Family Wiki
Advertisement
כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

כנס_יפו_2020

כנס יפו 2020

יפו לחוף ימים - כנס יפו 2020 לחידושים וגילויים במחקר הארכיאולוגי וההיסטורי של העיר ונמלה - 10 ספטמבר 2020

תוכן עניינים

09:20 הרצאת פתיחה[]

חפירות כיכר קדומים ביפו 2020[]

מאת: אברהם טנדלר, רשות העתיקות

חפירות_כיכר_קדומים_ביפו_2020_(אברהם_טנדלר)_-_כנס_יפו_2020

חפירות כיכר קדומים ביפו 2020 (אברהם טנדלר) - כנס יפו 2020

נמלים בתקופת הברזל ובתקופה ההלניסטית בחוף ארץ ישראל[]

כנס_יפו_2020-0

כנס יפו 2020-0

נמלים בתקופת הברזל ובתקופה ההלניסטית בחוף ארץ ישראל מתחיל בהרצאהה הדקה 1.06

חפירות ארכיאולוגיות במימי הים התיכון: הקשר האיטלקי בין קיסריה, עכו ויפו[]

כנס_יפו_2020-1

כנס יפו 2020-1

חפירות ארכיאולוגיות במימי הים התיכון: הקשר האיטלקי בין קיסריה, עכו ויפו הסרטון מתחיל בהרצאה 1:25

09:40 מושב ראשון - יפו ואגן הים התיכון (הדקה: 0.4256)[]

יו"ר ומגיבה - מיכל ארצי| אוניברסיטת חיפה אסף יסעור לנדאו | אוניברסיטת חיפה

נמלים בתקופת הברזל ובתקופה ההלניסטית בחוף ארץ ישראל[]

קובי שרביט, דרור פלנר | רשות העתיקות

חפירות ארכיאולוגיות במימי הים התיכון: הקשר האיטלקי בין קיסריה, עכו ויפו[]

חסן חליליה | אוניברסיטת חיפה

ריבאטים לאורך חופי הים התיכון בתקופה האומאית[]

בין ארסוף לעזה היו 7 עמדות שמירה 0 כל 14 ק"מ; כולל תיאור כיבוש יפו על-ידי המוסלמים; יפו הייתה הנמל של יפו ורמלה;
ריבאטים_לאורך_חופי_הים_התיכון_בתקופה_האומיית_(חסן_חליליה)-_כנס_יפו_2020

ריבאטים לאורך חופי הים התיכון בתקופה האומיית (חסן חליליה)- כנס יפו 2020

מגדלי שמירה לאורך אתרי החוף

11:00 מושב שני - נמל יפו בעת העתיקה[]

יו"ר ומגיב - יונתן פרייס | אוניברסיטת ת"א

האם ליפו המקראית היה נמל פנימי?[]

האם_ליפו_המקראית_היה_נמל_פנימי?_(ד"ר_סימונה_אבנעים-כתב)_-_כנס_יפו_2020

האם ליפו המקראית היה נמל פנימי? (ד"ר סימונה אבנעים-כתב) - כנס יפו 2020

מאת: סימונה אבנעים-כתב | חקר ימים ואגמים לישראל

מזרחית לתל כנראה היה באתר של ביצות באסה - הנה המקורות המקראיים ומבט על צפון יפו

יפו ותיאוריה הימיים בכתבי יוספוס פלביוס[]

מאת: אריה רונה אוניברסיטת חיפה

יפו_ותיאוריה_הימיים_בכתבי_יוספוס_פלביוס_(ד"ר_אריה_רונה)_-_כנס_יפו_2020

יפו ותיאוריה הימיים בכתבי יוספוס פלביוס (ד"ר אריה רונה) - כנס יפו 2020

אמפורות ומסחר בתקופה ההלניסטית ביפו[]

מאת:ז'ראלד פינקלשטיין | אוניברסיטת חיפה

אמפורות_ומסחר_בתקופה_ההלניסטית_ביפו_(ד"ר_ז'ראלד_פינקלשטיין)_-_כנס_יפו_2020

אמפורות ומסחר בתקופה ההלניסטית ביפו (ד"ר ז'ראלד פינקלשטיין) - כנס יפו 2020

נערה מוזהבת ממתינה לגיבור: מיתוס אנדרומדה בציור הרומי[]

