Family Wiki
Advertisement

יש"ע שלנו הוא עלון פרשת השבוע המוגדר בתור במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ. העורך:ישי הולנר והמוציא לאור: מועצת היישובים היהודיים ביהודה שומרון וחבל עזה.הוא ניתן להורדה בבאתר יש"ע שלנו. הוא נשלח למינויים במייל וכן מחולקת בכתב בבתי הכנסת.

העלון כולל מאמר על הפרשה, מציג עמדה בנושא אקטואלי, חדשות מועצת יש"ע, מבט להתיישבות, סיפורו של מקום - בית ספר שדה עפרה, פרקים מראשית ההתיישבות ביש"ע, חיבת הארץ על ידי גדולי ישראל, קדושת הארץ - מאת מכון התורה והארץ וחידון צילומים לילדים.

דף ראשון לדוגמא[]

Iesa shelanu.jpg
Advertisement