Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

סוללת תותחים בריטית מול עזה, 1917

חיל המשלוח המצריאנגלית: Egyptian Expeditionary Force – EEF) היה חיל משלוח בפיקוד בריטי שחנה במצרים במלחמת העולם הראשונה. מפקדת הכוח הייתה בקהיר וייעודו העיקרי היה הגנה על תעלת סואץ, עורק החיים העיקרי למושבות האימפריה הבריטית שבמזרח. על הכוח פיקד גנרל ארצ'יבלד מארי, שהיה תקופה קצרה ראש המטה הכללי של הצבא הבריטי האימפריאלי (Chief of the Imperial General Staff), ולאחר שכשל בניסיונותיו לכבוש את העיר עזה הוחלף בידי הגנרל אלנבי. במקור הורכב החיל מחיילים מצריים, הודיים ואחרים, ברובם מוסלמים. לאחר שהוכרז על ג'יהאד הועמדה נאמנותם בספק. לפיכך, שונה הרכב חיל המשלוח המצרי והורכב בעיקר מגייסות בריטיים, אוסטרלים וניו זילנדים, וכשחלק מהכוחות הללו הופנו לחזית המערבית באביב 1918, החליפו אותם הגדודים העבריים וחיילים הודיים נוספים.

כיבוש סיני[]

החיל הגן על תעלת סואץ מפני התקפות עות'מאניות ואחר כך יצא למתקפת-נגד לתוך חצי האי סיני על-מנת להרחיק את האיום על התעלה. הכוח, בפיקודו של מארי, כבש את סיני, אך התעכב בניסיונותיו להתקדם לארץ ישראל כשלא הצליח לפרוץ את הקו העות'מאני בקרב עזה הראשון ובקרב עזה השני באביב 1917.

תחת פיקודו של אלנבי[]

מארי הוחלף על ידי אלנבי שהטעה את העות'מאנים וכבש את באר שבע בקרב באר שבע. הכוח פרץ לארץ ישראל, כבש את ירושלים בדצמבר 1917, צלח את מעברות הירקון, התייצב למשך תשעה חודשים על קו שתי העוג'ות, וגבר על הצבא העות'מאני בקרב מגידו. בסופו של דבר, הגיע הכוח לדמשק ולחלב והכניע סופית את הכוחות העות'מאניים באזור.

הרכב הכוח[]

סדר הכוחות של חיל המשלוח המצרי השתנה במהלך שנות המלחמה בארץ ישראל:

קרבות תעלת סואץ[]

בתקופה המערכה על תעלת סואץ במלחמת העולם הראשונה (כולל קרב רומני) כלל חיל המשלוח את הכוחות הבאים:

 • הבריגדה הרכובה ה-5 ("יומנרי")
 • הדיוויזיה הרכובה האוסטרלית ניו זילנדית (אנזא"ק) בפיקודו של מייג'ור גנרל הנרי שובל הכוללת:
  • הבריגדה ה-1 של הפרשים הקלים האוסטרלים (פ.ק.א).
  • הבריגדה ה-2 של הפרשים הקלים האוסטרלים (פ.ק.א).
  • הבריגדה ה-3 של הפרשים הקלים האוסטרלים (פ.ק.א).
  • בריגדת הרובאים הרכובים הניו זילנדית
 • הדיוויזיה ה-52 בפיקוד מייג'ור גנרל ווילפריד סמית Wilfrid E.B. Smith.
 • הדיוויזיה ה-53 בפיקוד מייג'ור גנרל אליסטר דאלאס Alister G. Dallas.
 • בריגדת הגמלים הקיסרית בפיקוד בריגדיר גנרל קלמנט לזלי סמית Clement Leslie Smith.

