Family Wiki
Advertisement

. Haim Vito Volterra è nato ad Ancona l'8 febbraio 1921. Ha compiuto gli studi universitari a Roma e in Svizzera. ...


הגיע כתייר לארץ ב1949 ועלה ארצה בשנת 1951. נמנה על צוות המתכננים של מחוז הצפון. בין השאר עסק בבדיקת שרידים עתיקים בעכו, בית שאן, טבריה,צפת ועוד.

מאמרים מפי עיטו נכללו בחוברות תורת חיים - אחדים מהם בוקי זה ראו בקטגוריה מטה


המקור:La Rassegna mensile di Israel כרך 69 מהדורה 3

בימי השואה[]

Italy01

בתאריך 16.10.07 התקיימה ביד ושם עצרת שנתית לציון גירושם של יהודי איטליה, במלאת 64 שנים לתחילת גירושם של יהודי רומא להשמדה, ב-16 באוקטובר 1943. כ-7,000 מתוך כ-44,000 יהודי איטליה גורשו למחנות השמדה ונספו.

בעצרת נשמעו עדויות על מבצע סירוויליאנו (Servigliano) – שחרור אסירי מחנה סירוויליאנו בידי לוחמי המחתרת. מר ויטו-חיים וולטירה, מפקד קבוצת פרטיזנים באיטליה, הציל את חייהן של האחיות לבית שוטן, פנינה הורביץ, הלגה פרוינד וליזה שוטן, שלוש יהודיות שהיו אסירות במחנה. וולטירה ושתיים מהאחיות – פנינה וליזה - נכחו במפגש והעלו זיכרונות מהמבצע.

ד"ר וולטירא סיפר:

"בסוף אפריל 1944 גילה לי אחד המודיעים שלנו, ששירת בתור קרביניירי במשמר של מחנה סמוך, שהגרמנים מתכוננים להעביר את אסירי המחנה ליעד בלתי ידוע, בכיוון צפון. ארגנו מבצע, כדי למנוע זאת. חשבתי לבצע פעולה משולשת, של ניתוק קווי הטלגרף והטלפון למחנה, התקפה על משמר המחנה ושלב שלישי ומכריע – פיצוץ של גדר המחנה. לאחר שביצענו את הפעולה של ניתוק חוטי הטלפון והטלגרף מהמחנה, הגיעו הלוחמים שלנו לסביבות המחנה בצורה מפוזרת, כדי לא למשוך התעניינות יתרה. בשעה היעודה למבצע, ביום 23 במאי 1944, בשעה 22:30, פוצצה גדר המחנה. כך היתה אפשרות לכל האנשים שהיו יכולים – גם יהודים וגם לא יהודים – לצאת מהמחנה ולהסתתר בשטח החקלאי שבסביבה."

המקור: יד ושם


עוד על האירוע:"The Monte San Martino group, led by a Jew, Haim Vito Volterra, liberated the concentration camp at Servigliano in May 1944, saving several hundred Jews ... מהספר:Samuel P. Oliner, Pearl M. Oliner - 1992 - History - 448 הקישור


כמהנדס בשרות המדינה[]

כבר בשנת 1949 החלה להתעורר חשיבה בדבר הצורך בשמירה על הטבע ועל הנוף. אגף התכנון במשרד רה"מ, בראשות האדריכל אריה שרון, הכין תוכנית לפארקים לאומיים. עורכיה היו אדר' אליעזר ברוצקוס, הצייר מרסל ינקו וד"ר חיים ויטו וולטירא. בעזרת טיילים וחובבי טבע, בעיקר אמוץ זהבי ואנוכי, הוכנה המפה הראשונה של פארקים לאומיים, שהופיעה בספרו של אדר' שרון "תכנון פיסי בישראל" בשנת 1951. לקראת הכנת התוכנית הארצית לשמורות, ששורטטה על ידינו, שלח אותי אמוץ להציג לפני ברוצקוס והצייר מרסל ינקו (שעבד כשרטט באגף התכנון) את הר מירון, עולם שהיה עבורם זר לגמרי.

המקור:גיליון בטאון הסתדות המורים

פירסומים על בתי כנסת[]

חיים ויטו וולטירא כתב בתורת חיים על יהדות מארקה על בית הכנסת האיטלקי, המזרחי, הלבנטיני והאשכנזי ועל בית הכנסת בפאזרו

 • על הארכיטקטורה של בתי כנסת באיטליה"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 6 עמ' 7
 • על הארכיטקטורה של בתי כנסת באיטליה"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 8 עמ' 4
 • בתי כנסת מרכזיים, בארץ ישראל ובגולה"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 19 עמ' 5
 • קהילת הליבאנטינים באיטליה בימי התחייה"-חיים ויטו וולטירא, חוברת 20 עמ' 6
 • מערכות בתי כנסת מלפני ת' שנה"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 48 עמ' 12
 • הכותרת הפסיאודו-יונית בסינאנוגרפיה ובאדריכלות היהודית"- חיים ויטו וולטירא, חוברת 52, עמ' 28
 • התארגנות עדתית במסגרת התכנון האורבאני"- ח"ו וולטירא, חוברת 76 עמ' 13
 • תכנית מתאר לאתרים יהודיים במחוז מארקה (איטליה)" - ח"ו וולטירא, חוברת 81 עמ' 11
 • בית הכנסת האיטלקי (סקואולה איטליאנה) באנקונא" - ח"ו וולטירא, חוברת 86 עמ' 18
 • גיבורה יהודייה באנקונא?" ח"ו וולטירא, חוברת 94, עמ' 22
 • בתי הכנסת המזרחיים באיטליה" - ח"ו וולטירא, חוברת 96 עמ' 16
 • בית הכנסת הספרדי בפיסארו"- ח"ו וולטירא, חוברת 98, עמ' 18
 • "השערות ומסמכים על ראשיתם של הגטאות" - ח"ו וולטירא, חוברת 99, עמ' 21
 • אשכנזים באנקונא" - ח"ו וולטירא, חוברת 126, עמ' 18

[[קטגוריה:יהודי איטליה בישראל]

Advertisement