Family Wiki
Advertisement

תקופת בית שני היא תקופה היסטורית בתולדות עם ישראל, החופפת בקירוב את תקופת קיומו של בית המקדש השני. היסטוריונים רבים רואים בתחילת תקופת הבית השני את שיבת ציון, ובסיומה את כשלון מרד בר כוכבא, אם כי בית המקדש השני נבנה 22 שנה לאחר שיבת ציון, וחרב 65 שנה לפני כשלון מרד בר כוכבא. אורכה של התקופה הינו, אם כן, 607 שנים.

תקופה זו הינה תקופה ייחודית בתולדות עם ישראל. התקופה ראתה התפתחות תאולוגית ורוחנית, עלייתם ונפילתם של מנהיגים וכוהנים, יצירה תרבותית ודתית ענפה. בתקופה זו נחתם התנ"ך, נכתבו הספרים החיצוניים וכן המגילות הגנוזות, והחל התהליך הארוך של יצירת קובצי הדינים וההלכות הכלולים בתורה שבעל פה, אשר הפכו לימים למשנה ולתלמוד. סדרי התפילה החלו להתגבש, והזהות היהודית כפי שאנו מכירים אותה היום החלה ללבוש את הצורה המוכרת לנו.

במהלך רוב תקופה זו היה בית המקדש בירושלים למרכזו הרוחני והדתי של עם ישראל, אם כי במהלך חלק מן התקופה היו קיימים בתי מקדש נוספים בגלות, אשר אף בהם היו מקריבים קורבנות, ונהוגה הייתה שם עבודת הכוהנים כפי שהייתה נהוגה בבית המקדש אשר בירושלים. התקופה ראתה את בניין בית המקדש בימי זרובבל, הפיכתו להיכל מרהיב בידי הורדוס והריסתו בידי טיטוס. לאחר חורבן בית המקדש השני לא נבנה בית המקדש מחדש.

במהלך התקופה היה עם ישראל עצמאי בארצו אך לתקופה קצרה, היא תקופת החשמונאים. רובה של התקופה היה העם משועבד לאימפריות אזוריות שונות - האימפריה הפרסית, הממלכה הסלאוקית, והאימפריה הרומית. במהלך כל התקופה עמד עם ישראל, העם היחיד אשר החזיק באמונת הייחוד אל מול תרבויות פגניות שליטות, המבקשות להטמיע אותו בקרבן, ובמיוחד אל מול ההלניזם. דבקות העם באמונתו יצרה חיכוך מתמיד עם האימפריות השליטות, ועם תושבי הארץ שאינם יהודים, והגיע עד כדי שלושה עימותים גדולים בארץ ישראל, הם מרד החשמונאים, המרד הגדול ומרד בר כוכבא אשר סופם של שני האחרונים היה טראגי - חורבן, גלות ואובדן העצמאות.

מאפייניה של התקופה, אשר מייחדים אותה מכל התקופות האחרות בתולדות עם ישראל, הם עבודת האל בבית המקדש, על ידי עם ישראל היושב בארצו, תוך קיום מקביל של קהילות יהודיות משגשגות בתפוצות, ואינטראקציה ביניהן ובין היהודים בארץ ישראל.

הערך בויקיפדיה העברית

Advertisement