Family Wiki
Advertisement
ScKFAR-HAROE007

בניין הישיבה - צילם:מיכאל יעקובסון

הועתק מהויקיפדיה העברית


ישיבת בני עקיבא כפר הרואה נוסדה בשנת ה'ת"ש בתאריך י' בחשוון (1940) על ידי הרב משה צבי נריה במושב העובדים הדתי כפר הרא"ה והיא הראשונה בישיבות בני עקיבא ששילבה לימודי ישיבה ולימודים לבחינות הבגרות.

סדר יום חינוכי[]

הישיבה הוקמה חרף התנגדויות בתוך תנועת בני עקיבא ובתחילה שולבו בה עבודת אדמה ולימודי קודש. לימים, עקב דרישת ההורים, ובעקבות שילוב לימודי החול והקודש במדרשיית נעם, הוכנסו לישיבה לימודי בית ספר תיכון (על חשבון עבודת הכפיים), וזאת חרף התנגדותו של הרב נריה (שהתבטא: "יצמחו לי שערות על כף היד לפני שילמדו לימודי חול בישיבה") ובעידודו של שותפו לראשות הישיבה, הרב אברהם צוקרמן.

הרצון של מייסדיה היה ליצור מוסד חינוכי שישלב בין הלימוד הליטאי, הרצינות של ישיבות המוסר, החמימות של תנועת החסידות והערנות החלוצית. בלשונו של הרב נריה, ליצור "צבר ללא קוצים". הישיבה התאפיינה בליברליות רבה ובנתינת אמון בתלמידיה, וכיוונה אותם להגשמה ציונית, המשך לימודים בישיבות גבוהות ושירות ביחידות קרביות בצה"ל, (כ-100 מבוגרי הישיבה נפלו במערכות ישראל). מייסדי הישיבה כיוונו להגשמת חזונו של הרב קוק כפי שהתבטא בתנועתו שלא צלחה "דגל ירושלים".

בישיבה הושם דגש רב על אינטגרציה בחינוך, והתקבלו מלכתחילה תלמידים רבים בכל מחזור מעיירות פיתוח ושכונות מצוקה לצד ילדים מאזורים מבוססים. כיום ניתן למצוא בישיבה לצד מגמות קלאסיות כפיזיקה, מדעי המחשב וביולוגיה, גם מגמות כמו תקשורת, ומדעי החיים.

הישיבה שומרת על קשר חם עם בוגריה, ונערכות שבתות מחזור רבות, שבהן משתתפים בוגרים שסיימו ללמוד שנים רבות לפני כן.

בראש הישיבה עומד הרב אברהם צוקרמן וסגנו הוא הרב גד ברטוב המנהל את הישיבה בפועל. מנהל הפנימיה הינו אהוד סיאני ומנהל התיכון יצחק אוזנה.

מבנה ארגוני[]

SKFAR-HAROE08

פנים הכיפה בבניין המרכזי, מעוטר בציטוטים מספר תהלים ומכתבי הרב קוק צילם:מיכאל יעקובסון

בתחילה הישיבה התנהלה כמו קיבוץ . לוועד התלמידים שמנה חמישה חברים היו סמכויות רבות כמו קביעת נוהלי הישיבה, קבלת תלמידים חדשים, מניעת סילוק קיימים וכדומה. כל תלמיד הגיע לתקופת ניסיון, ורק לאחר שהוועד אישר את קבלתו הוא היה הופך לתלמיד ולאחר מכן גם לחבר ולבעל זכות בחירה לוועד. ראשי הישיבה שיתפו את חברי הוועד בהכרעותיהם ולבטיהם.

לישיבה חטיבת ביניים בגוש דן בשם "המכינה המרכזית לישיבות בני עקיבא, גבעת שמואל" ליד אוניברסיטת בר-אילן, שבה מתקיימים לימודים עד כיתה ט'. לאחר מכן חלק ניכר מבוגרי החטיבה ממשיך ללמוד בתנאי פנימיה בכפר הרא"ה, וחלק אחר ממשיך בישיבות תיכוניות אחרות או בבתי ספר תיכוניים. בשנים האחרונות, בעקבות מגמה גוברת אצל הורים בציבור הדתי-לאומי לא לשלוח את ילדיהם לפנימיות, הפכה "המכינה" בגבעת שמואל לישיבה תיכונית, ומתקיימים בה עתה גם לימודים תיכוניים, במקביל לישיבה בכפר הרא"ה.

לאחר פטירת הרב נריה היה הרב אברהם צוקרמן לראש הישיבה היחיד. לאחר פרישתו לגמלאות הועברה הישיבה לניהול מרכז ישיבות בני עקיבא‏‏[1].

דגם של הישיבה הוקם בפארק מיני ישראל בסוף שנת 2005. סדרת התעודה "הישיבה" שהוקרנה בערוץ 10, צולמה בישיבת כפר הרוא"ה, על תלמידיה ורבניה.

הישיבה תוכננה על ידי מאיר בן אורי אשר גם צייר את הציורים בכיפה של הישיבה.

בוגרים[]

רבים מבוגרי הישיבה השתלבו בעשייה הציונית, והפכו להיות בעצמם אישי ציבור ורבנים ידועים, להלן רשימה חלקית:

הערות שוליים[]

  1. ‏מתוך אתר הישיבה.‏

קישורים חיצוניים[]

Advertisement