Family Wiki
Advertisement
הרב_יצחק_בן_שחר,_ראש_ישיבת_קדומים_על_ההפטרות_ב"תלת_דפורענותא"_-_בימי_בין_המצרים,_בין_שבעה_עשר

הרב יצחק בן שחר, ראש ישיבת קדומים על ההפטרות ב"תלת דפורענותא" - בימי בין המצרים, בין שבעה עשר

תלת דפורענותא בארמית: שלוש של פורענות הן שלוש שבתות אבל בימי בין המצרים, בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, בהן קוראים הפטרות העוסקות בעניין חורבן בית המקדש וירושלים. שיעורו של הרב יצחק בן שחר, ראש ישיבת קדומים בפני באי כולל משכן בנימין ליד ישיבת קדומים א' מנחם אב תש"פAdvertisement