Family Wiki
Advertisement

תשתית ומסד להקמת המרכז עוצבה ונבנתה מעוצמות האמונה המסירות והעקשנות שאפיינו את פעילותו החינוכית הנחושה והעקבית של כב′ הרב זייני במשך שלושים שנות פעילותו בטכניון כד"ר מן המניין וכרב הקמפוס . הרב פעל בהתמדה ובמסירות אין קץ לקירוב הלבבות לתורה אמונה ותודעה יהודית. פעילות זו הצמיחה מתחת ידיו תלמידים בוגרי הטכניון אוהבי תורה יראי שמים בעלי מידות אשר בהליכות יומם בכל שטחי החיים מקדשים שם שמים ומאירים את המציאות באור חיובי . לאחר שנים של פעילות תורנית אינטנסיבית בתחומי הקמפוס ,התעורר הרצון בקרב תלמידיו ומוקיריו של הרב לסייע בידיו להרחיב את מעגלי ההשפעה להקים בית מדרש ולבסס מקום של תורה מתוך קביעות ,לבסס מסלולי לימוד תורניים בשילוב שירות צבאי [הסדר] תוכניות לימוד לסטודנטים בטכניון ,לחזק את הקשר לתורה אצל סטודנטים בוגרי ישיבות ולאפשר למתאימים להתפתח בלימודיהם התורניים להוראה ורבנות במקביל ללימודיהם הטכנולוגיים , לחזק ולהעשיר את הפעילות התורנית הכללית המתקיימת בקמפוס לכלל הסטודנטים בתחום הזהות היהודית, ולפעול לזקיפת קומתה של תורת ישראל, במרחב העיר חיפה במוסדות החינוך הממלכתי ובסביבותיה . מייסדי העמותה תלמידיו ומוקיריו של הרב זייני רובם ככולם בעלי תואר שלישי, פעילים במגוון תפקידים במרכז העשייה הישראלית, באקדמיה בתעשייה, בביטחון, ברפואה ובשדה המחקר. כולם נושאים בעול עם כלל הציבוריות הישראלית. כולם שותפים איש בעמדתו לחרדה מפני ההתרחקות וההתנתקות הערכית ההולכת ומתפשטת בקרב הנוער היהודי בתחומי זהותו היהודית. ביותר התחזקה הכרתם לצורך בשינוי, כתוצאה מן המפגש הבלתי אמצעי עם הפערים ההולכים וגדלים בין המצוינות האקדמית הנרכשת לבין חוסר הידע וההתמצאות הבסיסית בתחומי התודעה והזהות היהודית , עובדות אלו יצרו את הצורך, ההכרח, וההנעה לפעול לשינוי המצב. בידוע, שחיפה שאף פעם לא הייתה ידועה כעיר תורנית, מאבדת בשנים האחרונות את המעט שהיה בה מבחינת ציבור תורני ,בתי כנסיות רבים נסגרים באין מתפללים, הקהילות מזדקנות ללא התחדשות. משפחות צעירות נוטשות את העיר בהעדר חינוך תורני הולם לילדיהם. הדבר נותן אותותיו בכל תחום הקשור לקהילה הדתית לאומית, גם במרכזים שעדיין לכאורה שומרת היא על כוחה ומתקיימת. הקמת העמותה מציינת מהלך ציבורי לעצירת התהליך ההרסני בקהילה הדתית לאומית ופעילות מעשית לשינוי המגמה .

בשנת הלימודים תש"ע לומדים בישיבה כשמונים בחורים בתוכנית לימודים מסודרת,רובם במסלול ההסדר ,מיעוטם ישתלב במסלול עתודה ,כאשר השאיפה היא שגם בזמן הלימודים האקדמיים יוכלו לחלוק זמנם וללמוד בבית המדרש במסגרת התוכניות שאנו מקיימים לסטודנטים בטכניון .

כיעד חינוכי אנו שואפים לאפשר לצעיר החפץ בכך לגדול בידיעת התורה ולהתפתח כתלמיד חכם רחב אופקים משוכלל במידות טובות ,בעל יכולת מנהיגותית הנחוש בהכרתו לשאת בעול עם הציבור היהודי בארץ ישראל ,לשותפות במשימות הלאומיות ולהשתלבות במרקם החיים האקדמי הטכנולוגי והקהילתי מתוך מחויבות עמוקה לתורת ישראל לעם ולמדינה. בית המדרש יחנך למחויבות ומצויינות אישית בשירות הצבאי כחיילים וכמפקדים , ובהמשך חייהם כאזרחים בכל תחום בו ידרשו לתרום את חלקם . כל אלו מתוך השקפת עולם יהודית לאומית הנושאת בגאון את היעוד להיות דורש טוב וחסד לכל.

אנו מתאמצים להנחיל תודעה יהודית לכל החפץ בה , לשם כך אנו יוזמים פעילויות עם הפנים לקהילה פתחנו את בית המדרש לכל דורש בקרב הסטודנטים והציבור הרחב ,ואנו מקוים להרחיב פעילות זו ככל שנוכל. בכוונתנו להשפיע טוב יחד עם דבקותנו במשימה להגדיל תורה ולימודה,לגשר על פערים ,לחבר בין קצוות ותדמיות, להאיר חשכת התודעה בתחום הזהות היהודית ,לקרב רחוקים ולהשפיע אהבת חינם לכל יהודי. בהבנה עמוקה כי בעשייה זו טמון יסוד גאולתנו . משופעים אנו בתוכניות ומלאי תקווה ותפילה כי נזכה לאור ברכה ממרומים להצליח דרכנו ולהגשימן. עזרתכם האישית לביסוס מעמדנו ולחיזוק התשתית הנבנית בעמל ובממון רב תעמוד לכם כמליץ יושר בעדכם לפני אדון כל .

המקור:אתר הישיבה

Advertisement