Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

Isodot mosav

בית הכנסת - צילם:בית השלום

יסודות הוא מושב דתי, חרדי באזור השפלה ליד גדרה, השייך ל"מועצה אזורית נחל שורק.

היישוב הוקם בשנת 1946 על ידי ניצולי שואה מגרמניה, הונגריה וטרנסילבניה, חברי תנועת "פועלי אגודת ישראל בתור גרעין התיישבותי שנקרא "קבוצת נתיבה". חברי קבוצת נתיבה עלו בפועל לקרקע רק במהלך מלחמת העצמאות בשנת 1948, כדי להוות נקודת שליטה על "דרך בורמה. והיישוב נקרא על ידי מייסדיו "קיבוץ יסודות שעל ידי קבוצת נתיבה".

בשנים הראשונות להיווסדו, תיפקד יסודות כקיבוץ, אך לאחר שנים ספורות הוא הפך למושב שיתופי. בתחילת הדרך היווה יסודות מקום קליטה לפליטים דתיים וחרדים מעליית הנוער שהשתלבו בעבודות החקלאיות השונות בפאלחה, גן הירק, וברפת.

בשנים האחרונות עובר המושב תהליך הפרטה ממושב שיתופי למושב פרטי. עובדה זו גרמה למגמת התרחבות ביישוב, נבנים בתים רבים חדשים ומצטרפות אליו משפחות חדשות.

המושב בנוי בצורה סיבובית, כך שאפשר להגיע מכל כיוון לכל מקום במושב.

כיום גרות ביישוב כשמונים משפחות. במקום תלמוד תורה וחיידר לבנים, ובית ספר בית יעקב המשמש כבית ספר יסודי אזורי לבנות יישובי הסביבה, וכן ישיבה קטנה לצעירים. בשנת ה'תשס"ח נפתחה במושב ישיבה גדולה "משכנות הרועים" השייכת למגזר הספרדי-ליטאי.

כרב היישוב מיום היווסדו, כיהן הרב דוד בן ציון קליין, עד לפטירתו בט' באדר ה'תשס"ט.

ענפי התעסוקה במשק[]

בנוסף לחקלאות פועלים במשק רפתות, לולים, ומפעל לאלומיניום.

קישורים חיצוניים[]

  • יסודות באתר המועצה האזורית נחל שורק

תמונות[]

צילם:בית השלום

מועצה אזורית נחל שורק[]

שיקום מפוני גוש קטיף[]

אבי עמית בעלון לשבת מצב הרוח מט"ו טבת תש"ע כתב כי הממשלה אישרה הקמת שני יישובים קהילתיים דתיים חדשים למפוני גוש קטיף בסמיכות ליישובים יסודות וחפץ חיים במועצה האזורית נחל שורק. היישובים מיועדים לעקורי גני-טל ונצר חזני, שהביעו רצונם להשתקם מחדש במועצה האזורית נחל שורק.

המועצה האזורית בשיתוף משרד הבינוי והשיכון, החליטו לפעול למתן פתרון לתושבי הישובים הללו באמצעות הרחבת היישובים חפץ חיים ויסודות. חר אישור התכנית ותחילת ביצועה, התברר כי השוני המהותי במרקם החברתי -דתי בין הקהילות הקולטות לנקלטות, לא יאפשר לקהילות להתנהל כיישוב אחד. חפץ חיים ויסודות הינם יישובים המסונפים לפועלי אגודת-ישראל, ונוטים יותר לזרם החרדי. גני-טל ונצר-חזני הם יישובים ציוניים-דתיים, תייכו לאיגוד המושבים, של הפועל-המזרחי.

המועצה הארצית לתכנון ובניה ומשרד האוצר יכינו את עבודת המטה הנדרשת לצורך קבלת ההחלטה על ידי הממשלה

Advertisement