Family Wiki
Advertisement

ידיעות אחרונות הוא עיתון יומי. מהנפוצים בארץ מאז ייסודו ב-1939, והנפוץ במדינה מתחילת שנות השמונים. שייך למשפחת מוזס, המנהלת אותו זה שלושה דורות. דרכי העריכה והשיווק שהונהגו בו בעריכת דב יודקובסקי שינו את פני העיתונות בארץ המקור: לקסיקון אנציקלופדי לתקשורת ולעתונות - העין השביעית

יסודו[]

548-shaar

שבעים שנה לעיתון - אתר YNET

נוסד ב-1939 על-ידי נחום קומרוב ויצא בתחילה בשתי מהדורות – אחר-הצהריים וערב. עד אז לא היו נהוגים עיתוני ערב, ועיתוני הבוקר כדוגמת "דבר", "הארץ" ו"הבוקר" היו מדפיסים מהדורות צהריים שהופיעו בשעות אחר-הצהריים המוקדמות. העיתון גם לא היה מזוהה עם מפלגה פוליטית מסוימת, בניגוד למקובל בעיתונות התקופה. (המקור:שם)

זאב גלילי על העיתון[]

ידיעות אחרונות – הסיפור האמיתי בין השאר הוא כתב:"מאז התקופה החשוכה של הסטאליניזם, בה נעלמו אנשים בלילות אל הלא נודע – ובעקבותיהם גם נעלמו הדפים באנציקלופדיה הסובייטית – לא ראה אור מסמך שמסלף כל כך את ההיסטוריה, כמו המוסף שהוציא "ידיעות אחרונות" לרגל מלאות 70 שנה לייסוד העיתון. המוסף, המתיימר לספר את תולדות העיתון, שהגיע להישגים בקנה מידה בינלאומי, מתעלם לחלוטין מן האיש שלמעשה המציא, בנה וערך אותו משך כארבעים שנה – חתן פרס ישראל לתקשורת, דב יודקובסקי. העורך האגדי של העיתון מוזכר בשני משפטים שוליים...

"יש להניח כי סיפור תולדות העיתון מעניין את רוב הציבור כשלג דאשתקד. אך המוסף הזה צריך לעורר את המחשבה בלב קוראי העיתון מה מידת האמינות שאפשר לייחס למידע המתפרסם ביתר עמודי העיתון. את ההיסטוריה אי אפשר לשכתב במדינה דמוקרטית. . השבח לאל שקיימת הוויקיפדיה העברית שתפוצתה הולכת ועולה מול תפוצתו היורדת של "ידיעות אחרונות". החלטתי איפה להביא את הסיפור האמיתי כפי שהוא מופיע בוויקיפדיה. הסיפור האמיתי על תולדות העיתון מופיע בערכים : ידיעות_אחרונות קישור לויקיפדיה

דב_יודקובסקי קישור לויקיפדיה

מאבק_ידיעות_אחרונות_בחדשות קישור לויקיפדיה .

הגליון הראשון[]

First idiot haronot

הגליון הראשון - אתר YNET

קישור לגיליונות נבחרים[]

גיליונות נבחרים

Advertisement