Family Wiki
Advertisement

תיעוד מתקופת השואה הוא מפעל של "יד-ושם". בבאתר "מה אנחנו מחפשים?

כחלק מהמאמץ להגדלת האוספים של יד ושם על קורותיהם של היהודים בתקופת השואה אנו פועלים לאיתור, תיעוד ואיסוף של חומר מקורי.

כל דבר שהוא מקורי מעניין אותנו, גם פריטים הנראים פשוטים ובלבד שיהיו שייכים לתקופה שקדמה למלחמה, ומעליית הנאצים לשלטון עד השחרור, מחנות העקורים, העלייה וההעפלה. כמו כן, מאד חשוב לנו הסיפור שמאחורי כל פריט. במידת הצורך – נקבל גם העתקים של חומרים מקוריים.

דרך הפריטים הללו והסיפורים הנלווים להם נוכל לשמר לדורות הבאים בצורה מוחשית את אשר התרחש בשואה.

מסמכים[]

מכתבים; גלויות; תעודות אישיות: דרכונים, תעודות זהות, תעודות מבית הספר ועוד; יומנים; זיכרונות; שירים; חיבורים; לוחות שנה; התכתבויות רשמיות עם גורמים יהודים ולא יהודים וכן כל מסמך שמתעד את קורותיהם של היהודים בשנות ה-30, בתקופת המלחמה ולאחריה, לפחות עד שנות החמישים.


תצלומים[]

תצלומים אישיים ומשפחתיים, תצלומי אירועים מתקופת המלחמה, מחנות העקורים והעליה לארץ, אלבומים וכד'. סרטים

סרטי מקור שמתעדים אירועים מלפני, בזמן ולאחר המלחמה, עדויות מוקלטות, תיעוד ממשפטים ועוד.

חפצים[]

פריטים אישיים – ביגוד, סמלים, ציורים, ספרים, תכשיטים, מסמכים וכדומה. צעצועים וכל פריט מעולם המשחק והיצירה – פריטים שנעשו על ידי ילדים ופריטים שנעשו עבור ילדים.

פריטים משפחתיים – כלי בית, כלי אוכל, ריהוט, תשמישי מצווה וכדומה. פריטים קהילתיים – תשמישי קדושה, עבודות אמנות ואומנות, סמלים ומסמכים.

כל פריט שנעשה או היה בשימושם של היהודים בגטאות, במחנות, ביערות, במסתור וכדומה. פריטים שנמצאו בבית (או נשלחו אליכם מהבית ומהקהילה) לאחר השחרור.

יצירות אמנות[]

ציורים ורישומים שנוצרו תחת הכיבוש הנאצי בידי ציירים יהודים ולא יהודים.

אם אין ברשותכם פריטים אך ידוע לכם על אנשים המוכנים לתרום ליד ושם פריטים המתאימים לקריטריונים אותם מנינו, אנא הפנו אותם אלינו או רשמו את פרטיהם המלאים וכן את הסיפור המלווה את הפריטים , כיוון שהסיפור חשוב כמו הפריט עצמו.


יוזמות לאיסוף פריטים[]

נילי בן-ארי במוסף השבת של מקור ראשון כתבה על מפעל איסוף שנערך בעמק המעיינות (למעשה בקיבוצים הדתיים בעמק בית שאן) גווילים נשרפים, אותיות פורחות ומסכמת:שרידי מגילת אסתר שנשרפה בליל הבדולח, פרס שקיבלו ילדות מהכנסייה בעודן מתחבאות במנזר, פמוטים ומכתבים – אלה הם רק מקצת הפריטים שנאספו לשימור במבצע 'לאסוף את השברים' של יד ושם. זיכרון לעולם אבוד .

פריט המובא בכתבה

לדוגמא היא הביא את סיפורו של הפריט הבא:"לאילזה חורין לבית גולדבך ימלאו בקרוב 97. בעקבות מבצע 'לאסוף את השברים' מצא בביתה מיכה, בנה הבכור, צרור מכתבים שכתבו לה הוריה בזמן המלחמה. המכתבים נכתבו גרמנית, וידידה של משפחת חורין, יהודית וייס, תרגמה אותם לעברית.

אילזה חורין נולדה לאברהם וקלרה גולדבך לבית בלום ב-25.11.1914 בעיירה מרקטברייט שבדרום גרמניה, ליד נהר המיין, סמוך לעיר פרנקפורט. אביה היה סוחר בדים ובעל חנות בדים וקונפקציה במרקטברייט, שם גם עבדה אמה, וכן שימש אחד מראשי הקהילה ואף כיהן חליפות כראש החברה קדישא בעיירה.

אברהם וקלרה גולדבך נתפסו על ידי הנאצים ימ"ש בשנת 1942 ונשלחו ללובלין שבפולין ומשם למחנה ריכוז בעיירה איזביצה, ושם נרצחו. אילזה התכתבה עם הוריה באמצעות הצלב האדום. עד שנרצחו הספיקה לכתוב להם על לידת בנה מיכה, ואף על מחיאות הכפיים שלו עת מלאו לו שנתיים.

Advertisement