Family Wiki
Advertisement
כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים בויקי זה, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.

אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה בתחתית הדף והתוכן יימחק מייד

חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה הכנס הארבעה-עשר

תוכנית הכנס 14.PNG

תוכן עניינים

היום הראשון[]

חומות ירושלים בתקופת הברזל:[]

יו"ר ומגיב: ג'ו עוזיאל

 • פיליפ ווקוסבוביץ | "ואחרי־כן בנה חומה חיצונה לעיר־דויד מערבה לגיחון בנחל" )דברי הימים ב' לג: 14 :)ביצורי ירושלים בתקופת הברזל ב' לאור החפירות החדשות

האם נבנתה חומה בערוץ הקדרון בתקופת הברזל? מחשבות חדשות על תגליות רייך ושוקרון )חומה 501)[]

מאת: אפרת בוצר

 • Southwestern The? Myth a of End The | Vieweger Dieter Discourse Archaeological the in Jerusalem of Hill

הנוף המלכותי של ירושלים (חלק ראשון)[]

יו"ר ומגיב: יובל גדות

רוגם ארנונה: תהליכים ותופעות במרחב שמדרום לירושלים מן המאה השמינית לפסה"נ ואילך לאור החפירות בגל האבנים[]

מאת: נתן בן-ארי ונריה ספיר

עלי כותרת: על חשיפתה של אחוזה מלכותית מסוף תקופת הברזל בארמון הנציב בירושלים[]

מאת: יעקב ביליג

עשירים_נהנים_יותר-_תא_שירותים_נדיר_מימי_הבית_הראשון_התגלה_באחוזה_מלכותית_בארמון_הנציב_בירושלים

עשירים נהנים יותר- תא שירותים נדיר מימי הבית הראשון התגלה באחוזה מלכותית בארמון הנציב בירושלים

שרידים_מפוארים_של_אחוזה_מלכותית_מתקופת_מלכי_יהודה_התגלו_בחפירת_רשות_העתיקות_בטיילת_ארמון_הנציב

שרידים מפוארים של אחוזה מלכותית מתקופת מלכי יהודה התגלו בחפירת רשות העתיקות בטיילת ארמון הנציב

בית השימוש בארמון הנציב.png

מעבר לנגלה לעין: גני המלכות של ירושלים נחשפים[]

מאת: דפנה לנגוט

מבחר משוער על הצמחיה בגן המלכותי ברמת רחל - לפי מחקר הפולונים

הנוף המלכותי של ירושלים (חלק שני)[]

יו"ר ומגיבה: יפעת טהרני

מה מספרים לנו עמודוני-העלים, כפות-התמר המסוגננות, ומסגרות הפתח-המדורג מחפירות ארמון הנציב[]

מאת: טלי אורנן

מבט מחודש על הר גריזים: ייסוד המתחם והכותרות הפרוטו-יוניות[]

מאת: ערן אריה

 • רון פוקס | ארמון הנציב בתקופת המנדט

היום השני[]

שרידי העבר בנוף ההווה: מבואות ירושלים כמקרה מבחן[]

מאת: ריכב (בוני) רובין

מושב ראשון: כותלי הר-הבית ושעריו[]

יו"ר ומגיב: רוני רייך

אי שם מעבר לקשת: על הגישה לבית המקדש ולהר הבית על-גבי קשת וילסון[]

מאת:תהילה ליברמן

קשת רבינזון גברת.png

אבנים עם לב: הסקר ועבודות השימור להצלת אבני הכותל המערבי[]

מאת: יהונתן צחור

על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים" (ישעיהו ס“ב 6 :)שיקוף GPR למעקב ושמירה על אבני הכותל המערבי[]

מאת: אורי בסון

שיקוף האבן.PNG

מושב שני: מים בירושלים ומים אל ירושלים[]

יו“ר ומגיב: גבי מזור

 • אבנר אקר | מחשבות על שימושן של שתי אבני המיל ה"פלאביות" בדרומה של ירושלים
 • עזריאל יחזקאל | ידע גיאו-הידרולוגי וארכיטקטורה ייחודית- חידושים מתת הקרקע של אמת הביאר
 • ארי לוי | "לך ורחץ בבריכת השילוח" (יוחנן ט': 7 :) כנסיית השילוח ומקומה במערך העירוני של ירושלים הביזנטית

מושב שלישי: חיבורים תרבותיים באמנות ירושלים וסביבותיה[]

יו"ר ומגיב: זאב וייס

 • נעמה שרעבי | מזרח ומערב נפגשים בתיאטרון המלך הורדוס: עיטורי הטיח המכויר באולם המלכותי בראש התיאטרון בהרודיון
 • יאנה צ'חנובץ | מחקר חדש של פסיפס הציפורים הארמני מצפון לשער שכם
 • שולמית טרם וענת כהן-וינברגר | ”אנטומיה של כלי": פריט חרס ייחודי תוצרת הצבא הרומי מחפירות מוצא
 • רינה אבנר והאב ארשק גזריאן | צלב-האבן )ח'צקאר( מהחפירה בגן-הארמני והקשרו התרבותי וההיסטורי

מושב רביעי: ירושלים ויהודה תחת שלטון האסלם[]

יו"ר ומגיב: גדעון אבני

 • ברק מוניקנדם–גבעון | בין ציבוריות אומאיית להפרטה עבאסית: מבט על התקופה האסלאמית הקדומה מרחבת הכותל המערבי
 • דוד יגר | בין צלבנים לאיובים: גילויים חדשים לאורך החומה המזרחית של ירושלים

מסקנות ראשונות לגבי תפרוסת היישוב הממלוכי בין בית שמש לבית גוברין[]

מאת: קייט רפאל

אתרים ממלוכים.png

מושב חגיגי: נכנס יין יצא סוד: סודות היין של מלכי יהודה[]

יו"ר ומגיב: עודד ליפשיץ

תכולתם של קנקנים נושאי טביעת וורדה מהחפירות בעיר דוד וכלכלת מלכי יהודה[]

מאת: איילה עמיר

היין בירושלים.png

הביאני המלך חדריו" )שיר השירים א‘: 4 :)לגימה מתפריט היינות של הורדוס בהרודיון[]

מאת:ציונה בן גדליה וצוות מחקר יקב הרודיון

 • אסף יסעור-לנדאו | זהב אדום ותסיסה חברתית מבוקרת: יין

תוכנית הכנס[]

א חשוון כנס.png
יום שני כנס 14חלק 1.PNG
יום שני כנס 14חלק 2.PNG
Advertisement