Family Wiki
Advertisement

Bene david

המקור:אתר הבית

בני דוד היא מכינה ישיבתית לצה"ל בישוב עלי שבשומרון. בית מדרש המאפשר ללומדים בו לגדול בתורה מתוך חיבור ממשי לעם ישראל ולארצו ברוחה של התורה הגואלת.

בני דוד רואה חשיבות חינוכית רבה ביחס האישי לכל תלמיד. לשם כך צוות הרמי"ם במכינה הינו רחב ולכל מחזור בוגרים הנמצא בשירות הצבאי יש רב במשרה מלאה שתפקידו ללוות ולסייע לאותם בוגרים ככל שניתן .

"בני דוד" הינה המכינה הקדם-צבאית הראשונה שנוסדה, הגדולה שבהן ובעלת אחוזי הקצונה ושירות קבע הגבוהים ביותר. בעקבות הצלחתה קמו עד היום עוד עשרות מכינות הן דתיות והן חילוניות. בני דוד רואה בפריחתם של המכינות האחרות הצלחה בהנחלת הצורך בשינוי תפיסתי בחברה הישראלית.

עם השנים, עלתה דרישה בין בוגרי המכינה שסיימו את שירותם הצבאי לחזור ל"בני דוד" לתקופת לימודים נוספת ולהמשיך את העשייה גם בחיים האזרחיים. לשם כך הוקמו בשנת תשנ"ה (95') מסגרות לימודים לבוגרי צבא, מסגרות שמטרתם להעמיד מנהיגות חברתית- ציבורית אשר תשפיע גם על שאר תחומי החיים של החברה הישראלית.

כיום, לומדים במוסדות "בני דוד" כ-350 בחורים, במסלולי הלימוד השונים.

כ – 2,000 בוגרים למדו במכינה. מעל 50% מהבוגרים הינם קצינים, ורובם הגדול שירתו ומשרתים ביחידות קרביות ויחידות עלית.

תולדות המכינה[]

המכינה הישיבתית הקדם-צבאית "בני דוד" עלי, הוקמה בשנת תשמ"ח (1988) ע"י הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין. שתי מטרות מרכזיות היו לנגד עיני מקימי המכינה בהקמתה,

  • האחת היא להוביל את החברה הדתית ללקיחת אחריות ולנשיאה בנטל הביטחון באופן שווה לשאר חלקי האוכלוסייה,
  • והשנייה היא לתת מענה לרבים מבני הנוער הציוני-דתי, בוגרי בתי ספר תיכוניים דתיים ו/או ישיבות תיכוניות, אשר ביקשו לשרת בצה"ל כמיטב יכולתם אך יחד עם זאת חשו צורך בהעמקת אמונתם היהודית ואהבתם לערכי התורה טרם גיוסם.

על מנת להשיג מטרות אלו בני דוד הקימה תוכנית לימוד ייחודית שמטרתה לתת מענה ליעדים אלו. ייחודיותה של תוכנית הלימוד היא בכך שלימודי הקודש מורכבים גם ממגוון רחב (יותר מהמקובל) של לימודי אמונה ומחשבת ישראל. כמו כן, על מנת לבנות עולם פנימי מבוסס לפני השירות הצבאי, התלמידים נפגשים במסגרת המכינה עם מגוון מרצים ודעות, ומתמודדים עם השקפות אלו ביחד ובליווי צוות רבני המכינה.


הלימודים[]

הלימודים בישיבה הגבוהה כוללים לימודי גמרא בעיון ובבקיאות, משנה, וכמובן לימודי אמונה מעמיקים בדגש המיוחד לבתי המדרש של בני-דוד. בישיבה מלמדים הרב אלי סדן (שיעורים כלליים ושיעורי אמונה), הרב איראב יוסט והרב יאיר אטון ר"מים שיעור א', הרב יהודה סדן - ר"מ שיעור ב'+ג', הרב עקיבא קשתיאל שיעור ג', והרב אילן מורבסקי-ר"מ של קבוצת האברכים. כמו כן ניתנים שיעורים על ידי הרב יוסף קלנר, הרב יעקב לבנון והרב אליעזר קשתיאל.

מסלולי הלימוד[]

  • בימ"ד לבוגרי צבא - בימ"ד לאנשי אמונה בעולם המעשה. מדובר במסגרת חד /דו שנתית בה לומדים בוגרי צבא המבקשים לימוד מעמיק של שאלות הזהות בחברה הישראלית בת ימינו. מדובר בבימ"ד ייחודי שמטרתו בניית עולם רוחני עשיר ומבוסס טרם היציאה לחיים האזרחיים ולעולם המעשה.
  • מכון חי רועי - מכון למנהיגות חברתית ע"ש רב סרן רועי קליין ז"ל. תוכנית ייחודית המשלבת לימודי קודש בישיבה עם לימודים אקדמאיים.
  • ישיבה גבוהה- בית מדרש ישיבתי המאפשר ללומדים בו לגדול בתורה מתוך חיבור ממשי לעם ישראל ולארצו ברוחה של התורה הגואלת.
  • מכינה קדם צבאית- המכינה הישיבתית לצה"ל. במכינה כיום לומדים בסה"כ כ 200 תלמידים, כ120 תלמידים בשנה א' ועוד כ-80 תלמידים בשנה ב'. מטרת המכינה הישיבתית הינה לבנות ולגדל נוער אידיאליסטי שלצד בניית עולמו הרוחני והעמקת הלימודים התורניים שלו הוא שואף לקחת אחריות ולהוביל הן בצבא (בכל יחידה שהיא) והן בשאר תחומי החיים.
Advertisement