Family Wiki
 
(5 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
'''במזרח חבל לכיש'''מוקמים שלושה ישובים חדשים - קהילות חדשות-מתחדשות ממגורשי גוש קטיף. הקהילות – קהילות עצמונה וכפר דרום בשומריה, קהילת קטיף באמציה וקהילת תל-קטיפא בגרעין נטע בשקף- הגיעו למזרח לכיש ליצור גוש ישובים הנושא עימו את רוח גוש קטיף.
+
'''במזרח חבל לכיש''' מוקמים שלושה ישובים חדשים - קהילות חדשות-מתחדשות ממגורשי גוש קטיף. הקהילות – קהילות עצמונה וכפר דרום ב[[שומריה]], קהילת קטיף ב[[אמציה]] וקהילת תל-קטיפא בגרעין נטע ב[[שקף]] - הגיעו למזרח לכיש ליצור גוש ישובים הנושא עימו את רוח גוש קטיף.
   
 
ראש מנהלת ההקמה של מזרח לכיש, אל"מ (במיל.) וסגן שר החינוך לשעבר משה פלד, סיפר כי בימים אלו עמלים על הקמתם של שלושה ישובים חדשים באזור, והרחבתם המשמעותית של שלושה נוספים. בסך הכולל עתידים להבנות באזור כאלף יחידות דיור, חלקם לעקורי גוש קטיף. שני ישובים מיועדים לעקורים: מרשם שייקרא ככל הנראה נטע, וגבעות חזן שיקרא בני דקלים.[http://new.katif.net/news.php?table=city_news&page=3757 המקור:אתר עלי קטיף].
 
ראש מנהלת ההקמה של מזרח לכיש, אל"מ (במיל.) וסגן שר החינוך לשעבר משה פלד, סיפר כי בימים אלו עמלים על הקמתם של שלושה ישובים חדשים באזור, והרחבתם המשמעותית של שלושה נוספים. בסך הכולל עתידים להבנות באזור כאלף יחידות דיור, חלקם לעקורי גוש קטיף. שני ישובים מיועדים לעקורים: מרשם שייקרא ככל הנראה נטע, וגבעות חזן שיקרא בני דקלים.[http://new.katif.net/news.php?table=city_news&page=3757 המקור:אתר עלי קטיף].
שורה 23: שורה 23:
 
### שקף 114 - יח"ד;
 
### שקף 114 - יח"ד;
   
  +
==בני דקלים ==
==חזן==
 
   
הישוב חזן מתוכנן להיקף של 500 יחידות דיור. הוא יהיה הישוב הגדול מבין הישובים שיוקמו במזרח לכיש חזן יהווה "עוגן" עבור האוכלוסייה בגוש ההתיישבות המתפתח. חזן מצטרף לישובים הקיימים אמציה ושקף, שיוכלו לגדול עד כ- 300 יחידות דיור לכל אחד, ולישובים חרוב ומרשם, שאושרו, ומתוכננים להיקפים דומים.
+
הישוב [[בני דקלים]] כונה בעבר, חזן מתוכנן להיקף של 500 יחידות דיור. הוא יהיה הישוב הגדול מבין הישובים שיוקמו במזרח לכיש חזן יהווה "עוגן" עבור האוכלוסייה בגוש ההתיישבות המתפתח. חזן מצטרף לישובים הקיימים אמציה ושקף, שיוכלו לגדול עד כ- 300 יחידות דיור לכל אחד, ולישובים חרוב ומרשם, שאושרו, ומתוכננים להיקפים דומים.
   
 
הישוב המוצע הוא חלק מתכנית למרחב ביוספרי בשפלת יהודה, הכוללת את מזרח לכיש. תפישת המרחב הביוספרי יוצרת שילוב בין הפעילות האנושית לבין הסובב הטבעי במרחב, באופן שהאדם יתרום לשימורו של המרחב וייתרם ממכמני הנוף והמורשת שבו.
 
הישוב המוצע הוא חלק מתכנית למרחב ביוספרי בשפלת יהודה, הכוללת את מזרח לכיש. תפישת המרחב הביוספרי יוצרת שילוב בין הפעילות האנושית לבין הסובב הטבעי במרחב, באופן שהאדם יתרום לשימורו של המרחב וייתרם ממכמני הנוף והמורשת שבו.
   
 
[http://ndlachish.com/site/detail/departAlbum/albumPic.asp?depart_id=42888&category_id=16735 בני נוה דקלים מסיירים בגבעות חזן] - עם תמונות
 
[http://ndlachish.com/site/detail/departAlbum/albumPic.asp?depart_id=42888&category_id=16735 בני נוה דקלים מסיירים בגבעות חזן] - עם תמונות
  +
  +
''ראו גם''':[[מדרשת הדרום]]
   
 
==שומריה==
 
==שומריה==
שורה 47: שורה 49:
 
בשקף פועלת מדרשת הדרום - מדרשת טיולים. המדרשה מטיילת באזורי שפלת יהודה, נגב וירושלים.
 
