Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

הישוב מעלה חבר


ישיבה לצעירים מעלה חבר היא מיסודה של ישיבת שבי חברון ופועלת בחסותה. היא נחשבת ל"אם הישיבות הקטנות הלאומיות". ראש הישיבה הוא הרב עמיחי חזן.

ישיבת מעלה חבר, ישיבה קטנה לאומית, שהוקמה בשנת תשנ"ד במעלה חבר, שמה לה למטרה לחולל מהפך בחינוך הדתי לאומי, על ידי התרכזותם של בני נעורים בעולמה של תורה וחינוכם למנהיגות תורנית.

בישיבה כ-60 תלמידים, ובראשה עומד הרב אהרן אגל טל, מבוגרי ישיבת שבי חברון.

אז, כשהוקמה ישיבת מעלה חבר, נראה הדבר תמוה. מי חלם שנערים יוכלו לשקוע כל היום בלימוד תורה לשמה? אך החלום קורם עור וגידים, וב"ה בעקבות ישיבת מעלה חבר קמו ישיבות נוספות בירושלים ובשעלבים, וישיבת מעלה חבר מהווה השראה לישיבות אלה.

תלמידים בישיבה המעוניינים בכל זאת לגשת לבחינות הבגרות עושים זאת תוך שנה אחת, במכינה שהוקמה על ידי הישיבות הקטנות הלאומיות.

התרסקות מטוס[]

הישיבה הקטנה הציונית "מעלה חבר" ממוקמת בדרום הר חברון במרחק של 1200 מ' ממקום ההתרסקות של מטוסו של סרן אסף רמון ז"ל. כאשר התלמידים שהיו בהפסקה שמעו את הפיצוץ, הם יצאו החוצה והתחילו לצלם את מקום האירוע ואת פטריית העשן ולאחר מכן את כוחות הביטחון שהגיעו למקום.

לאחר זמן קצר, הגיעו לישיבה עיתונאים מכלי תקשורת רבים אשר שמעו כי יש בידי התלמידים תמונות ראשונות מהאירוע הם הציעו לתלמידים עבור התמונות אלפי שקלים. כאשר פרטי האירוע התבררו ונודע לתלמידים כי באירוע נהרג טייס חיל האוויר, החליטו התלמידים כי הם לא מעוניינים למכור את התמונות על מנת לא לפגוע בכבוד המת וכבוד המשפחה.

היום, התלמידים מסרו את תמונות האירוע לכוחות הביטחון אשר הגיעו לישיבה על מנת לקבל עדויות מהתלמידים. בנוסף לכך, הרב הראשי לצה"ל הרב רונצקי ביקר את תלמידי הישיבה, ונתן להם שיחה על חשיבות של לימוד התורה כבסיס למצוינות בצבא. לאחר ששמע על מעשי התלמידים שסירבו למכור את התמונות, הוא שיבח אותם ובירך על כך שפעלו במוסריות.

עוזי ברוך, מדוע נגנזו התמונות הראשונות
חברון מאז ולתמיד[]

ההתחלה פרשת חיי שרה מערת המכפלה חברון החפירות הארכאולוגיות בתל חברון תולדות היישוב היהודי בחברון אלוני ממרא אשל אברהם
היישוב היהודי - היום חידוש היישוב היהודי בחברון קרית ארבע בית הדסה אדמות ישי בית הכנסת על שם אברהם אבינו צוואת נרצחי חברון - אלקים העצני יחס הממשל ליישוב היהודי
חינוך תורני ישיבת שבי חברון ישיבת ניר קרית ארבע בית המדרש נתיבות דרור ישיבה לצעירים מעלה חבר מדרשת שירת חברון תלמוד תורה "קנין תורה" מוזיאון הישוב היהודי בחברון
קברי צדיקים קברי ישי ורות קבר אבנר בן נר קבר עתניאל בן קנז בית הקברות העתיק של חברון רבי חיים חזקיה מדיני בעל שדה חמד
רבני חברון: בעבר: הרב מלכיאל אשכנזי הרב שלמה עדני החיד"א הרבנים לבית משפחת בג'איו הרב אליהו מני רבי חיים חזקיהו מדיני הרב יהודה ביבאס
בהווה: הרב דב ליאור הרב משה לוינגר הרב אליעזר ולדמן הרב משה בלייכר הרב שלמה רענן הי"ד פרופ' בן-ציון טבגר
מאחזים בית השלום בית הכנסת חזון דוד מצפה שלהבת בית שפירא חוות פדרמן מאחז הגיבורים
שלושת המקומות המקודשים בארץ ישראל

מפת חברון[]

Hevron map full

מפת חברון

אתר היישוב היהודי בחברון - כולל מידע מלא על חברון העברית

Advertisement