Family Wiki
Advertisement
הסברה_בקצרה_-_מועצה_אזורית_מטה_בנימין_כנס_הסברה_2013

הסברה בקצרה - מועצה אזורית מטה בנימין כנס הסברה 2013

חבל ארץ בנימין הוא חבל ארץ בין חבל ארץ יהודה לבין חבל ארץ שומרון. לעיתים, נוהגים להבליע אותו בחבל ארץ שומרון. הוא מורכב מחטיבות אחדות: מדבר בנימין - השיפולים המזרחיים של הרי בנימין, מערה בנימין - השיפולים המערביים, רכס הרי רמאללה ורכס הרי בית אל.

חבל הארץ מכונה "הר אפרים", "הרי גופנא" או "דרום השומרון". בנימין זה שם המועצה האזורית, למרות שזהו לא השם הגיאוגרפי ולא ההיסטורי (ארץ בנימין ההיסטורית נמצאת מדרום לקו בית-חורון-רמאללה-בית-אל).

חבל הארץ חופף במידה חלק מנחלת שבט בנימין ואת יישובי המועצה האזורית "מטה בנימין"

יישובי מועצה אזורית מטה בנימין[]

Advertisement