בשקף פועלת מדרשת הדרום - מדרשת טיולים. המדרשה מטיילת באזורי שפלת יהודה, נגב וירושלים.
   
==טיעונים אקולוגיים נגש ההקמה==
+
==טיעונים אקולוגיים נגד ההקמה==
   
 
[http://iseeqs.technion.ac.il/emda/nosach%20hitnagdut%20lachish.doc מסמך מפורט] מצביע על כך שאין להקים במקום יישובים הוגש למועצה הארצית לתכנון ולבנייה היום 29 נובמבר 2007. ההתנגדות לא התקבלה והבנייה בשטח אושרה.
 
[http://iseeqs.technion.ac.il/emda/nosach%20hitnagdut%20lachish.doc מסמך מפורט] מצביע על כך שאין להקים במקום יישובים הוגש למועצה הארצית לתכנון ולבנייה היום 29 נובמבר 2007. ההתנגדות לא התקבלה והבנייה בשטח אושרה.
שורה 84: שורה 86:
   
 
שר הפנים, ח"כ מאיר שטרית, ברך על ההחלטה שהיא פרי מדיניות לקדם את התכנון ביישובים המיועדים לקלוט מפונים והוסיף כי זו משימה לאומית מהמעלה הראשונה."
 
שר הפנים, ח"כ מאיר שטרית, ברך על ההחלטה שהיא פרי מדיניות לקדם את התכנון ביישובים המיועדים לקלוט מפונים והוסיף כי זו משימה לאומית מהמעלה הראשונה."
  +
[[קטגוריה:שפלת יהודה]]
 
  +
==על הרקע להקמת חבל לכיש==
  +
'''לפי דף שהוכן על-ידי [[מדרשת הדרום]] לקראת [[כנס לכיש 2]]
  +
[[קובץ:על_חבל_לכיש.jpeg|thumb|650px|מרכז]]
 
[[קטגוריה:חבל לכיש]]
 
[[קטגוריה:יישובי מפוני חבל קטיף]]
 
[[קטגוריה:יישובי מפוני חבל קטיף]]

גרסה אחרונה מ־17:51, 28 בספטמבר 2019

במזרח חבל לכיש מוקמים שלושה ישובים חדשים - קהילות חדשות-מתחדשות ממגורשי גוש קטיף. הקהילות – קהילות עצמונה וכפר דרום בשומריה, קהילת קטיף באמציה וקהילת תל-קטיפא בגרעין נטע בשקף - הגיעו למזרח לכיש ליצור גוש ישובים הנושא עימו את רוח גוש קטיף.

ראש מנהלת ההקמה של מזרח לכיש, אל"מ (במיל.) וסגן שר החינוך לשעבר משה פלד, סיפר כי בימים אלו עמלים על הקמתם של שלושה ישובים חדשים באזור, והרחבתם המשמעותית של שלושה נוספים. בסך הכולל עתידים להבנות באזור כאלף יחידות דיור, חלקם לעקורי גוש קטיף. שני ישובים מיועדים לעקורים: מרשם שייקרא ככל הנראה נטע, וגבעות חזן שיקרא בני דקלים.המקור:אתר עלי קטיף.

ועדת המשנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה לנושאי תכנון עקרוניים, דנה היום בהתנגדויות שהוגשו לתכנית להקמת היישוב החדש חזן, המיועד לקליטת מפוני חבל עזה, והחליטה לאשרה.

החלטת הממשלה על הקמת החבל[]

בספטמבר 2007 הממשלה קבלה החלטה על פיתוח ההתיישבות במזרח לכיש . בתחילת ההחלטה נאמר:"

 1. בהמשך להחלטת הממשלה מס' 1172 מיום 11.2.07 לאשר את תכנית צוות המנכ"לים בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה לחיזוק אזור ההתיישבות במזרח לכיש הכולל את שבעת הישובים: אמציה, חרוב, שקף, חזן, מרשם, שומריה, מיתר-כרמית (להלן: "שבעת הישובים"), וכביש 358, על פי העקרונות הבאים:
  1. כללי שבעת הישובים כוללים את הישוב מיתר-כרמית שהגרעין המעוניין בהקמתו כולל קבוצה של מפוני גוש קטיף וכן הישובים :אמציה, שומריה, שקף, חזן, חרוב ומרשם.
  1. התוכנית כוללת, בין היתרא. קידום הליכי תכנון לצורך הקמת 2,808 יח"ד בשבעת הישובים כמפורט להלן;
   1. מיתר-כרמית 730 - יח"ד;
   2. אמציה 350 - יח"ד;
   3. שומריה 500 - יח"ד;
   4. מרשם 390 - יח"ד;
   5. חזן 500 - יח"ד;
   6. חרוב 224 - יח"ד;
   7. שקף 114 - יח"ד;

