Family Wiki
Advertisement

קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

חוואר הלשון

דגמית של חוואר הלשון

Lissan formation 1

חוואר הלשון - תקריב צילמה:דקי

PikiWiki Israel 20539 Geography of Israel

חוואר הלשון ליד מצדה צילם: udi Steinwell

חוואר הלשון (Lissan Marl) הוא סלע משקע הנוצר בסביבת היווצרות ימית. סלע זה אופייני לחצי האי של ים המלחלשון ים המלח - שריד של ימת הלשון, ומכאן נגזר שמו, והוא מצוי גם באזור הערבה הצפונית.

היווצרות[]

חוואר הלשון הוא סלע זעיר-גרגיר רך ומתפורר למגע. צבעו לבנבן-אפור, אך ייתכנו גם גוונים בהירים אחרים כתוצאה מנוכחות מינרלים אחרים שהורבדו בסביבתו. הוא מורכב לחלופין משכבות דקיקות ובהירות של ארגוניט מהשקעה קיצית ומשכבות כהות יותר של חומר דטריטי (משקע זעיר-גרגיר שמקורו בשחק סלעים ביבשה) מהשקעה חורפית.

חוואר הלשון נוצר בתקופת הפליסטוקן והוא בנוי מורוות – רבדים דקים בעובי מילימטרים ספורים המייצגים משקעים עונתיים או שנתיים. המים מתחתרים בקלות בסלע פריך זה ויוצרים את הבתרונות של דרום ים המלח. מערת הקמח בערוץ נחל פרצים היא דוגמה טובה לתהליכי הבליה החלים על הסלע.

השימוש במילה חוואר מטעה. חוואר הלשון שונה מחוואר בשני אופנים:

  • הרכב - חוואר הלשון מורכב מארגוניט ומחומר דטריטי, ואילו חוואר מורכב מקירטון ומחרסית.
  • הרבדה - שכבות חוואר הלשון מורבדות לחלופין על ידי מרכיביו, ואילו חוואר מורבד בו-זמנית על ידי תערובת של קירטון וחרסית ביחסים משתנים.

תמורות ושינויים[]

אזור ימת הלשון הקדומה נתון להשפעתן של רעידות אדמה תכופות, ואלה הותירו על סלעי חוואר הלשון את חותמן בשני אופנים:

  • שכבות מעורבלות ועבות
  • קימוטים של השכבות היוצרים מעין ציורים על פני השטח


ניתן לראות השפעה זו בתמונות הבאות:

תמונות מנחל פרצים[]

צילמה: דקי


Advertisement