Family Wiki
Advertisement

(תוכן הערך היה בויקיפדיה העברית ונמחק שם)

ישיבת "ארץ הצבי" היא ישיבת הסדר הנמצאת בפדואל שבמערב השומרון. הישיבה נקראת על שם ר' שמואל צבי הרמן.

הישיבה הוקמה בשנת תשנ"א. בראשות הישיבה מכהן הרב מאיר אריה כ"ץ ואיתו היה בעבר גם הרב אלימלך שפירא זצ"ל הי"ד, שנרצח בדרכו מפדואל לכביש 5 .

בישיבה ניתן דגש על לימודי חסידות מהגותם של הרב יהודה לייב הלוי אשלג , הרב ברוך שלום הלוי אשלג והרב אברהם יצחק הכהן קוק .

בישיבה קיים כולל אברכים ומכון להכשרת מורים . בשנת תשס"א חנכה הישיבה את בניין הקבע הכולל בית מדרש , חדר אוכל, מטבח ומשרדים. בשנת תשס"ז חנכה הישיבה מגורים נוספים חדשים.

האתר של ישיבת "ארץ הצבי" פדואל מוסדות פדואל

Advertisement