Family Wiki
(Adding categories)
שורה 1: שורה 1:
 
הערך עומד להמחק מהויקיפדיה העברית
 
הערך עומד להמחק מהויקיפדיה העברית
   
ה'''ישיבה התיכונית בחולון''', הוקמה בשנת [[ה'תשס"ז]], ב[["בית העולה"]] ב[[חולון]] בעקבות בקשת ראש העיר מר [[מרדכי (מוטי) ששון]] כשהיא מונה כיתה אחת ובה 20 תלמידים. כמחנך וראש ישיבה נבחר [[איתיאל בר לוי]]. כיום שוכנת הישיבה במרכז חינוכי ["כרם שלמה"]] המכיל בתוכו גם תיכון מדעי, ומתכבדת בארבע כיתות המונות כ-110 תלמידים. בישיבה נלמדים מקצועות הקודש ומקצועות החול והיא מחנכת לחיי תורה ודרך ארץ עם [[ציונות]] ואהבה ל[[ארץ ישראל]], למדינה ולעם. הישיבה שייכת ל[[מרכז ישיבות בני עקיבא]].
+
ה'''ישיבה התיכונית בחולון''', הוקמה בשנת ה'תשס"ז, ב"בית העולה" ב[[חולון]] בעקבות בקשת ראש העיר מרדכי (מוטי) ששון כשהיא מונה כיתה אחת ובה 20 תלמידים. כמחנך וראש ישיבה נבחר הרב איתיאל בר לוי. כיום שוכנת הישיבה במרכז חינוכי "כרם שלמה" המכיל בתוכו גם תיכון מדעי, ומתכבדת בארבע כיתות המונות כ-110 תלמידים. בישיבה נלמדים מקצועות הקודש ומקצועות החול והיא מחנכת לחיי תורה ודרך ארץ עם [[ציונות]] ואהבה ל[[ארץ ישראל]], למדינה ולעם. הישיבה שייכת ל[[מרכז ישיבות בני עקיבא]].
   
 
הישיבה הוקמה ע"י [[ישיבת ההסדר בחולון]] והרב שאול פיינה בעקבות בקשת ראש העיר להקמת מוסד חינוכי תיכוני לבני חולון בעירו. כראש הישיבה נבחר הרב איתיאל בר לוי - ר"ם מ[[ישיבת שעלבים]]. בשנה הראשונה שכנה הישיבה, גם היא, ב"בית העולה" בחולון- מוסד חינוכי לעולים חדשים. מבנה הישיבה כלל אז שני קראוונים- אחד ללימודים ואחד למשרד.
== הקמת הישיבה ==
 
 
בשנה שלאחר מכן, עברו התלמידים הראשונים יחד עם החדשים למרכז חינוכי "כרם שלמה" שם היא שוכנת עד היום.
הישיבה הוקמה ע"י [[ישיבת ההסדר בחולון]] ו[[הרב שאול פיינה]] בעקבות בקשת ראש העיר מר [[מרדכי (מוטי) ששון]] להקמת מוסד חינוכי תיכוני לבני חולון בעירו. כראש הישיבה נבחר [[הרב איתיאל בר לוי]]- ר"ם מ[[ישיבת שעלבים]]. בשנה הראשונה שכנה הישיבה ב[["בית העולה"]] בחולון- מוסד חינוכי לעולים חדשים. מבנה הישיבה כלל אז שני [[קראוונים]]- אחד ללימודים ואחד למשרד.
 
בשנה שלאחר מכן, עברו התלמידים הראשונים יחד עם החדשים למרכז חינוכי ["כרם שלמ"]] שם היא שוכנת עד היום.
 
   
  +
בישיבה ארבע כיתות: ז', י'. כל שנה גודלת הישיבה בשכבה. .
== אודות הישיבה ==
 
כיום נמצאת הישיבה במרכז חינוכי [[כרם שלמה]] בישיבה 4 כיתות- ז'- י'. כל שנה גודלת הישיבה בשכבה. לכל כיתה ר"ם. ראש הישיבה - הרב איתיאל בר לוי.
 
 
[[קטגוריה:ישיבה תיכונית]]
 
[[קטגוריה:ישיבה תיכונית]]
 
[[קטגוריה:חולון]]
 
[[קטגוריה:חולון]]

גרסה מ־08:24, 1 בינואר 2010

הערך עומד להמחק מהויקיפדיה העברית

הישיבה התיכונית בחולון, הוקמה בשנת ה'תשס"ז, ב"בית העולה" בחולון בעקבות בקשת ראש העיר מרדכי (מוטי) ששון כשהיא מונה כיתה אחת ובה 20 תלמידים. כמחנך וראש ישיבה נבחר הרב איתיאל בר לוי. כיום שוכנת הישיבה במרכז חינוכי "כרם שלמה" המכיל בתוכו גם תיכון מדעי, ומתכבדת בארבע כיתות המונות כ-110 תלמידים. בישיבה נלמדים מקצועות הקודש ומקצועות החול והיא מחנכת לחיי תורה ודרך ארץ עם ציונות ואהבה לארץ ישראל, למדינה ולעם. הישיבה שייכת למרכז ישיבות בני עקיבא.

הישיבה הוקמה ע"י ישיבת ההסדר בחולון והרב שאול פיינה בעקבות בקשת ראש העיר להקמת מוסד חינוכי תיכוני לבני חולון בעירו. כראש הישיבה נבחר הרב איתיאל בר לוי - ר"ם מישיבת שעלבים. בשנה הראשונה שכנה הישיבה, גם היא, ב"בית העולה" בחולון- מוסד חינוכי לעולים חדשים. מבנה הישיבה כלל אז שני קראוונים- אחד ללימודים ואחד למשרד. בשנה שלאחר מכן, עברו התלמידים הראשונים יחד עם החדשים למרכז חינוכי "כרם שלמה" שם היא שוכנת עד היום.

בישיבה ארבע כיתות: ז', י'. כל שנה גודלת הישיבה בשכבה. .