מאת: נאוה סביליה שדה, אוניברסיטת ת"א

נערה_מוזהבת_ממתינה_לגיבור-_מיתוס_אנדרומה_בציור_הרומי_(ד"ר_נאוה_סביליה_שדה)_-_כנס_יפו_2020

נערה מוזהבת ממתינה לגיבור- מיתוס אנדרומה בציור הרומי (ד"ר נאוה סביליה שדה) - כנס יפו 2020

סיור ביפו - על מבצע עוגן

13:30 מושב שלישי – נמל יפו: השער לארץ הקודש (הדקה 3:58)[]

יו"ר ומגיב - רענן כסלו | רשות העתיקות דן מירקין | אוניברסיטת ת"א (הדקה 4:00) נמל ללא נמל - נמל יפו בתקופה העות'מאנית, על פי תיאורי נוסעים ואיקונוגרפיה

ארכיאולוגיה יוצרת קדושה: המקרה של "קבר טביתא" הרוסי[]

ארכיאולוגיה_יוצרת_קדושה-_מקרה_קבר_טביתא_הרוסי_(ד"ר_יאנה_צ'חנובץ)_-_כנס_יפו_2020

ארכיאולוגיה יוצרת קדושה- מקרה קבר טביתא הרוסי (ד"ר יאנה צ'חנובץ) - כנס יפו 2020

מאת: יאנה צ'חנובץ רשות העתיקות, אוניברסיטת בן גוריון

נקרופוליס יפו.png

ההגירה היהודית לארץ ישראל דרך נמל יפו בסוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20[]

גור אלרואי | אוניברסיטת חיפה (ההרצאה לא התקיימה)

סוגיות בתכנון ושימור בנמל יפו[]

מאת: רם שואף, רשות העתיקות

סוגיות_בתכנון_ובשמור_בנמל_יפו_(ד"ר_רם_שואף)_-_כנס_יפו_2020

סוגיות בתכנון ובשמור בנמל יפו (ד"ר רם שואף) - כנס יפו 2020

15:00 מושב רביעי - נמל יפו: עם המפרש לים[]

יו"ר ומגיב - חיים גורן | המכללה האקדמית תל חי

המסחר בנמל יפו בתקופות הרומית המאוחרת - הביזנטית הקדומה, לאור ממצא כלי הייבוא[]

מאת: אורית צוף, חוקרת עצמאית

המסחר_בנמל_יפו,_בתקופה_הרומית_המאוחרת-הביזנטית_הקדומה,_לאור_ממצא_כלי_היבוא_(אורית_צוף)-_כנס_יפו_2020

המסחר בנמל יפו, בתקופה הרומית המאוחרת-הביזנטית הקדומה, לאור ממצא כלי היבוא (אורית צוף)- כנס יפו 2020

יפו במערך הגיאופוליטי והמסחרי של הים התיכון בין המאות ה- 11 ל- 16 לסה"נ[]

מאת:רותי גרטווגן, אוניברסיטת חיפה

יפו_במערך_הגיאופוליטי_והמסחרי_של_הים_התיכון_בין_המאות_ה-_11_ל-_16_לסה"נ_(ד"ר_רותי_גרטווגן)_-כנס_יפו

יפו במערך הגיאופוליטי והמסחרי של הים התיכון בין המאות ה- 11 ל- 16 לסה"נ (ד"ר רותי גרטווגן) -כנס יפו

מבט ארכיאולוגי על כיבוש נפוליאון והשפעותיו[]

מאת: יואב ארבל,רשות העתיקות

מבט_ארכיאולוגי_על_כיבוש_נפוליאון_והשפעותיו_(ד"ר_יואב_ארבל)_-_כנס_יפו_2020

מבט ארכיאולוגי על כיבוש נפוליאון והשפעותיו (ד"ר יואב ארבל) - כנס יפו 2020

נמל יפו והכלכלה הערבית בפלשתינה-א"י[]

מאת: רועי מרום, אוניברסיטת חיפה

נמל_יפו_והכלכלה_הערבית_בפלשתינה-א"י_(רועי_מרום)_-_כנס_יפו_2020

נמל יפו והכלכלה הערבית בפלשתינה-א"י (רועי מרום) - כנס יפו 2020

נמל יפו במנדט.png

במעמד הכנס נציין את פרסומו הקרוב של כרך יובל ה-100 של כתב העת עתיקות, המוקדש לחפירות ביפו.

Advertisement