Family Wiki
Advertisement

חבלבל סיצילי - תקוע - צילם: זאב רוטקף

חבלבל סיצילי הוא צמח חד-שנתי חורפי עדין, כחול פרחים. במבט ראשון הוא מזכיר פעמונית. הוא מסתעף לענפים אופקיים או אלכסוניים, משתרג ומשתרע. העלה אזמלי רחב, נישא על פטוטרת ברורה. העלים וחפי הפרחים שעירים. חבלבל סיצילי פורח מפברואר עד מאי.


תפוצה[]

חבלבל סיצילי גדל במפוזר בשדות-בור, נפוץ בכל אזורי צפון הארץ ומרכזה. תפוצתו העולמית משתרעת בארצות שלחופי הים התיכון. בסוג חבלבל 250 מינים, 20 מינים בארץ. רובם עשבוניים שגבעוליהם נכרכים (כמו חבל, מכאן השם).
כתב מייק לבנה

Advertisement