קרבות רצועת עזה[]

במהלך הקרבות באזור רצועת עזה (כולל כיבוש אל עריש, קרב מגדבה, קרב רפיח, קרב עזה הראשון וקרב עזה השני) כלל חיל המשלוח את הכוחות הבאים:

 • "שדרת המדבר" בפיקוד פיליפ צ'טווד:
  • דיביזיית אנזא"ק בפיקוד גנרל הנרי שובל (הכוללת את הבריגדה ה-2 של הפ.ק.א, הבריגדה של הרובאים הרכובים הניו זילנדית ואת הבריגדה הרכובה ה-22).
  • הדיוויזיה הרכובה הקיסרותית בפיקוד מייג'ור גנרל הנרי הודג'סון (הכוללת את הבריגדה ה-3 של הפ.ק.א והבריגדות הרכובות ה-5 וה-6).
  • הדיוויזיה הרגלית ה-53 הוולשית בפיקוד מייג'ור גנרל אליסטר דאלאס Alister G. Dallas (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-158, ה-159 וה-160).
 • "הכוח המזרחי" בפיקוד צ'ארלס דובל:
  • בריגדת הגמלים הקיסרותית.
  • הדיוויזיה ה-52 הסקוטית בפיקוד מייג'ור גנרל ווילפריד סמית Wilfrid E.B. Smith (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-155, ה-156 וה-157).
  • הדיוויזיה הרגלית ה-54 (של אנגליה המזרחית) בפיקוד מייג'ור גנרל סיר סטיוארט האר Sir Steuart W. Hare (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-161 ה-162 וה-163)
  • הדיוויזיה ה-74 "יומנרי" בפיקוד מייג'ור גנרל אריק גירדווד Eric Girdwood (הכוללת את בריגדת הרגלים ה-229).

כיבוש באר שבע, מרדף פלשת וכיבוש ירושלים[]

במהלך קרבות מרכז ארץ ישראל (קרב באר שבע, קרב תל חווילפה, קרב תל א-שריעה,קרב עזה השלישי, הקרב על גבעות מע'אר, קרב עיון קרא וכיבוש ירושלים) כלל חיל המשלוח את הכוחות הבאים:

 • קורפוס המדבר הרכוב בפיקוד גנרל הנרי שובל:
  • הדיוויזיה הרכובה "יומנרי" בפיקוד מייג'ור גנרל ג'ורג' בארו (הכוללת את הבריגדות הרכובות ה-6, ה-8 וה22).
  • הדיוויזיה הרכובה האוסטרלית והני-זילנדית בפיקוד גנרל אדוארד צ'ייטור (הכוללת הבריגדות ה-1 וה-2 של הפ.ק.א ואת בריגדת הרובאים הרכובים הניו זילנדית)
  • הדיוויזיה הרכובה האוסטרלית בפיקוד מייג'ור גנרל הנרי הודג'סון (הכוללת הבריגדות ה-3 וה-4 של הפ.ק.א והבריגדה הרכובה ה-5).
  • הבריגדה הרכובה ה-7.
  • בריגדת קורפוס הגמלים הקיסרי בפיקוד בריגדיר גנרל קלמנט לזלי סמית Clement Leslie Smith
 • הקורפוס ה-20 בפיקוד גנרל פיליפ צ'טווד:
  • הדיוויזיה ה-10 (האירית) בפיקוד מייג'ור גנרל ג'ון לונגלי John Longley[1] (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-29, ה-30 וה-31).
  • הדיוויזיה ה-53 הוולשית בפיקוד מייג'ור גנרל סטנלי פ. מוט Stanley F. Mott (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-158, ה-159 וה-160).
  • הדיוויזיה ה-60 הלונדונית בפיקוד מייג'ור גנרל ג'ון שיה John Shea (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-179, ה-180 וה-181).
  • הדיוויזיה ה-74 ("יומנרי") בפיקוד מייג'ור גנרל אריק גירדווד Eric Girdwood (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-229, ה-230 וה-231).
  • רגימנט הפרשים של הקורפוס "יומנרי"
 • הקורפוס ה-21 בפיקוד גנרל אדוארד באלפין:
  • הדיוויזיה ה-52 של שפלת סקוטלנד בפיקוד מייג'ור גנרל ג'ון היל John Hill (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-155, ה-156 וה-157).
  • הדיוויזיה ה-54 של מזרח אנגליה בפיקוד מייג'ור גנרל סיר סטיוארט האר Sir Steuart W. Hare (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-161, ה-162 וה-163).
  • הדיוויזיה ה-75 בפיקוד מייג'ור גנרל סיר פיליפ פאלין Sir Philip Palin (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-232, ה-233 וה-234)[2].
  • רגימנט הפרשים של הקורפוס "יומנרי".

