Family Wiki
Advertisement
San Gregorio della Sinagoga spoleto

המקום המשוער של בית הכנסת צילם:סילביו Sorcini [המקור: http://www.italiainfoto.com/gallery/spoleto/p3879-spoletovia-san-gregorio-della-sinagoga.html]


הקהילה היהודית של ספולטו פעלה בעיר בין המאה ה-13 לבין המאה -16 וכן במאה ה-18.

הראשונה מסמכים המעידים על נוכחותם של כמה יהודים לחזור ספולטו 1298. בשנת 1393 אנחנו שומעים על יהודים שעברו מן Narni של אמצע המאה הט"ז דברי הימים זוכר את העבודה של Vitale Antonio de' Pomis.

בשנת 1555, כאשר האפיפיור פאולוס הרביעי שהוקם הגטו ברומא, זקני העיר ספולטו, נעצרו היא תנאי מוקדם לצו גירוש 1569 אשר סיים את הנוכחות היהודית בעיר.

זיכרון נותר היום רק שמות מקום בעיר על שם הרחוב: Via San Gregorio della Sinagoga, רחוב פרסה סביב מבנה זה נראה כי כל הדמויות של בית כנסת עתיק, מבנה קומפקטי שלה, לפתוח רק מן החלונות. [1] מקור הקטע האחרון: הויקיפדיה האיטלקית

שרידים יהודיים בעיר צילם: S. J. Atlas [המקור:[1]

Sinagoga Spoleto
Possible synagogue, Spoleto
משמאל: המבנה המשוער, מימין:תרשים המופיע בכניסה

אחד היהודים המפורסמים מתושבי העיר היה הרופא דוד די פאמוס (dauid de pumis או Vitale Antonio de' Pomis) מ"סיליטו העיר בגליל אומבריה" ממשפחת התפוחים‏‏[2].. במבוא לספרו הוא מספר כי משפחת התפוחים המפורסמת, בני שבט יהודה אחרי שהוגלו לאחר חורבן בית שני לרומא, בחרה להתיישב בעיר ספולטו: "הגיעו אליה בשבעים נפש".

ספרו החשוב הוא צמח דוד - מילון רפואי בשלש שפות: עברית, איטלקית ולטינית. הספר חובר סוף המאה ה-16. הספר חובר בבחרותו, נדפס בשנת שמ"ז (1597) והוא "ביאור מלות קשות בתלמוד ובמדרש כעין ספר ערוך. בחיבור נוסף שלו הוא מברר את "מעלת רופאי ישראל".

קישור נוסף

באוצר הגדולים אלופי יעקב ‏‏[3] מובא יחוסו לתשע דורות, עד הקדוש ר' אליהו. במבוא הוא סיפר עוד על תולדות חייו. בשנת מ"ה (כנראה 1585) היה ב"פירושה" קריה נאמנה (פרוג'ה) ושם למד ולימד דברי חכמים. הוא גורש מהעיר והגיע לעיר פיטיליאנו (Pitigliano) - היום בדרום מחוז טוסקנה‏‏[4]. הוא סיפר כי זו "ארץ אוכלת יושביה עבור קלקול האויר" ושם מתו בני משפחתו. משם ירד לרומא אך לא זכה לחסד, עלה לפירנצה ומשם עבר לונציה שם מצא את מנוחתו.

רבי שבתי וינטורה[]

יהודי אחר מפורסם היה רבי שבתי וינטורה מחבר הספר נהר שלום. וכך נכתב עליו:מבני משפחת ונטורה אשר נדדו לדלמתיה ורגוזה נודע לנו החכם הראשון ר' שבתי ונטורה, נולד בספלאטו בערך בשנת 1740 והיה תלמיד ר' דוד פארדו וחיבר ספר "נהר שלום" (ויניציא 1770). צאצאו, ר' אליהו וינטורה נתמנה לרב ומורה הוראות (1799) וחבר ספרו "כוכבא דשביט" (שאלוניקי 1799), לזכר אחיו שבתי (דשביט), אשר עסק בעניני תלמוד, חגים, תענית, כתובות, בר מצוה, קידושים וכן הלכות משפטיות. הספר זכה להערכה רבה בסלוניקי, שושטא, סופיה וונציה. הוא חיבר גםם "מילון לחרוזים" במצוי בכתב יד בספרית יד בן צבי.

Note[]

  1. Annie Sacerdoti, Guida all'Italia ebraica, Marietti, Genova 1986
  2. ‏ ראו פרטים על המשפחה בערך משפחת כהנא
  3. ‏כרך ג' עמ' צ"ז‏
  4. ‏ בעיר הייתה קהילה יהודית מפורסמת והעיר כונתה "ירושלים של מטה"‏
Advertisement