מאת: הרב דר' בני גזונדהייט, רופא וחוקר

חנוכה גגגג.png
נס חנוכה ננננ.png

תוכנית הסיורים ותמונות ממוזיאון קצרין[]

סיורים.png

תמונות ממוזיאון העתיקות בקצרין

נספח:הוצאה לאור של מסכתות תלמוד הירושלמי[]

מכוון אורות הירושלמי הוציא כשמונה מסכתות של התלמוד הירושלמי: מסכת ברכות (שני כרכים), מסכת תעניות, מסכת מועד קטן,מסכת שקלים,מסכת ראש השנה, מסכת מגילה, מסכת סוכה. הפירוש הוא פירוש מדעי ומבוסס על כתב יד ליידן. ייחודה של הוצאת המכון היא בכך שהיא מתבססת על הקבלות בין התלמוד הירושלמי למדרשים ארץ ישראלים (מדרשי רבה), וכן בסוף בכך שכל סוגיה מובאת הסוגיה המקבילה בתלמוד הבבלי. בנוסף, בהוצאה זו התלמוד הירושלמי מתפרש כפשוטו ולא בהכרח בהתייחס לתלמוד הבבלי, זאת בשונה מפרשני התלמוד הירושלמי פני משה וקרבן עדה.

Advertisement