Family Wiki
Advertisement

רות אלמוג המדינה הכי יהודית באירופה - "ספר ראשון בעברית מוקדש לסיפור העצוב והמסתורי של קהילת יהודי פורטוגל"

G.0.1902.110.1

סימטה ב"ז'ודריה" של ליסבון ופסל המלך אפונסו אנריקיס סימטה ברבע היהודי - המקור:אתר עיתון הארץ

יהדות פורטוגל במוקד - מחקרים על יהודים ויהודים בסתר, עורכים יום טוב עסיס, משה אורפלי, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, מרכז דינור לתולדות ישראל, 2009, 259 עמודים . בין השאר כתוב בספר על תהליך התהוות הקהילה היהודית בפורטוגל

התהוות הקהילה[]

המלך הפורטוגלי הראשון אפונסו אנריקיס עודד יהודים לבוא ולהתיישב בשטחים שכבש. אפונסו אנריקיס מינה את היהודי יחיא אבן יעיש לגזבר המדינה, וכך סלל את הדרך למלכים שבאו אחריו להעסיק יהודים בתפקידים פיננסיים וניהוליים. אבן יעיש היה "רבי מור", כלומר רב ראשי, וגם "קאוולירו מור", כלומר פרש ראשי. יורשיו של המלך הראשון העניקו זכויות ליהודים והרחיבו את העסקתם בניהול הממלכה. וכך, "בימי חמשת המלכים הראשונים היה מצבם של היהודים בפורטוגל טוב והם חיו בביטחון". אחר כך התחילו הבעיות, אבל דווקא בתקופת פרעות קנ"א בספרד, היתה פורטוגל מקלט ליהודי קסטיליה

הקהילה היתה מאורגנת היטב ובראשה עמד רבי מור. היא היתה מוכרת בחוק ונקראה "אלפאמה" (נגזרת מהמלה הערבית אלג'מאעה). היהודים חיו בין החומות בשכונות משלהם (Juderia) והמלך הגן עליהם. הרדיפות, כמו ברוב ארצות הנצרות, באו מצד הכנסייה

סופה של היהדות[]

זרם המתיישבים בפורטוגל גבר והלך עם השנים. עם הגירוש מספרד ב-1492 היתה פורטוגל ארץ מקלט לאלפי יהודים. 120 אלף נפש הגיעו, ו"התוספת הזאת שינתה לחלוטין את פניה של יהדות פורטוגל (...) אלפי המגורשים (...) היו סלתה ושמנה של יהדות קשטיליה" (עמ' 25). בהמשך הוא מכריז: "גירוש יהודי פורטוגל בשנת 1496 לא התרחש מעולם" (עמ' 30). המלך מנואל, שחפץ לשאת לאשה את איזבל, בתם של "המלכים הקתולים", כי שאף לאחד את כל חצי האי האיברי תחת שלטונו, לא הסכים לאבד את יהודיו. אבל "המלכים הקתולים" דרשו ממנו לגרש אותם. פורסמה אם כן תוכנית ליציאת היהודים, אבל במקום האוניות שהובטחו להם, חיכו להם בנמל כמרים שניצרו אותם. היציאה נאסרה. אחר הטבילה באונס הוכרז שלא נשארו יהודים בפורטוגל.

למה רבים האנוסים בפורטוגל[]

כך נותרו רוב יהודי פורטוגל במדינה כאנוסים, ואחוז היהודים בה היה מהגבוהים ביותר. "סיפורה של יהדות פורטוגל הוא סיפור עצוב ומרתק כאחד. הוא עצוב, כי רבים מאוד מהיהודים שטבלו ונשארו בפורטוגל, הם וצאצאיהם, לא רצו להתנצר ולהתנתק מעמם ומאמונתם וטבילתם היתה מאונס (...) הוא מרתק כי חלק מאנוסי פורטוגל הצליח לצאת ולהגיע ליעדים בטוחים". החזרה ליהדות של נוצרים חדשים בפורטוגל ככלות 500 שנה (יהדות בלמונטה) מעוררת ללא ספק השתאות.

Advertisement