Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית

ראו גם : לדור אשר לא ידע את יוסף
יום עיון של יד יצחק בן צבי במלאת 40 שנה לפטירתו - ח' אייר תשע"ב

Braslavski book

כרך ב. ארץ הנגב

יוסף ברסלבי (ברסלבסקי) (1897, רוסיה - 1972]), חוקר ארץ ישראל, מדריך טיולים ונודע בשל כרכי הסידרה שכתב: הידעת את הארץ.

בשנת 1905 עלה לארץ במסגרת העלייה השנייה. היה חייל בצבא הטורקי בתקופת מלחמת העולם הראשונה. בין שאר תפקידיו היה מתורגמן. בתום המלחמה עבד כפועל בקבוצת כנרת ובקיבוץ מרחביה. לאחר מכן עסק בהוראה ובו-זמנית השלים את השכלתו.

עסק בחקר ארץ ישראל ושימש כמדריך טיולים. בסיוריו עם מטיילים רבים לאורכה ורוחבה של הארץ, הקנה לציבור רחב מידע היסטוריה ולגאוגרפיה של ארץ ישראל.

ברסלבי עסק בחקר המקרא. במאמריו הוא ניסה למצוא התאמה בין התנ"ך ובין ידיעת הארץ, לצורך זיהוי וחקר אתרים בארץ, או כדבריו: "השפעת גומלין בין הגאוגרפיה המדעית-מודרנית לבין ספרות עתיקה, ארכאולוגיה, חקר חיי התושבים ותרבותם. כל אלה עושים את "ידיעת הארץ" לידיעת ארץ-התרבות העברית." תוצאות מחקריו באו לידי ביטוי בספרו "מידע הארץ למקרא".

חלק גדול ממחקריו מופיע בכרכי הסדרה שכתב הידעת את הארץ. הסדרה היא בת שישה כרכים:

  • כרך א. הגליל ועמקי הצפון.
  • כרך ב. ארץ הנגב.
  • כרך ג. ים-המלח סביב-סביב.
  • כרך ד. אל אילת ואל ים סוף .
  • כרך ה. בין תבור לחרמון.
  • כרך ו. נוף האדם בגליל.

כרך א', היה הספר הראשון אשר הופיע בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" בקיבוץ עין חרוד בשנת 1940. בהקדמה למהדורה הראשונה נכתב: "קובץ מאמרים של י. ברסלבסקי על הגליל ועמקי הצפון, הניתן בזה לציבור הקוראים, עונה בודאי על צורך מורגש מאוד בחלקים שונים של היישוב... ראיית הארץ באחידותה הגאוגרפית מעבר לגבולות זמניים ומלאכותיים שהוצבו בה בניגוד לטבעה, השימוש במדע הכללי לחקר הארץ ותופעותיה, ההסתכלות בטבע הארץ המלמדת אותנו להבין את ספר התנ"ך ביסודו הארצי ועוד..."

בהגיעו לגיל שבעים הוציאה החברה לחקר המקרא את: "ספר יוסף ברסלבי (ברסלבסקי): מחקרים במקרא, בלשון ובידיעת הארץ". החברה לחקר המקרא העניקה פרס על שם יוסף ברסלבי.


קישורים חיצוניים[]

Advertisement