Family Wiki
Advertisement


ספר חדש על יוסף טרומפלדור[]

Joseph Trumpeldor.jpg

רות בקי־קולודני כתבה בארץ מיום 15 בפברואר 2013 על חידת טרמפלדור - קריאה מחדש במכתביו של יוסף טרומפלדור מגלה להט אידיאליסטי ואנטי־קפיטליסטי וכן אישיות מעשית, שהאמינה בשיטתיות, ושמרה על פרטיות. וכך נכתב בסוף הרשימה:

ספרו המצוין של מנחם פוזננסקי, “מחיי יוסף טרומפלדור”, שעליו מבוססת בין היתר רשימה זו, הוא ספר שכולו מכתבים. זו אינה ביוגרפיה במובן הרגיל וגם לא ז’אנר ספרותי של מכתבים. מכתביו של טרומפלדור כפי שנכתבו רוסית ותורגמו ביד פוזננסקי הם המעצבים את דמותו והם, בלי דברי רקע, בלי פרשנות ובלי הסברים, מבטאים את סיפור חייו.

כאן נסקר בעיקר חלק אחד של מכתביו, אלה העוסקים ביצירת חברה חדשה בארץ־ישראל. אפשר הרבה עוד ללמוד עליו ממאות מכתביו האחרים מהשבי, מגליפולי, משאר פעולותיו במלחמת העולם הראשונה, מתקופת ארגון “החלוץ” ברוסיה ומתל חי, אז אמר את המלים שנהפכו כאן לסמל: “אין דבר, טוב למות בעד ארצנו”.

שולמית לסקוב, בספרה “טרומפלדור סיפור חייו”, מתארת את מניפת תכונותיו השונות, היותו אוהב חיים אך מוכן למות למען המטרה, היותו איש צבא במהותו אך אנרכיסט שואף חופש בנפשו. לסקוב מצטטת את ז’בוטינסקי שהגדיר את טרומפלדור בשתי המלים “אין דבר”: אין דבר שקטעו את ידו, אין דבר שהבריטים לא אישרו במלחמת העולם הראשונה גדוד שיילחם בארץ ישראל אלא רק גדוד של מובילי פרדות בגליפולי, אין דבר שחבריו באים אליו בטרוניות. צמד המלים “אין דבר” מוכיח שתמיד דבק במטרה וראה את העיקר ולא את הטפל.

במלאות מאה שנים להולדתו של טרומפלדור, כתב יגאל עילם: “לו הייתי מתבקש לנקוב בשמו של אדם אחד, גיבור אמיתי אחד, משכמו ומעלה בכל ההיסטוריה הציונית והיישובית שלנו לא הייתי מהסס: טרומפלדור, זה האיש. המיתולוגיה שלנו לא טעתה בזיהוי. היא בחרה באיש הנכון”.

השאלה היא מדוע המיתולוגיה שלנו הדגישה בעיקר, או כמעט אך ורק, את היותו גיבור מלחמה. האם מפני שההירואיות היתה דרושה ליצירת הסיפר הציוני? גם ז’בוטינסקי קרא לתנועתו “ביתר”, על שם תרומפלדור וצבאיותו.

בהדגשת דימוי הגיבור מתל חי יש אולי מידה של שכתוב מסוים של ההיסטוריה, וכמעט התעלמות מצדדיו האחרים של טרומפלדור: היותו איש חזון ומתקן חברתי, בדידותו כמנהיג, התמסרותו המוחלטת לרעיון החברתי על חשבון ענייניו הפרטיים.

טרומפלדור נפל בתל חי בי”א אדר תר”פ ‏(1920‏). צבי שץ נהרג בפרעות תרפ”א, שנה אחריו. נשארו המכתבים והלקח ההיסטורי העכשווי שאפשר ללמוד מהם.


מאמר זה מוקדש לנכדתי התל אביבית ליה מונטג, האומרת שכיום אף אחד לא כותב “מכתבים עם בול” והכל אפשר לבטא במיילים. אני לא חושבת, ליה, שאת צודקת. ותודה לאלכס אוורבוך על הסיוע בכתיבת המאמר.

מהויקיפדיה העברית[]

יוסף_טרומפלדור קישור לויקיפדיה

Advertisement