בני דקלים[]

הישוב בני דקלים כונה בעבר, חזן מתוכנן להיקף של 500 יחידות דיור. הוא יהיה הישוב הגדול מבין הישובים שיוקמו במזרח לכיש חזן יהווה "עוגן" עבור האוכלוסייה בגוש ההתיישבות המתפתח. חזן מצטרף לישובים הקיימים אמציה ושקף, שיוכלו לגדול עד כ- 300 יחידות דיור לכל אחד, ולישובים חרוב ומרשם, שאושרו, ומתוכננים להיקפים דומים.

הישוב המוצע הוא חלק מתכנית למרחב ביוספרי בשפלת יהודה, הכוללת את מזרח לכיש. תפישת המרחב הביוספרי יוצרת שילוב בין הפעילות האנושית לבין הסובב הטבעי במרחב, באופן שהאדם יתרום לשימורו של המרחב וייתרם ממכמני הנוף והמורשת שבו.

בני נוה דקלים מסיירים בגבעות חזן - עם תמונות

ראו גם':מדרשת הדרום

שומריה[]

ראו ערך מורחב: שומריה

שומריה הינו מושב דתי הנמצא בחבל מזרח לכיש, בין שיפולי דרום הרי חברון לבין מערב שפלת יהודה. בשנת 2006 העוברו אליו תושבי היישוב עצמונה, לאחר שגורשו מגוש קטיף, שנתיים קודם.

שומריה הוקמה בתור האחזות נח"ל בשנת 1985 והייתה לאחר מכם לקיבוץ של השומר הצעיר. שמה נבחר עקב מלאות שבעים שנה לתנועת השומר הצעיר.

היישוב מונה כ- 60 משפחות הגרים בבתים זמניים. במסגרת היישוב "עצמונה" התקיימה מערכת חינוך ענפה: מעונות, גנים, תלמוד-תורה לבנים, בית ספר לבנות ומכינה קדם צבאית. תחומי העיסוק של אנשי היישוב היו גידולי שדה, לולים, רפת ומשתלה

אמציה[]

שקף[]

בשקף פועלת מדרשת הדרום - מדרשת טיולים. המדרשה מטיילת באזורי שפלת יהודה, נגב וירושלים.

טיעונים אקולוגיים נגד ההקמה[]

מסמך מפורט מצביע על כך שאין להקים במקום יישובים הוגש למועצה הארצית לתכנון ולבנייה היום 29 נובמבר 2007. ההתנגדות לא התקבלה והבנייה בשטח אושרה.

כותבי הדו"ח 66 במספר הגדירו את עצמם:"אנו הח"מ עוסקים בתחום האקולוגיה והאבולוציה באוניברסיטאות בישראל. חבל לכיש מהווה שטח טבעי גדול מאד שאינו פגוע, באזור בו מפל התנאים האקולוגיים משתנה באופן חד על פני מרחק קצר. אזור כזה הוא המרחב האופטימלי למחקרים אקולוגיים בנושאי התאמה סביבתית ואבולוציה של אורגניזמים, כמו גם תגובות לשינויי אקלים. כפי שיוסבר בהמשך, אזור זה מהווה חולייה חיונית למחקר על השתנות אקולוגית ואבולוציונית לאורך מפל האקלים צפון -דרום בישראל. עבור חוקרי אקולוגיה ואבולוציה, אזור זה הוא כר המחקר העתידי, והוא בעל חשיבות גבוהה ביותר. כחוקרי אקולוגיה ואבולוציה שאמונים על שמירת הטבע בישראל אנו מבקשים לשמר את מזרח חבל לכיש כדי לאפשר מחקר באזור חיוני זה."

וכך נאמר בו:"אזור מזרח לכיש שבדרום שפלת יהודה הוא חבל ארץ חשוב ביותר ומיוחד במינו. בהיותו אזור מעבר בין החבל המדברי לבין החבל הים-תיכוני, הוא מתאפיין בעושר יוצא-דופן של מיני צומח ובעלי חיים. מזרח לכיש ממוקם ברצועת הספר, בה קיים מגוון ביולוגי מהגדולים ביותר בארץ, הכולל מיני צמחים ובעלי חיים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה בארץ ובעולם. מזרח חבל לכיש מהווה חולייה בשרשרת השטחים הפתוחים הטבעיים היוצרים רצף בין הגליל וצפון הנגב ומהווים מסדרון אקולוגי בקנה מידה ארצי (שקדי ושדות, 1999; ר' מפה מס' 3). כפי שיובהר בהמשך, לרצף זה חשיבות גבוהה בשימור תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים, ועם קיטוע רצף זה, תהליכים אלו ייפגעו אנושות.

