Family Wiki
Advertisement

יהודים בצבא ארצות הברית[]

נטשה בוזגובה הרב הראשי של צבא ארה"ב,קולונל ברט אוקסמן, דואג לכל החיילים


התואר הרשמי של קולונל ברט אוקסמן הוא לא "רב צבאי", אלא "קצין דת" המסופח למטה האסטרטגי של ארה"ב. מספר היהודים בצבא ארה"ב מוערך כיום בין 10 ל-14 אלף, אך רק כ-4,600 מתוכם מזדהים כיהודים - מרביתם לא דתיים ומעדיפים לא לבלוט בשטח. חלקם מדווחים על לחץ דתי המופעל מצד עמיתיהם הנוצרים.

אוקסמן - רב אורתודוקסי - צריך קודם כל לדאוג לצרכים הרוחניים של החיילים האמריקאים, בלי קשר לדת שלהם. "כשמגייסים אותך לתפקיד קודם כל מכשירים אותך להיות קצין ולהכיר את המערכת הצבאית", הוא אומר בראיון ל"הארץ". "כשאתה נשלח לחזית, אתה לא יכול להוות נטל על החיילים וחייב לדעת איך לתפקד ולשרוד, למרות שאנחנו לא נושאים נשק". "הדבר הבא שמלמדים אותך" הוא ממשיך, "הוא דתות אחרות, כדי להיות מסוגל לעבוד בסביבה פלורליסטית ורב-דתית, כשהרבה פעמים חיילים מדתות שונות צריכים להתפלל בשדה באותו האוהל

"התפקיד די שונה מתפקיד הרב הצבאי בצה"ל, כפי שאני הבנתי", אומר אוקסמן. "אני פחות דואג לטקסים ומנהגים, אלא לכל החיילים. הם כולם החבר'ה שלי, ואני אחראי על שלומם הרוחני". אוקסמן מנהל גם תוכנית יהודית דתית שהצבא מממן, אך לדבריו, כל אחד יכול להשתתף: "אני לא חייב לדעת תפילות נוצריות, אבל חייב להכיר את ההבדלים בין הזרמים, כי אם למשל חייל גוסס אני צריך לדעת אם הוא זקוק לכומר מזרם מסוים". זה לא שונה, הוא אומר, "מקציני דת נוצרים שצריכים לדעת מה זה אוכל כשר ומה זה שמירת שבת". ואיך המנות הכשרות בצבא ארה"ב? "הן די טובות", אומר אוקסמן, "אבל אין לי מושג מה הטעם של המנות הלא כשרות, כי לא ניסיתי. אבל כשביקרתי בישראל בבסיס צה"ל, ופתאום יכולתי לאכול הכל - חגגתי שם, ואכלתי יותר מדי


קישורים חיצוניים[]

יהדות_ארצות_הברית קישור לויקיפדיה

Advertisement