מערכת מגידו[]

בתקופה שבין קרב צליחת מעברות הירקון ליציאה למערכת מגידו ערך הפיקוד הבריטי שינויים משמעותיים בסדר הכוחות. שינויים אלו נבעו מהחלטת הפיקוד להעביר לחזית אירופה יחידות בריטיות בעלות ניסיון ולהביא במקומן יחידות הודיות בעלות ניסיון מועט. תהליכים אלו הביאו לסדר הכוחות הבא:

 • קורפוס המדבר הרכוב בפיקוד גנרל הנרי שובל:
  • דיביזית הפרשים ה-4 בפיקוד מייג'ור גנרל ג'ורג' בארו (הכוללת את בריגדות הפרשים ה-10, ה-11 וה-12).
  • דיביזית הפרשים ה-5 בפיקוד מייג'ור גנרל מאק-אנדריו H.J.M. Macandrew (הכוללת את בריגדות הפרשים ה-13, ה-14 וה-15).
  • הדיוויזיה האוסטרלית הרכובה בפיקוד מייג'ור גנרל הנרי הודג'סון (הכוללת את בריגדות הפ.ק.א ה-3 וה-4).
 • הקורפוס ה-20 בפיקוד גנרל פיליפ צ'טווד:
  • הדיוויזיה ה-53 בפיקוד מייג'ור גנרל סטנלי פ. מוט Stanley F. Mott (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-158, ה-159 וה-160).
  • הדיוויזיה ה-10 בפיקוד מייג'ור גנרל ג'ון לונגלי John Longley (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-29, ה-30 וה-31).
  • חיל ווטסון (הכולל את רגימנט הפרשים הקורפוסי ה"יומנרי" ובטליוני חפרים.
 • הקורפוס ה-21 בפיקוד גנרל אדוארד באלפין:
  • הדיוויזיה ה-3 של לאהור בפיקוד מייג'ור גנרל סיר ארתור רג'ינלד הוסקינס Sir Arthur Reginald Hoskins (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-7, ה-8 וה-9).
  • הדיוויזיה ה-7 ההודית בפיקוד מייג'ור גנרל פיין Sir V. B. Fane (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-19, ה-21 וה-28).
  • הדיוויזיה ה-54 של אנגליה המזרחית בפיקוד מייג'ור גנרל סיר סטיוארט האר Sir Steuart W. Hare (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-161, ה-162 וה-163).
  • הדיוויזיה ה-60 הלונדונית בפיקוד מייג'ור גנרל ג'ון שיה John Shea (הכוללת את בריגדות הרגלים ה-179, ה-180, ה-181, בריגדת פ.ק.א ה-5 ורגימנט הפרשים של הקורפוס ה"יומנרי").
 • חיל צ'ייטור בפיקוד גנרל אדוארד צ'ייטור:
  • דיביזיית אנזא"ק
  • הבטליונים ה-38 וה-39 מהגדודים העבריים
  • הבריגדה ההודית ה-20 בפיקוד בריגדיר גנרל מוראיי E.R.B. Murray

לקריאה נוספת[]

 • ג'ון גריינג'ר, "הלחימה על ארץ ישראל-1917", הוצאת מודן והמעבדה התפיסתית באגף המבצעים, 2012.
 • ערן דולב, אלונקה על גב גמל, תל אביב: מערכות והוצאת מודן, 2017.
 • פילדמרשל ארצ'יבלד פרסיוול ויוול, מסעי המלחמה בארץ ישראל, הוצאת אריאל, 2007.

קישורים חיצוניים[]

הערות שוליים[]

 1. הדיוויזיה הובאה מסלוניקי לתיגבור זירת ארץ ישראל
 2. הדיוויזיה הוקמה במצרים זמן קצר לפני כן מיחידות אנגליות והודיות

המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה[]

השיא:הגנרל אלנבי מגיע לירושלים - המקור:ויקיפדיה, וריאציה על צילום של המושבה האמריקנית,עיבדה: תמר הירדני

Advertisement