שלוש מפות להדגמה מתוך הדו"ח[]

מקור המפות: בדו"ח שהוגש למועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנידון: התנגדות לתכנית 306/02/6 – הקמת יישוב חדש –גבעות חזן

תגובת המימשל[]

בהודעת הממשלה ועדת המשנה של המועצה הארצית (ולנת"ע), דנה יום 12.2.08, בהתנגדויות שהוגשו לתכנית להקמת היישוב החדש חזן, המיועד לקליטת מפוני חבל עזה והחליטה לאשרה בה נאמר:"הישוב חזן, המתוכנן להיקף של 500 יחידות דיור, יהיה הישוב הגדול מבין הישובים שיוקמו במזרח לכיש, והוא יהווה עוגן עבור האוכלוסייה בגוש ההתיישבות המתפתח. חזן מצטרף לישובים הקיימים אמציה ושקף, שיוכלו לגדול עד כ- 300 יחידות דיור לכל אחד, ולישובים חרוב ומרשם, שאושרו, ומתוכננים להיקפים דומים.

עיקר ההתנגדויות לתכנית עסק בפגיעה של התכנית בערכי טבע ונוף וברצף השטחים הפתוחים, ובחשש לפגיעה במגוון האקולוגי והביולוגי באזור. עוד טענו המתנגדים כי יש לחזק את הישובים הקיימים בחבל לכיש, טרם הקמת ישוב חדש באזור. הישוב המוצע הוא חלק מתכנית למרחב ביוספרי בשפלת יהודה, הכוללת את מזרח לכיש. תפישת המרחב הביוספרי יוצרת שילוב בין הפעילות האנושית לבין הסובב הטבעי במרחב, באופן שהאדם יתרום לשימורו של המרחב וייתרם ממכמני הנוף והמורשת שבו.

הולנת"ע סברה כי הקמת הישוב החדש וקליטת קהילות ממפוני גוש קטיף, יביאו לחיזוק מזרח לכיש, שיש לו עדיין סממנים פריפריאליים, וכי תכנון הישוב החדש חזן מאפשר השתלבות מיטבית במרחב הטבעי העשיר והמגוון, בהתאם לעקרונות היסוד של המרחב הביוספרי, שמטרתו ראית הנוף האנושי והסביבתי כאחד.

תכניות המתאר המקומיות לישובי מזרח חבל לכיש מהוות חלק מהמאמץ התכנוני להשלמת התיישבות הקבע למפוני גוש קטיף, במשולב עם יצירת מענה תכנוני למרחב הביוספרי של שפלת יהודה. במסגרת מאמץ זה מקודמת בימים אלה בלוח זמנים מהיר בוועדה המחוזית תכנית כוללת למזרח לכיש, במרחב שבין קריית גת במערב, הקו הירוק במזרח, בית גוברין בצפון והיישוב שומריה בדרום. מטרת תכנית זו היא שילוב בין הפיתוח המוצע, המרוכז ביישובי מזרח חבל לכיש, לבין עיגון סטטוטורי מחייב לשימור ערכי טבע, נוף ומורשת בשטחים נרחבים במרחב זה, הכוללים, בין היתר, שטחי נוף פתוח, שמורות טבע, יערות ואתרי עתיקות רבים.

אדר' שמאי אסיף, מנהל מינהל התכנון ויו"ר הולנת"ע: "מינהל התכנון והמועצה הארצית ניתבו את קליטתם של מפוני גוש קטיף וצפון השומרון להרחבות של ישובים קיימים, במטרה להבטיח השתלבות המפונים במרקם היישובי והחברתי הקיים, ולמנוע פגיעה ברצפים של שטחים פתוחים ובערכי טבע ומורשת. הישובים חזן ומרשם במזרח לכיש הם יוצאי הדופן, והם באים לחזק את רקמת ההתיישבות באזור וליצור, יחד עם אמציה, שקף וחרוב ויחד עם אוצרות הטבע והמורשת באזור, מרחב ביוספרי מאוזן, משגשג ורב ערך, מבחינה אנושית, חברתית וסביבתית כאחד".

שר הפנים, ח"כ מאיר שטרית, ברך על ההחלטה שהיא פרי מדיניות לקדם את התכנון ביישובים המיועדים לקלוט מפונים והוסיף כי זו משימה לאומית מהמעלה הראשונה."

על הרקע להקמת חבל לכיש[]

לפי דף שהוכן על-ידי מדרשת הדרום לקראת כנס לכיש 2

על חבל לכיש.jpeg