Family Wiki
Advertisement
Bircat mosa

ישיבת 'ברכת משה' נוסדה בחודש אלול שנת תשל"ז על ידי שני רבנים צעירים, הרב חיים סבתו והרב יצחק שילת. אליהם הצטרף הרב אריה בינה בשנתה הראשונה מנתה הישיבה שלושים ושניים תלמידים אשר למדו בבית מדרש מאולתר וישנו באוהלים צבאיים מושאלים במישור אדומים. ראש הישיבה הוא הרב נחום אליעזר רבינוביץ'

לאחר תשע שנים עברה הישיבה למשכנה הקבוע במעלה אדומים. כיום, רבני הישיבה מרביצים תורה בכ-300 תלמידים אשר לומדים ומתאכסנים בשטח הישיבה במבנים מודרניים.

באתר הישיבה יש הפנייה לשיעורים שניתנו בכל תחומי מחשבת ישראל.


משנה חינוכית[]

Bircat mosa house

מבנה הישיבה צילם:נדב אפרתי המקור:אתר הויקיפדיה העברית

שיגרת היום מתמקדת בלימוד עיוני של הגמרא, ראשונים ואחרונים. לימוד בקיאות, על מנת להרחיב את הידע הכללי ולקנות מיומנות בלימוד הגמרא. בנוסף, ישנם שיעורים רבים ומגוונים בנושאים אחרים כגון תנ"ך, הקדמות הרמב"ם למשנה, מורה הנבוכים, חובת הלבבות, ספר הכוזרי, פרשת שבוע, הלכה ומדרש.

מאז הקמתה, שמה ישיבת 'ברכת משה' דגש על האחריות החברתית המוטלת על בני הישיבה. בשנותיה הראשונות של העיר מעלה אדומים תרמו תלמידי הישיבה להתפתחותה בשמירות, בהעברת שיעורים ובנטיעת עצים רוח זו ממשיכה אף היום. דור חדש של תלמידים תופס היום עמדות רשמיות ובלתי רשמיות במערכות החינוך השונות במעלה אדומים.

אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא 'מעלה אורה', ארגון חינוכי אשר הוקם על ידי אחד מבוגרי הישיבה, המציע קורסי יהדות בסיסיים בבתי ספר חילוניים, קורסי העשרה בבתי ספר ממלכתיים דתיים, קייטנות קיץ ועוד חוגים שונים ובכך משפיע על חייהם של אלפי אנשים דתיים וחילוניים כאחד. דוגמה נוספת למעורבות החברתית של תלמידי הישיבה היא "מבצע איסוף המזון" המתקיים בשנתיים האחרונות. במסגרת זו עוברים תלמידי הישיבה מבית לבית בשכונות העיר ואוספים מזון עבור משפחות נזקקות.


המקור:אתר הישיבה

Advertisement