Family Wiki
Advertisement

.

המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

Hajja resrvation1

שמורת הטבע - החורשה בפיסגה - א נבי רבח

Hajja resrvation2

הבור עמוק ומפותל במיוחד - מצוי לרגלי השמורה

חָ‏גֶ‏'ה או "Hajja" הוא כפר ערבי בנפת קלקיליה. בכפר היו בסוף 2006 - 2,529 תושבים.

ושדי כתב בספרו לשומרון היו עיניים כחולות:"מוכתר הכפר היה איש בהיר שיער, אשר שירת בעבר במשטר הבריטית. אז הכיר בחורה יהודייה, והם נישאו ובאו להתגורר בכפר. בכפר מצויות משפחות נוספות, צאצאים לאימהות יהודיות,


הכפר שוכן על "כביש 5506" - "דרך נוף" - , שיוצא מכביש 55 באל פנדק לכיוון צפון עד לעיר טול כרם..

ליד הכפר הוכרזה שמורת טבע - "שמורת נבי רביח" - חורשת עצים סביב קבר קדוש. השמורה הוכרזה ב-1 ביולי 1986 ומשתרעת על 45 דונם. סביב מבנה הקבר נמצאים שרידי גיתות ובור מים. במקום גדל עץ חרוב גדול (בעל שבעה גזעים) ובקרבתו אלת המסטיק, אשחר ועוזרר קוצני. מההר תצפית יפה על כל מערב השומרון עד לשפלת החוף.

לפי מדריך ישראל:

  • בכפר שני קברים מקודשים:שֵׁיח' עַטָא בצד הכביש מדרום ונָבֵּ‏‏‏‏‏י רַ‏בַּ‏‏ח בראש הגבעה לעיל
  • מצפון לכפר יש בור קארסטי:קוטרו מטרים אחדים ועומקו כמה עשרות מטרים - ראו את פיתחו בתמונה משמאל

האתר הוא בתחום השליטה של הרשות הפלסטינית.

עיטור מנורה[]

Haga

למטה:המנורה בהיפוך - אולי כך היתה במקור מקור התמונה: המאמר של יובל פלג

יובל פלג כתב על עיטור מנורה מהכפר חג'ה שבשומרון - במחקרי יהודה ושומרון – קובץ כ'.

בשנת 2002, במהלך סקר ארכיאולוגי, התגלתה אבן ועליה עיטור מנורה, משולבת בקירות אחד הבתים במרכז הקדום של הכפר. בסקר "סקר ארץ-ישראל המערבית" של הקרן לחקר ארץ ישראל נכתב כי בחלקו המערבי של הכפר התגלו מערות קבורה. הן תוארכו לתקופה הרומית. בסקר החירום יהודה שומרון וגולן - סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ"ח נמצאו שרידי חרס החל מתקופת הברזל עד לתקופה העות'מאנית בארץ ישראל.

המנורה גולפה באבן גיר קשה בגודל 0.12X0.24 ס"מ.היא הונחה בצורה הפוכה (ראו בצילום). הגילוף הוא תבליט רדוד עד 0.12 ס"מ. למנורה שבעה קנים וקנה מרכזי ללא בסיס. מבסיס הקנה המרכזי הסתעפו שני עלים. כנראה שימשה כחלק ממשקוף.

סמל המנורה הופיע אצך ממצאים שונים שהתגלו בישובים השומרונים. במקומות אחרים גם התגלו "שני הזרועות". לדעת החוקר, מנורת שבעת הקנים הוא סמל שכיח אצל השומרונים

במסורת השומרונים[]

כפר חג'ה ידוע כעשוב שומרוני ומקום ההולדת של מנהיגם בבא רבא. הוזכר גם שבנה במקום בית כנסת.

קישורים חיצוניים[]


Advertisement