Family Wiki
Advertisement

אחד מארבעה כפרים קטנים - ימה, ביר א-סיכה, מרג'ה ואיבת'ן - שאוחדו בשנות ה- 1980 למועצה מקומית אחת - מועצה מקומית זמר.

תולדות המקום[]

ימה – לפי סברה הישוב יחם המוזכר בתיאור מסעו של תחותימס ה-3 בדרכו לכיבוש מגידו במאה ה-15 לפסה"נ

לאחר מלחמת העצמאות, הכפר,יחד עם כפרים נוספים באזור "המשולש" והסמוכים לגבול ישראל, עברו מתפיסה צבאית של הצבא העירקי לתחום מדינת ישראל וזאת המסגרת הסכם שביתת הנשק על מדינת ירדן.

Advertisement