Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

הויקיפדיה

חרסי שומרון הם שתי קבוצות של |אוסטרקונים הכתובות כתב עברי עתיק שנמצאו בעיר שומרון ,בירת ממלכת ישראל, ומעריכים כי שימשו כתעודות משלוח לתוצרת. התאריך המקובל לתעודות הוא ימי ממלכת ישראל, אך יש הסבורים כי הן מן התקופה הפרסית, כאשר שומרון שימשה בירת פחווה (מחוז).

הקבוצה הראשונה[]

קבוצה ראשונה מונה 102 אוסטרקונים שנמצאו בחפירות הארכאולוגיות שנערכו בשומרון בשנת 1910 על ידי אוניברסיטת הרוורד. החרסים נימצאו בשכבת הרס של בית המחסנים. מתוך 102 אוסטרקונים של הקבוצה הראשונה רק כ-76 ניתנים לקריאה חלקית, ו-63 מהם מכילים טקסט בעל משמעות. התיארוך המקובל של החרסים הוא בין 850 ועד 750 לפני הספירה, הזמן בו נחרב בית המחסנים בו נמצאו. גם התיארוך על פי סגנון הכתב הוא לאמצע המאה השמינית לפני הספירה.

רוב החרסים שימשו תעודות משלוח של שמן ויין מנחלת שבט מנשה לעיר שומרון. נוסח התעודות כמעט קבוע והוא מכיל את שנת המשלוח, התוצרת, כמות התוצרת, שם מקום ושם אדם. החוקר אריה בורנשטיין סידר את החרסים על פי השנה בה נשלחו, מוצא המשלוח, שם המקבל וסוג המשלוח. מסקנותיו הן שבכל שנה היה צריך יישוב מסוים לספק תוצרת לשר הממונה על המחוזות בשומרון. בכל שנה כל ישוב מספק תוצרת רק לפקיד אחד. לדוגמה - בשנה התשיעית אלו היו המשלוחים: גת פארן לשמריו, קצה לגדיו, גבע ויצת לאדניעם, ושפתן לבעל-זמר. מסקנה נוספת היא שהיו כרמים שהיו מחוץ לחשבון המחוזות, אולי כרמים סמוכים לארמון המלך. ברנשטיין מציין גם כי כמות היין היא פי שלוש מכמות השמן.

החרסים מלמדים גם על שמות נפוצים בממלכת ישראל, שכמו בממלכת יהודה כללו שמות תאופריים לרוב, אולם בעוד ביהודה הסיומת הנפוצה היא "יהו", בחרסי שומרון נפוצים הסימות "בעל" ו"יו".

 • בשנת - "בשת" - שנת המשלוח היא 9, 10, 15, ו-17 שנה למלכות המלך, והפרשנות הרווחת היא שמדובר במלך אחאב.
 • התוצרת היא יין או שמן, וישנן אף הגדרות איכות - נבל יין ישן (משובח), נבל שמן רחץ (מזוקק, או מיועד לסיכה). יין מופיע עם "י" אחת, כמו במילה "קץ" - כלומר קיץ, המופיעה בלוח גזר.
 • כמות התוצרת היא לרוב "נבל", נאד עור או כלי חרס ששימש לנוזלים
 • שם היישוב או בית האב מופיע כ: "מ(שם מקום/בית אב ידוע) ל(שם נמען)". שמות המקומות הם מנחלת מנשה באזור השומרון, וחלקם ידועים מן המקרא וממקורות אחרים. ממקומות אלו יצאה התוצרת:
 • אביעזר - מקום משפחתו של גדעון, (שופטים ו, י"א)
 • אזה
 • אלמתן - כנראה אימתין שבשומרון
 • באריים
 • גבע
 • גת פראן
 • חגלה - מבנות צלפחד שבשבט מנשה (במדבר כ"ו, ל-לג)
 • חלק
 • חצרות - אולי עצירת אל-חטב בשומרון
 • יצת - כנראה יציד בשומרון
 • נעה - גם היא מבנות צלפחד שבשבט מנשה (במדבר כ"ו, ל-לג)
 • ספר - אולי ספארין שבשומרון
 • קצה - כנראה חורבת קוצין מדרום לשומרון
 • שמידע - ממשפחות מנשה (במדבר כ"ו, ל"ב)
 • שפתן
 • שראל - כנראה אשריאל, ממשפחות מנשה
 • תול וכרם התול
 • הנמענים היו ראשי מחוזות שישבו בסמוך לארמון המלך, והיו ממונים על גביית המיסים וקבלת המשלוחים. חלק מן השמות המופיעים כנמענים הם:
 • שמריו, גדיו, אדניעם, בעל זמר, אשא אחימלך, ידעיו, חלץ אחמא, אחמא אסא, אפער, חנן בערא, גמר, נמשי, בדיו.

חרס מס' 1

"בַּשָת הָעֲשִרִת לִשְמַרְיָו מִבְּאֵרַיִם נֵבֶל (יֵן) יָשָן רָגַע אֱלִישָע 2
עֻזָא ק[..]בש 1
אֱלִבָּא נ[..] 1
בַּעֲלָא אֱלִישָ[ע] 1
יְדַעְיָו [1]

חרס מס' 6

"בַּשָת הָתְשִעִת מִקֹצֹה לְגַדִיָו
נֵבֶל יֵן יָשָן"


חרס מס' 19

"בַּשָת הָעֲשִרִת מִיָצִת
נֵבֶל שֶמֶן רָחֻץ לַאֲדֹנִעָם"


הקבוצה השנייה[]

הקבוצה השניה מונה שבעה אוסטרקונים נמצאה בחפירות שנערכו במקום בשנים 1931 - 1935 על ידי משלחת חפירות מאוחדת, המורכבת מאוניברסיטת הרוורד, הקרן האנגלית לחפירות בארץ ישראל, האקדמיה הבריטית, בית הספר הבריטי לארכאולוגיה בירושלים, והאוניברסיטה העברית. ניהל את החפירות ג'ון קרופוט. בקבוצה השניה של החרסים בולט אוסטרקון השעורים, וגם הוא מתוארך למאה השמינית.

אוסטרקון השעורים

"בָּרֻך שָלֹם, בָּרֻך הָרֹעִם, הַקְשִבוּ, יִמְנֶה שְעֹרִם "

ראו גם[]

לקריאה נוספת[]

 • אריה בורנשטיין, מנהל וכלכלה של ארץ מנשה בשלהי ממלכת ישראל - לאור ניתוח מחודש של חרסי שומרון, בתוך זאב ארליך ויעקב אשל, מחקרי יהודה ושומרון, הוצאת ראובן מס, 1992.
 • שמואל אחיטוב, אסופת כתובות עבריות, מוסד ביאליק, 1992.
Advertisement