Family Wiki
Advertisement
Favius josepenus

יוסף בן מתתיהו (נולד בשנת 38 - נפטר בשנת 100 לערך) נודע גם בשם יוספוס פלאוויוס (בJosephus Flavius), שם שניתן לו עם לקיחתו לרומא (השם המלא: טיטוס פלאוויוס יוספוס) - היסטוריון, סופר ומצביא יהודי בתקופת המרד הגדול. ברבות הימים יצא לו שם של בוגד בעמו, בגלל הצטרפותו לרומאים לאחר שנפל בשבי ביודפת.

"הבוגד מירושלים"[]

הבוגד מירושלים-יוסף בן מתתיהו, מצדה וחורבן יהודה, דזמונד סיוורד; מאנגלית: ירון בן עמי, זמורה-ביתן, 2011, 351 עמ'

חבצלת פרבר כותבת על הספר במוסף "שבת" של מקור ראשון:
אין ספק שקיים נתק בין סיוורד לבין הזירה והעם שבקרבם מתרחש הסיפור שלו (למרות שהוא מצהיר על הערצתו ליהודים ואף לצה"ל, ומעיד על עצמו כמי שחש "כבוד ליכולות הלחימה של היהודים הן בעת העתיקה והן בעידן המודרני"). סיוורד נעזר בחומרים מיושנים, וכמעט לא במחקרים היסטוריים בני זמננו שנעשו בישראל, למרות שאלה קיימים בחלקם באנגלית, ובכל אופן – ניתן בקלות לתרגמם לשפה זו. לדוגמה, ההסתמכות על ההיסטוריון, הבלשן והוגה הדעות הצרפתי ארנסט רנאן (1823-1892) כדי לספק תיאור היסטורי על מעמדם החברתי-פוליטי של הכוהנים הגדולים היא מגוחכת, כשקיימת ספרות עדכנית ומבוססת בהרבה, פרי עטם של חוקרים ישראלים.

אביא שתי דוגמאות לרמת המהימנות הנמוכה של הספר.

  • למשל, בתיאורה של אוכלוסיית הגליל היהודית אומר סיוורד כי "יהודי הגליל, אף שהיו אולי פחות אדוקים במצוות מאחיהם שביהודה (מנַין לו?) החזיקו ביהדות מדורי דורות" (עמ' 23)...
  • במקום אחר (עמ' 43) מכנה סיוורד – בעקבות היסטוריונים לא-ישראלים – את המלך אגריפס הראשון, נכדם של הורדוס (האדומי) ומרים החשמונאית, "המלך האדומי האחרון של יהודה". המלך האדומי? אגריפס הראשון? זה שעליו אמרו המשרתים בקודש ועולי הרגל בירושלים "אחינו אתה! אחינו אתה!"? בנו, אגריפס השני, היה מלך יהודי לכל דבר ועניין – ושלט לא על "אזור ספר" אלא על הגליל, הגולן, הבשן ועוד. היו לו לא בירה אחת (פיליפי) אלא שתיים: ציפורי, בירת הגליל היהודי, וקיסריה-פיליפי (בניאס), בירת החלקים הנוכריים של הממלכה.

לסיכום, קשה לברך בלב שלם על פרסום הספר הזה, שאינו ממלא את ההבטחה להיות "מבוא להכרת יוסף בן מתתיהו עבור קוראים מן השורה". לכל היותר אפשר להמליץ עליו כספר משְלים למי שכבר למד את הדברים ובקי בספרות אחרת, מהימנה יותר, לתולדות התקופה הקשה ההיא.


קישורים חיצוניים[]

Advertisement