Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

חלבלוב מגובשש

חלבלוביים (שם מדעי: Euphorbiaceae) היא משפחה של צמחים בעלי פרחים, הכוללת מעל 240 סוגים וכמה אלפי מינים, מרביתם צמחים עשבוניים, אך יש בהם גם שיחים ועצים, וכן סוקולנטים. חלק מן המינים השייכים למשפחה זו מכילים דמיון מורפולוגי לקקטוסים אף שמדובר במשפחה ממקור בוטני שונה. נציגי המשפחה נפוצים ברוב אזורי האקלים בכדור הארץ.

רבים מצמחי המשפחה מאופיינים בצינורות שרף חלבי הפזורים ברקמות הצמח, חלקם רעילים אך רבים מהם משמשים מקור להספקת שמן, גומי או עמילן, וחלקם משמשים כצמחי נוי.

בין הצמחים החשובים בכלכלה ממשפחה זו נמנים:

  • הוואה ברזילאית (Hevea brasiliensis) - מקור לגומי.
  • קיקיון מצוי (Ricinus communis) - מקור לשמן קיק.
  • מניהוט מצוי (Manihot esculenta) - מקור לעמילן, שורשיו מהווים מזון בסיסי באזורים טרופיים וסובטרופיים.

בצמחיית ארץ ישראל מיוצגת המשפחה ב-6 סוגי צמחים:

  • חלבלוב - למעלה מ-30 מינים, עשבוניים ובני שיח.
  • לשישית
  • מרקולית
  • פילנטוס
  • קיקיון
  • שלוחית
Advertisement