Family Wiki
Advertisement

בין נתניה להרצליה: בחמרה, בכורכר, בחוף ובין פרחים[]

סייר בחוף השרון בימים 6 -7 בפברואר 2015 . מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

האזור היה מוכר לי היטב משנים הראשונות להקמת המדינה: 1948-1053 - אז רק נראו בו יסודות מלון השרון

Advertisement